PRAHA 2 MÁ NOVOU RADU

V pátek 7. listopadu 2014 se v zasedacím sále ÚMČ Praha 2 konalo ustavující zasedání zastupitelstva městské části, o jehož složení rozhodli voliči v říjnových komunálních volbách. Nově zvolení zastupitelé Prahy 2 složili slavnostní slib a zvolili vedení městské části.

V čele městské části Praha 2 zůstává i v dalším funkčním období dosavadní starostka Jana Černochová, která byla zvolena 23 hlasy z celkového počtu 35 zastupitelů.
Nově ustavené zastupitelstvo schválilo devítičlennou radu městské části ve složení: 

starostka 
Jana Černochová (ODS) 
1.oblast bezpečnosti, krizového řízení a prevence kriminality, 
2.oblast Úřadu městské části Praha 2 a jeho komunikace s veřejností,
3.oblast podpory podnikatelských aktivit.

zástupci starostky 
Václav Vondrášek (ODS)
1.oblast životního prostředí a veřejné zeleně,
2.oblast výstavby a územního rozvoje.

Jana Duchková (TOP 09) 
1.oblast školství a mládeže,
2.oblast volnočasových aktivit.

Michaela Mazancová (OSB) 
1.oblast bytové politiky,
2.oblast prodeje majetku.

radní, uvolnění členové ZMČ 
Alexandra Udženija (ODS) 
1.oblast sociální,
2.oblast zdravotnictví,
3.program Dvojka pro seniory.

Michael Grundler (TOP 09) 
Oblast správy majetku.

radní, neuvolnění členové ZMČ 

Jan Korseska (ODS)
1.oblast financí,
2. oblast dopravy. 

Martin Víšek (TOP 09)
Oblast financí,

Jaroslav Šolc (OSB)
Oblast kultury.

Zastupitelé také rozhodli o tom, že dalším uvolněným členem ZMČ bude předseda majetkového výboru, jímž byl zvolen Jan Recman (ODS). Dále zvolili předsedy finančního výboru – Jan Kolář (hnutí ANO 2011) a kontrolního výboru – Michal Uhl (Zelená pro Prahu 2).