ODS přichází s Deklarací za zachování bezpečné a obranyschopné ČR

(www.ods.cz ) ODS dnes na tiskové konferenci představila Deklaraci členů Parlamentu za zachování bezpečné a obranyschopné ČR. Dokument, se kterým osloví i kluby dalších politických stran, vyzývá vládu k odpovědnému přístupu k zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, udržení tempa investic do modernizace armády, maximální míře šetrnosti a promyšlenému postupu případných úsporných opatření v oblasti obrany a bezpečnosti, podpoře domácího obranného průmyslu a výzkumu a vývoje.

„Pandemie koronaviru ukázala, že bez armády, bezpečnostních sborů a dalších složek IZS se v krizových situacích neobejdeme. Pokud má mít systém obrany a bezpečnosti naší země smysl, musíme jej modernizovat a investovat do něj. Vítáme, že vláda prozatím neustupuje z cíle modernizovat armádu a realizovat klíčové zakázky. Přesto tlak na úspory bude i v dalších letech obrovský a my si již nemůžeme dovolit prohlubovat obrovský vnitřní dluh, který obrana má. Domníváme se, že je třeba, aby zákonodárci napříč politickým spektrem jasně deklarovali, že naše obrana a bezpečnost nemá být obětována a že nepřipouštíme škrty v této oblasti bez náležité analýzy, která bude garantovat, že nedojde ke zpomalení modernizace a investic do přelomových technologií. Domnívám se, že taková deklarace je důležitá nejen směrem k vládě, ale i směrem k občanům. Proto ji dnes předkládáme a budeme usilovat o její podporu ze všech parlamentních klubů,“ uvedla předsedkyně výboru pro obranu a první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

 

Dvoustránkovou Deklaraci podepsali všichni členové poslaneckého a senátorského klubu ODS. V následujících dnech tak mohou učinit i zákonodárci z jiných stran. Je založena na politickém konsenzu, který v oblasti obrany a bezpečnosti v posledních letech panuje zejména v tom, že rozpočet obrany ČR by měl být navyšován postupně na úroveň 2 % HDP. Ambicí je tedy získat co nejvíce podpisů tak, aby bylo patrné, že politická scéna je jednotná v názoru, že armáda nemá padnout za oběť současné krize.

 

TEXT DEKLARACE