Poslanci v čele s Janou Černochovou navrhují změnu ústavní procedury pro vysílání ozbrojených sil do zahraničí

V reakci na zásadní proměnu bezpečnostní situace ve světě v posledních letech, která si žádá větší schopnost státu flexibilně reagovat na akutní rizika, předložila skupina poslanců ze všech demokratických politických stran zastoupených v dolní komoře Parlamentu v čele s Janou Černochovou návrh novelizace Ústavy ČR, jejímž cílem je zpružnit schvalovací proceduru pro vysílání ozbrojených sil ČR do zahraničí. Potřeba této novelizace byla na půdě Poslanecké sněmovny již dlouho diskutována, a to zejména v souvislosti s pravidelně projednávaným mandátem pro vysílání vojáků do zahraničních operací a také v souvislosti se spojeneckými závazky ČR, jejichž nedílnou součástí je dnes rovněž připravenost k rychlému vyslání jednotek vyčleněných např. pro Síly velmi rychlé reakce NATO.

Předkladateli této novely jsou kromě první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové poslanci Ivan Gabal (KDU-ČSL), Jan Hamáček (ČSSD), David Kádner (Úsvit), Martin Stropnický (ANO 2011) a Marek Ženíšek (TOP 09). Její podstatou je změna článku 43 Ústavy, který by měl nově vládě umožnit vyslat ozbrojené síly do zahraničí na dobu nejdéle 60 dnů bez dalších podmínek. Přitom by ovšem zůstala i nadále zachována kontrolní pravomoc Parlamentu, který by mohl toto rozhodnutí vetem nadpoloviční většiny členů jedné z komor zrušit, vyslání sil zamezit nebo vládu zavázat k jejich stažení.
 
„Změna by neměla nijak narušit stávající praxi schvalování účasti Armády ČR na dlouhodobě plánovaných misích. Měla by pouze umožnit schopnost státu reagovat rychle a efektivně na akutní situace s tzv. krátkou varovací dobou, které vyžadují účast ozbrojených sil České republiky vyplývající z jejích mezinárodních závazků a které mohou mít velmi rozličný charakter. Nová úprava pak také usnadní např. vyslání ozbrojených sil za účelem záchrany protiprávně zadržovaných občanů ČR na území jiných států,“ uvedla k návrhu novely Ústavy poslankyně Jana Černochová.
 
Záměrem předkladatelů je projednat návrh novely Ústavy co nejdříve v aktuálním volebním období. Zároveň poukazují na to, že tato iniciativa je zamýšlena výhradně jako nezbytná dílčí úprava ústavního rámce, která by se v žádném případě neměla stát příležitostí pro zapracování jiných, věcně odlišných návrhů na ústavní změny. Návrhem se nyní bude zabývat vláda a po jejím vyjádření bude následovat první čtení na plénu Poslanecké sněmovny.