Památníky českých vojáků padlých v misích v bývalé Jugoslávii zůstanou zachovány

Před nedávnem se na mne obrátili zástupci Sdružení válečných veteránů s tím, že Ministerstvo obrany má v plánu demontovat pamětní desky připomínající památku českých vojáků padlých v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině a přesunout je do České republiky do depozitu Vojenského historického ústavu. Tato pietní místa jsou trvalou připomínkou českých vojáků padlých během bojů v bývalé Jugoslávii v 90. letech a byla vybudována díky úsilí těch, kteří boje během této války přežili, na počest jejich padlých kamarádů. Jejich demontáž byla plánována zejména kvůli tomu, že hrozí zánik některých z nich, neboť se nacházejí i na soukromých pozemcích.

Oslovila jsem v této záležitosti ministra obrany s žádostí o přehodnocení stanoviska ministerstva a následně jsme věc projednali v Podvýboru pro válečné veterány s ředitelem Odboru pro válečné veterány MO, panem Eduardem Stehlíkem. Díky naší iniciativě se podařilo dosáhnout změny původního rozhodnutí a pietní místa tedy zůstanou zachována a bude zabezpečena jejich rekonstrukce a případná legalizace jejich umístění. Dík za to patří mým kolegům z podvýboru, ministru obrany i řediteli Odboru pro válečné veterány. Změnu původního záměru ministerstva považuji za jasný signál nejen pro pozůstalé rodiny válečných hrdinů, ale také pro naši veřejnost a mezinárodní společenství, který je důkazem toho, že naše země si váží svých padlých vojáků a trvale ctí jejich památku.

Velmi mě potěšil i následný děkovný dopis od Sdružení válečných veteránů.