Podporujeme Izrael. Chceme navrhnout společný postup při přesunu velvyslanectví zemí V4 do Jeruzaléma

(www.ods.cz) Komentář předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové.

Jana Černochová: „Dnes se náš poslanecký klub jednomyslně postavil za výzvu iniciovat společný přesun velvyslanectví zemí Visegrádu do Jeruzaléma. Podpora Státu Izrael je dlouhodobě součástí programu ODS a tímto krokem naplňujeme náš slib, že budeme podporovat svobodné rozhodnutí Státu Izrael o určení svého hlavního města. Zároveň budeme dnes na plénu Poslanecké sněmovny navrhovat nový bod jednání, jejímž výsledkem by bylo jednoduché usnesení, které vyzve vládu k iniciaci jednání o společném přesunu velvyslanectví zemí V4 do Jeruzaléma. Jsme přesvědčení, že se mj. jedná o deklaraci přátelství a solidarity, která je obzvláště v dnešních časech, kdy se nejen Evropou opět zvedá vlna antisemitismu, o to významnější.“