Obhajoba práv legálních střelců je ministrovi vnitra Chovancovi lhostejná

(www.ods.cz) Dnes jsem v Poslanecké sněmovně navrhla celkem pět alternativ termínů pro projednání poslaneckého návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který by do našeho ústavního pořádku zakotvil právo legálně nabývat, držet a nosit zbraň. I přes četné mediální deklarace z úst představitelů ČSSD o nutnosti schválit tento návrh ještě ve stávajícím volebním období byly všechny mé návrhy na jeho prioritní projednání zamítnuty. Stalo se tak zejména hlasy z řad vládní koalice, včetně hlasů předsedy vlády Sobotky a ministra vnitra Chovance, který je spolupředkladatelem této novely.

Tento postup ministra Chovance a řady jeho kolegů nelze vnímat jinak než jako zásadní rozpor mezi slovy a činy. Je zjevné, že obhajoba práv českých legálních držitelů zbraní je panu ministrovi takřka lhostejná a že jeho podpis pod tímto návrhem není zamýšlen s plnou vážností. Do konce volebního období zbývá přibližně šest měsíců a projednání této novely se tak stává fakticky nereálné. Jsem si vědoma toho, že kolegové z vládní koalice mají i celou řadu jiných priorit, a právě proto jsem navrhla hned několik variant projednání. Skutečnost, že ani jedna z nich nebyla schválena, je jasným signálem toho, že práva legálních střelců však k těm hlavním prioritám nepatří.
 
Jako první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS chci jednoznačně deklarovat, že učiníme maximum pro to, aby práva legálních střelců nebyla nesmyslným způsobem omezována. A to i přes to, že ODS je dle dnešního hlasování nyní jedinou stranou, která pro tento cíl činí faktické kroky.
 

Jana Černochová

expertka ODS pro obranu
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS
členka sněmovních výborů pro bezpečnost a obranu