ODS jako první upozornila na škodlivost směrnice o zbraních, apelovala na vládu, aby zamezila jejímu přijetí, a odmítla její implementaci. Naše stanovisko se nemění

(www.ods.cz ) Komentář předsedkyně sněmovního výboru pro obranu

Jana Černochová: „Již od roku 2015 čelí střelecká komunita tzv. zákazové směrnici o zbraních. ODS na škodlivost této směrnice upozorňovala již v prvopočátku. Žádali jsme vládu, aby na úrovni EU zamezila přijetí této směrnice. Usilovali jsme o to, aby Poslanecká sněmovna iniciovala tzv. žlutou kartu, ale tato naše snaha byla tehdejší vládní koalicí opakovaně vetována. Úspěšně jsme blokovali projednávání implementace směrnice v Poslanecké sněmovně do chvíle, než Soudní dvůr EU rozhodl o tom, že ji ČR musí implementovat. V prvém čtení jsme pak hlasovali pro její zamítnutí, což ovšem také neprošlo.

Dnes proběhlo druhé čtení této implementace, a jak jsem se zavázala, prosadila jsem ve výboru pro bezpečnost komplexní pozměňovací návrh, který pomáhá eliminovat některé negativní dopady směrnice. Návrh zejména prodlužuje časovou hranici, od kdy se na legální držitele zbraní směrnice bude vztahovat, a to z pevného data 13. června 2017 na datum nabytí účinnosti návrhu zákona. Zachovává platnost zbrojního průkazu na 10 let. Vyjímá noktovizory ze zakázaných doplňků zbraní a povoluje tlumiče hluku výstřelu. Osobám zabývajícím se rekonstrukcemi historických bitev umožní nošení zbraní, a to i viditelně, což pomůže zachovat ukázky historické vojenské techniky a rekonstrukce bitev. V neposlední řadě obsahuje tzv. zbraňovou amnestii do konce července 2021 a mnohé další. Finálně se o tomto návrhu bude hlasovat až ve třetím čtení a já věřím, že najde podporu stejně jako v bezpečnostním výboru.

Obhajoba legální držby zbraní je pro mě principiální záležitostí ochrany svobody a v této práci nepolevím. Proto věřím, že se nám především podaří schválit tzv. nadstavbový zákon, který mj. zajistí vznik systému střelecké přípravy pro potřeby obrany státu a pro zvládání mimořádných situací a pro tyto účely také ochrání práva legálních střelců do budoucna.“