Písemná interpelace na ministra zahraničních věcí ČR ve věci postoje k usnesení Poslanecké sněmovny a Státu Izrael

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka ve věci postoje k usnesení Poslanecké sněmovny a Státu Izrael.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci postoje k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Státu Izrael.

Jak jistě dobře víte, Poslanecká sněmovna v minulých letech přijala několik usnesení, týkajících se mj. politizace Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zejména v otázce pozice této organizace ke Státu Izrael a k otázce jeho nároku na svatá místa v Jeruzalémě, který byl v jejích rezolucích zpochybňován. Jedná se především o usnesení Poslanecké sněmovny č. 1386 ze dne 19. října 2016 ke stanovisku Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva Státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě a usnesení Poslanecké sněmovny č. 1675 ze dne 23. května 2017 k vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma.

Bohužel, musím konstatovat, že od data přijetí těchto usnesení nedošlo v pozici UNESCO vůči Státu Izrael k žádnému posunu. Dle mého názoru nedošlo k žádnému posunu ani v aktivitách, ke kterým Poslanecká sněmovna vyzvala vládu České republiky. Jedinou reakcí, které jsme se jako poslanci dočkali, byl káravý dopis tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který mě a ostatní kolegy upozornil, že naše usnesení mohou mít mezinárodně-politické dopady, a informoval nás, že dotčené usnesení se odrazilo ve výhružné palestinské nótě o narušení vzájemných vztahů a v předvolání našeho zástupce v Ramalláhu „na kobereček“.

Poslanecká sněmovna ve výše zmíněných usneseních vyzývala nebo žádala vládu, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k politizaci UNESCO. Vláda se také měla zasadit o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek, podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy, oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečnosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch. Dále Poslanecká sněmovna vládu vyzvala, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky UNESCO ze státního rozpočtu, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci.


Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující otázky:
 

  1. Jaký je Váš osobní postoj a postoj Ministerstva zahraničních věcí ke Státu Izrael?
  2. Budete výše zmíněná usnesení Poslanecké sněmovny naplňovat? Pokud ano, jaké učiníte konkrétní kroky pro to, aby UNESCO přestalo prolamovat svůj charakter politicky neutrální organizace a ukončilo štvavou rétoriku vůči Státu Izrael, který je naším tradičním a významným spojencem?
  3. Jaké případné kroky v této záležitosti chystáte či jste již učinil?
  4. Hodláte ukončit či alespoň pozastavit platby členských příspěvků České republiky organizaci UNESCO, jako to v minulosti udělaly země jako USA, Stát Izrael či Japonsko?
  5. Souhlasíte s tím, aby byl Jeruzalém uznáván jako hlavní město Státu Izrael?
  6. Budete se zasazovat o přesun české ambasády do Jeruzaléma společně se státy V4?
  7. Vnímáte jako problém vrůstající tendence projevů antisemitismu v Evropě? Pokud ano, jaká jsou Vaše doporučení pro potlačení těchto negativních tendencí?
  8. Souhlasíte se zapracováním definice antisemitismu schválené Mezinárodní aliancí pro připomínku holocaustu do právního řádu České republiky?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE