Přísnější pravidla pro držení zbraní? Jana Černochová v pořadu Události, komentáře

Evropský parlament začal jednat o diskutované směrnici, která má omezit legální držení zbraní. Vlivný výbor pro vnitřní trh, ale řadu bodů odmítl. Komise se rozhodla pro zpřísnění bezprostředně po loňských atentátech v Paříži. Česko se ke směrnici už dřív postavilo odmítavě. Co teď s návrhem bude? A budou se pravidla pro držení zbraní měnit? Otázky pro členku sněmovního výboru pro bezpečnost i obranu Janu Černochovou /ODS/ a europoslankyni Ditu Charanzovou /ANO/.

Celý rozhovor s Janou Černochovou v Událostech, komentářích můžete zhlédnout v archivu ČT24. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Evropští poslanci dnes zahájili debatu nad velmi kontroverzním návrhem nové směrnice. Ta má změnit zavedenou praxi střelných zbraní. Vlivný výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dnes odmítl velkou řadu bodů této směrnice. Proti návrhu se v České republice a v některých dalších státech EU zdvihl silný odpor. Komise se rozhodla pro zpřísnění bezprostředně po loňských teroristických útocích v Paříži. Česku nejvíce vadilo to, že se směrnice týkala i myslivců, sportovních střelců nebo historických zbraní v muzeu. A já ve studiu vítám už mé další hosty. Jimi jsou Jana Černochová, členka pro výbor nebo členka výboru pro bezpečnost, poslankyně. Dobrý večer. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Dobrý večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A proti ní sedí Dita Charanzová, europoslankyně. Dobrý večer. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Dobrý večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já začnu u vás, paní europoslankyně. V tom výboru dnes ta směrnice měla 900 pozměňovacích návrhů. To je normální? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Není. Já musím říct, že v Evropském parlamentu jsem teď 2,5 roku, nezažila jsem žádné jednání tohohle typu. Já jsem od začátku byla velmi kritická k tomu, jak ten návrh představila Evropská komise, protože sice myšlenka byla dobrá, nicméně se k tomu navalilo, nabalilo celá řada nesmyslů, která opravdu nesouvisela s tím, co by mělo být cílem. To jest boj proti černému trhu se zbraněmi v Evropě. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Když sama říkáte, že jste to nezažila. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že ta směrnice je prostě špatná? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Byla šitá rychlou jehlou. Byla opravdu reakcí na té pařížské atentáty, kde se jasně ukázalo, že prostě máme díry v evropské legislativě, že je potřeba rychle reagovat. A myslím, že je to v zájmu všech občanů Evropy i občanů České republiky, aby tady nefungoval černý trh se zbraněmi, aby pokud zbraně, když jsou vyřazené, pokud jsou deaktivované, aby se nám znovu nikde neobjevily, to, co byl právě případ těch pařížských atentátů. To, co ale já považuju za velkou chybu a byla jsem velmi kritická v této oblasti, je to, že bohužel komise tam předložila celou řadu věcí, která s tímto cílem bezprostředně nesouvisí. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Paní poslankyně Černochová, svědčí to o špatné práci komise? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Určitě. Navíc tady byla v platnosti směrnice z roku 2008, která přesně to, co říká paní kolegyně europoslankyně, tak řešila. A tato směrnice de facto Českou republiku k ničemu nezavazovala, protože Česká republika už tu legislativu podle té směrnice připravenou měla. A to, že sedm let evropští komisaři nechali tu směrnici u ledu a pak po těch teroristických útocích v Paříži se najednou probudili a začali to řešit překotným způsobem, jak správně říkala paní kolegyně, tak to já považuju za obrovskou chybu. Navíc Evropská komise, pokud věděla, že těch pozměňovacích návrhů je 900, a já vás obdivuju, protože musíte být supermani, když jste za hodinu 15 minut odsouhlasili, hlasovali o 900 pozměňovacích návrzích. Já myslím, že je to pro naše poslance v našem parlamentu velmi inspirativní. A opravdu nechápu, jak jste to mohli zvládnout. Já si myslím, že ani není v lidských silách, aby všichni europoslanci se mohli seznámit s těmi návrhy tak, aby věděli, o čem hlasují. A já se nechám překvapit tím, co vlastně se projednalo, protože bohužel na těch serverech ještě podrobné informace o tom, co se dneska schválilo, nejsou. Takže budeme v očekávání a v doufání toho, že ty hrůzy, které neřešily absolutně ten nelegální trh, ale omezovaly legální držitele zbraní, takže ty z toho návrhu vypadly. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Dá se v takovémto kalupu v zásadě, a teď pro člověka, který se tím třeba nezabývá jako vy, protože já vím, že vy jste podala několik pozměňovacích návrhů, tak předpokládám, že vy jste se v tom orientovala. Ale pro ostatní poslance je vůbec pochopitelné, o čem hlasují, vědí to vůbec? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

To je dobrý dotaz, ale špatný adresát. Já jsem navíc... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já předpokládám, že kdo jiný z nás tří by to měl vědět než vy. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já budu mluvit za sebe. Já jsem zpravodaj naší frakce evropských liberálů a demokratů a těmi opravdu 800 pozměňováky jsem se prokousávala a ten systém je takový, že se my snažíme najít nějaký kompromisní text mezi všemi frakcemi, což není úplně jednoduché. Já jsem ráda, že ta pozice České republiky byla stoprocentně překlopena do pozice celé mé frakce. Takže mně se vyjednávalo podstatně lépe než ostatním, protože jsem za sebou měla nejenom pozici České republiky, ale prezentovala jsem to jako pozici celé frakce. Já bych ještě malinko reagovala na to, že nám stačí ta směrnice z roku 2008. S tím úplně nesouhlasím. Jakkoliv souhlasím s paní kolegyní, že tam je celá řada nesmyslů v tom návrhu, tak pokud by ta směrnice z roku 2008 byla tak perfektní, tak bychom asi neviděli to, co se stalo v Paříži. Já třeba osobně jsem v dubnu k tomu udělala velkou konferenci v Evropském parlamentu, kam jsem si přizvala zástupce šéfa Europolu Oldřicha Martinů, který sám poukazoval na to, že prostě tato směrnice má díry a že prostě bezpečnostní situace v Evropě v současné době je úplně jiná, než byla před pár lety. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já vás nechám reagovat. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ale přeci nebudeme žít v iluzi, že teroristé útočí legálně drženými zbraněmi. My tady omezujeme legální držení zbraní. My tady neřešíme znehodnocování zbraní, které bylo v té směrnici velmi dobře popsané. My tady neřešíme černý trh. My tady skutečně řešíme, jak omezit zákona dbalé občany Evropské unie, kteří si legálním způsobem pořídili zbraně pro svoji ochranu, pro své koníčky, pro myslivost, a tím je omezujeme. To omezujeme vlastně tu jednu z největších svobod, kterou já jako cítím, a myslím si, že asi nejsme ve při v tom smyslu, že obě si myslíme, že ta směrnice byla špatná a teď jenom je to o těch nuancích, co konkrétního se... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Paní europoslankyně. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já s vámi souhlasím a já jsem celou dobu dávala za vzor českou právní úpravu.
 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Přesně. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Protože si myslím, že je výsledkem nějaké dlouhodobé diskuse napříč politickým spektrem, ale i s lidmi, kterých se bezprostředně týká. Dokonce dnes jsem vyzvala Evropskou komisi a podmínila jsem tím další jednání, že chci od Evropské komise detailní analýzu toho, o jakých typech zbraní se například bavíme, které chce zakázat, zdali opravdu souvisí s teroristickou činností a kolik lidí v Evropě, kteří v tuto chvíli legálně tyto zbraně drží, vlastně bychom tímto postihli. Na druhou stranu jako to pozitivum, to je teda ta stránka, kde se shodujeme, že je to špatně. Já jsem dala 70 pozměňovacích návrhů přesně v těchto liniích. Ale to, co si myslím, že je tam nové, je opravdu zlepšení spolupráce mezi členskými státy, výměna informací, to, abychom měli jednotná pravidla pro evidenci zbraní, aby v případě... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ale ty už byly v té směrnici z roku 2008 registr. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Ale nebyly naplňovány. Abysme měli jednotné pravidla pro deaktivaci zbraní. To, že to dělá Česká republika... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ty byly v té směrnice z roku 2008. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Ale nebyly implementovány všemi členskými státy. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/:

Ale za to přeci nemůžou ty země, které to dneska odnesou jejich občané, že evropští komisaři, zástupci Evropské unie neplnili to, co sami měli ve své směrnici. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Ale já opakuju. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Necháme reagovat, prosím. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já opakuju. Jako pokud se zaměříme na tuto část směrnice, tak si myslím, že tady opravdu najdeme přidanou hodnotu, jak opakuji, já si myslím, že je to v zájmu všech občanů České republiky, abychom zvýšili bezpečnost v Evropě. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já bych potřeboval vědět jednu věc, aby to koneckonců i diváci v tom měli jasno. Nakonec protože mnohokrát jsme tady o tom mluvili, myslivci, sportovní střelci, airsoftové zbraně a tak dále. Co tam tedy nakonec zůstalo v té směrnici? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Pro mě velkým úspěchem, bych řekla, toho našeho jednání je to, že všichni majitelé zbraní v České republice, kteří v tuto chvíli legálně vlastní zbraně, nebudou nikterak omezeni se svými právy. To, co tam původně měla Evropská komise, ať už postihovala opravdu lidi, kteří v tuto chvíli v České republice zbraně mají, mluvili jsme o deseti tisících lidí, kterých by se to potencionálně mohlo týkat, toto v tuto chvíli jsme z toho vyndali. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Co muzea? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Muzea jsme z toho vyndali. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Co airsoftové zbraně? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Z toho jsme též vyndali. Vyndali jsme z toho i například mladistvé střelce, biatlonisty, sportovní střelce, toto všechno je prostě vyňato, jsou na to výjimky. To, co navíc považuji ještě za důležité, že se nám podařilo část těch kompetencí přesunout z Bruselu na členské státy. To znamená, Česká republika bude mít možnost udělovat sama výjimky. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Je tohle to věc, která vám vyhovuje ve výsledku? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Dokud to neuvidím černé na bílém, tak tomu neuvěřím, protože těch slibů ať už z Evropské komise, ale i z vlády České republiky od jednotlivých ministrů i vaší vládní koalice, kterou máme v Poslanecké sněmovně, bylo tolik, že já skutečně potřebuju vidět důkaz, že to je tak, jak říkáte. Víte, ono vůbec jsme se nemuseli do této situace jako Česká republika dostat. Já jsem v listopadu, když se vlastně ta směrnice začala diskutovat v Evropské komisi, tak jsem třikrát navrhovala na půdě Poslanecké sněmovny zařazení bodu do programu jednání schůze. A navrhovala jsem, aby Česká republika použila takzvaný institut žluté karty, vy víte, co to je, a to by znamenalo... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

To diváci nevědí, tak pojďme, pojďme to vysvětlit. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Žlutá karta je vlastně institut z Lisabonské smlouvy... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Veto. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

...který umožňuje ne úplně veto, ale když je dostatečný počet členských států, které poukáží na to, že vlastně je tady porušený princip subsidiarity a proporcionality, tak se mohou vyjádřit právě v tom smyslu, že nesouhlasí s tím, aby se to projednávalo dál. A v tu chvíli by ta Evropská komise ten návrh musela stáhnout. Toho jsem chtěla docílit. A bohužel zástupci ANO, lidovců a ČSSD mně třikrát na půdě Poslanecké sněmovny ten návrh vetovali. Takže jsme se dostali do situace... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já vám dám prostor k vyjádření. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

...do které jsme se vůbec dostat nemuseli. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já dám prostor k reakci. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já souhlasím s tím, že ten návrh Evropské komise není dokonalý. Souhlasím i s tím, že se nepovedlo České republice, ministrovi vnitra prosadit nějakou českou stopu, bych řekla, do toho finálního návrhu. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

On říká něco jiného doma a něco jiného tam. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

To znamená českou stopu do finálního stanoviska, které přijaly členské státy. A to, co já považuju za pozitivum, že Evropský parlament prostě začal vést dialog a naslouchat lidem, kteří se začali ozývat. A mně těch mailů opravdu chodí desítky a jsem za to ráda. Jsou to prostě držitelé zbraní v České republice, jsou to výrobci, jsou to myslivci, jsou to ale i sportovní střelci. A s nimi jsme začali vést dialog, abychom si opravdu udělali jasno v tom, jestli ten návrh, který Evropská komise předložila, nepostihuje prostě lidi, kteří v tuto chvíli legálně vlastní zbraň. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Pokud to dospěje do stádia, že nakonec bude nějaký výsledek, který nebude, protože koneckonců vy jste se tady na tom v zásadě shodly, pokud nebude dobrý, má Česká republika možnost prostě ho nenaplnit, prostě ho neimplementovat, říct prostě, my to neuděláme? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Možná by bylo dobré říci, že jsme v nějakém poločase. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Není vyhráno. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já to považuju, že jsme, dejme tomu, vyhráli bitvu, já bych řekla, ale nevyhráli jsme válku. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A já se ptám na to, co když prohrajeme tu „válku“, když použiji vaši terminologii. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Já bych do toho šla pozitivně, tak jako jsem se tady prokousávala 800 pozměňovacími návrhy. Musíme napnout síly, musíme napnout koordinaci... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Můžeme to odmítnout? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

To, co mně chybí, upřímně je, že opravdu hnutí ANO je jediné, které bojovalo a dokázalo do pozice frakce, jedné frakce, to znamená, jsou to čtyři europoslanci, ale celá frakce... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Vy mi neodpovídáte na otázku. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

...která drží, já vám odpovím. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ne, já vám hned dám slovo, já jenom se chci dozvědět tady zleva. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Která drží tuto. Ne, jde o to, jakým způsobem jsem schopni hájit české zájmy v Bruselu. A já vám k tomu dávám příklad toho, že nám se... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Rozumím. To je vaše práce, se vším respektem, to je vaše práce. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Že nám se to povedlo, tak. Teď v tuhle chvíli nemáme zprávu Evropského parlamentu. Zatím jsme nedali souhlas k zahájení jednání s členskými státy, takzvaný trialog, uvidíme, jestli to budeme hlasovat ve výboru, možná že k tomu budeme mít další debatu ještě na plénu, protože to je opravdu politicky citlivé. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A pokud? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

A pak začnou jednání s členskými státy a pak samozřejmě, a tady i já za sebe říkám, že pokud ten text prostě bude obsahovat to, co je klíčové z pohledu České republiky, to, co nám vadí, tak já ve finále pro něj ruku nezvednu. Ale udělám maximum pro to, aby vypadal podle našich představ. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Můžu se zeptat. Navrhoval někdo, aby Evropská komise ten návrh stáhla, protože ona může v průběhu celého toho legislativního procesu ten návrh stáhnout. A přeci není přiměřené, aby 900 pozměňovacích návrhů, kterých svým objemem jsou delší než ta směrnice sama, tak aby vlastně se, kdyby se to stalo v českém parlamentu... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já vás poprosím o krátkou odpověď. Ano, já tomu rozumím. Dáme krátký prostor na odpověď. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/:
 

...tak navrhneme vrácení k přepracování. Proč se tohle to neodehrálo? 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Ten návrh takový byl dán a neměl většinovou podporu. My si musíme uvědomit, že to není... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A já se na... Ano. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

...jenom o České republice... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Pochopitelně. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Je to o zemi, jako je Francie, která prošla prostě teď, řekla bych, peklem a musíme našim občanům dát odpověď na to, co se děje. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Tomu diváci rozumí. A ta otázka, kterou já jsem kladl. Měla by Česká republika potom aktivně proti tomu vystoupit, to znamená odmítnout takovou směrnici i za cenu sankcí? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Stoprocentně. Ono je možné, že když se to přesune do příštího roku, že tam už bude platit institut takzvané červené karty, který zase dává těm státům větší pravomoc na to odmítnout. Pak je to de facto to veto. A tady vlastně ani nevíme, jaké ty sankce budou, protože v tom původním návrhu té Evropské komise ty sankce nebyly vůbec explicitní. Tam byl skutečně tak vágní výklad toho, jaké ty sankce budou, že já si myslím, že by Poslanecká sněmovna, obě komory parlamentu v tomhle měly zabojovat a že by měly se postavit prostě proti tomu návrhu a měly by Evropské komisi a Evropské unii celé jasně říct, že na takovýhle návrh Česká republika nikdy nepřistoupí. Víte, ono... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ano, rozumím. Tomu rozumím. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

...ty země, které dneska vystupují z Evropské unie, tak ty důvody měly na začátku stejné. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Tak. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Mohla bych jenom k tomu dodat... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Velice stručně prosím. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

...že hlavní zpravodajka za Evropský parlament je z vaší politické frakce, takže možná opravdu pojďme propojovat... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ano, paní Vicky Ford. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

...to, co chceme v rámci těch evropských politických frakcí. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já se omlouvám, musíme to dokončit. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Já bych chtěla poděkovat paní kolegyni z Evropského parlamentu. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

To vám dám prostor. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Protože já musím říct, že já tím, že jsem se tomu věnovala od toho listopadu, kdy ten návrh se objevil, tak jsem komunikovala jak s paní poslankyní, tak s jejím asistentem. A musím říct, že kromě poslanců našich za naší stranu, pana Zahradila a Tošenovského, tak jsem nejvíc informací měla právě od paní kolegyně a děkuji za to. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

To je taková hezká tečka, velmi nezvyklá pro tento pořad. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Pojďme pokračovat dál. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Každopádně, dámy, já vám mnohokrát děkuju a myslím si, že nás ta debata ještě, ještě dál bude čekat a nemine. Děkuju vám zatím, mějte se hezky, na shledanou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Děkujeme. Na shledanou. 


Dita CHARANZOVÁ, europoslankyně /ANO/: 

Hezký večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Návrh poslanců TOP 09 a Starostů na zavedení přímé volby starostů dnes zamítli poslanci. Návrh počítal s přímou volbou v obcích do 1500 obyvatel. Kritici předlohy se obávali chaosu a poukazovali na to, že přímo volený starosta by nemusel mít podporu v zastupitelstvu. Hlasitým zastáncem přímé volby je prezident Miloš Zeman. Takto ji před poslanci prosazoval letos v březnu. 


Miloš ZEMAN, prezident republiky /11. 3. 2016/: 

Podporuji myšlenku přímé volby starostů a hejtmanů. Nikoliv jenom proto nebo především proto, že se pro tuto myšlenku podle průzkumu veřejného mínění vyslovují dvě třetiny občanů. Cituji materiál Herzmann Český volič. Ale především proto, protože mám obavu ze zákulisních manipulací a intrik.
 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Tak se mnou ve studiu stále je Jana Černochová, poslankyně. Dobrý večer ještě jednou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Dobrý večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A přibyl k nám Petr Gazdík, místopředseda, pardon, místopředseda Poslanecké sněmovny. Dobrý večer i vám. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Hezký dobrý večer vám i divákům. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Začnu u vás. Proč je správné zavádět další prvky přímé demokracie? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Protože v nepřímé volbě starostů často dochází, tak jak to v tom snímku říkal pan prezident, k machinacím. Velmi často se stává, že starostou se stane někdo, kdo se ani nedostal do zastupitelstva. A ono to pak podmílá tu důvěru v demokracii. Ti lidé jsou znechucení a těch případů skutečně není málo. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Machinace, není to prostě jenom forma demokracie, když ti, co vyhráli volby, si mezi sebou zvolí někoho, kdo třeba byl samozřejmě vyškrtán na to poslední místo? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Ono to tak úplně není, protože myslím si, že většina občanů nezná úplně systém volby do komunálních voleb. Většina lidí, tak jak s nimi mluvíme, tak si myslí, že když má zastupitelstvo například 15 členů, že těch, co má prvních 15 nejvíc hlasů, tak jsou zvolení zastupitelé. Ale tak to vůbec není. My nevolíme, přestože se hlasuje panašováním, nedáváme hlas tomu člověku, ale dáváme ho té straně a pak se to přepočítává. Velmi často se stává, že u vítězné strany ten poslední, který se dávno do zastupitelstva nedostal, má mnohem víc hlasů než ten u nějaké malé strany, který se do zastupitelstva dostane. A pak se s tím dělají ty komunální kšefty. Chápu, že to některým velkým stranám vyhovuje, že to tak chtějí. Nicméně z našeho pohledu zejména v malých obcích, k čemuž ten návrh směřoval, to obvykle vyvolává velké nesváry a rozpory. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Paní starostko, není tohle to argument pro to, aby něco takového bylo zavedeno, aby to v zásadě zprůhlednilo tu volbu? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Já bych opravila nejdřív pana místopředsedu, že starostou se nemůže stát ten, kdo nebyl zvolen do zastupitelstva. Starostou se může stát pouze ten, kdo byl zvolen do zastupitelstva. A já si myslím, že...
 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

To určitě ano a oni občas odstupují ti. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Já si myslím, že v České republice se něco takového neděje v takové míře, abychom kvůli tomu měli dělat takhle zásadní změnu a vlastně vytvářet dva typy obcí. Jeden typ obce, kde teda bude přímo volený starosta a další obce, které budou mít větší počet obyvatel, kde budou starostové dál voleni zastupitelstvem na základě výsledků komunálních voleb. Já sama jsem starostkou třetí volební období, dvě volební období jsem byla místostarostkou, jsem tedy osmnáctým rokem v komunální politice a na Praze 2 jsem nezažila, že by se sestavovalo vedení té radnice jinak než na základě výsledků voleb, tak aby to kopírovalo výsledky voleb. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já dám prostor ihned panu Gazdíkovi, ale já bych se možná u toho zastavil. To, co říkáte, volili občané Prahy 2 vás, nebo volili vaší stranu? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Já si myslím, že obojí, že tady samozřejmě ten princip panošování je. Já jsem měla nejvíc preferenčních hlasů. Ale tím, že jsem byl lídr té kandidátky, neměla jsem se kam posouvat. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ale to je, promiňte, to je argument přesně pro přímou volbu starosty, protože si pokud to tak cítíte a pokud to tak je, tak lidé zvolili vás, tak byste v tom neměla mít problém. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ale, pane redaktore, já bych si nepřála sedět v zastupitelstvu, kde bych byla přímo zvolená starostka, měla bych sice mandát od voličů, ale v tom zastupitelstvu bych nedokázala nic prosadit, protože ty ostatní zastupitele by mi tam nominovaly ty strany, a já bych seděla bez rozpočtu, bez pravomocí, které to zastupitelstvo nemůže delegovat na starostu. To znamená, že zastupitelstvo by vlastně ovládalo dění na té radnici a já bych tam byla jenom loutkou a reprezentativní tedy osobností, která by uměla klást věnce. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ano, rozumím tomu argumentu. Já dám prostor panu Gazdíkovi. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Ne, to není můj styl. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se omlouvám, ano, rozumím tomu. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Paní starostka se strašně podceňuje. Já si myslím, že paní starostka by byla zvolená zcela jistě, protože je skvělou starostkou, i v přímé volbě starostů. Také se domnívám a myslím, že je to tak u většiny, naprosté většiny schopných starostů, že pokud je schopný starosta a je schopen být v přímé volbě, tak je schopen si i mít svoji nebo spřátelenou kandidátku a své, své lidi v zastupitelstvu a o svých návrzích je přesvědčit. Přímá volba starostů funguje ve všech okolních zemích České republiky. Funguje tam dobře. Já mám osobní zkušenosti, zkušenosti na Slovensku. Nejsou tam žádné zásadní problémy tohoto typu. K tomu argumentu, proč v malých obcích. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ano, do 1500. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Je škoda, že to říká zástupkyně Občanské demokratické strany, protože byla to Občanská demokratická strana, my se přímou volbu snažíme prosadit dlouhodobě. Snažili jsme se ji prosadit i ve vládě Petra Nečase a byla, byli to zástupci její strany, kteří právě řekli, že ten argument, že souhlasí pouze s tím, aby to bylo pouze v malých obcích, protože jinak kdyby to nebylo, kdyby ono to není přesně tak, jak jste říkali, že je to v obcích do 1500 obyvatel, je to v obcích, kde není rada obce, což to číslo se může lišit, tak u ostatních případ, kde je rada obce, v případě, že bychom chtěli přímou volbu starostů v obcí, kde je rada obce, tak by se musela změnit ústava. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ano. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Já mám pana Gazdíka ráda a těžko se mi s ním pře. Ale na druhou stranu... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

To klidně můžete tady opustit. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Na druhou stranu skutečně, jestli si myslí, že na Slovensku to funguje báječně, tak důkazem toho, že to nefunguje, že tam vyhrál populista non plus ultra, jsou výsledky voleb v Banské Bystrici, kdy se županem stal pan Kotleba. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

To ale není... 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Já mám paní starostku taky rád, ale to jsou krajské volby... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Samozřejmě je to na základě přímé volby, dobře, ale přímá, přímé volby. Bavíme se tady o přímých volbách. A jestli bych pak mohla ještě... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
 

Já dám prostor na reakci panu Gazdíkovi. Já se hluboce omlouvám, že vám skáču do řeči. Pane Gazdíku. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

To je přesně to směšování. Ono se to směšuje i s přímou volbou prezidenta. A ti, kteří nejsou spokojeni s přímou volbou prezidenta u nás, říkají, že přímá volba starostů a zejména v těch menších obcích bude to samé. Vůbec to nebude to samé. V přímé volbě, já si dovoluju tvrdit, že v obcích, kde není rada obce, tak naprosto každý přesně bude znát kandidáta na starostu, bude ho znát osobně nikoli zprostředkovaně přes média nebo nějak jinak. A bude moct se svobodně a pozitivně rozhodnout. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A ten argument o tom, že pak může vyhrát nějaký populista? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Populista samozřejmě může vyhrát. Ale pak je tady ta zpětná pojistka toho, o čem říkali, a to je to zastupitelstvo. Zastupitelstvo je to, které určuje hlavní chod obce, které má zodpovědnost za tu obec. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Víte, problém u těch malých obcí je, aby vůbec někoho, kdo bude ochotný dělat toho starostu v neuvolněné pozici, téměř zadarmo, aby někoho sehnaly. My tady těm lidem budeme ještě komplikovat život v tom, že budou pod kuratelou referenda, že je bude moc někdo odvolávat, že vlastně v tom zastupitelstvu nebudou moc vykonávat řádně tu pozici, pokud nebudou mít kolem sebe lidi, s kterými tu práci jsou schopni pro tu obec, pro blaho těch občanů vykonat. A tady je přeci zarážející, pane místopředsedo, že Svaz měst a obcí, který je naší takovou zaštiťující organizací nás starostů, tak byl proti tomuto návrhu tento svaz. Stejně tak vy víte, že se snažila Občanská demokratická strana pomoci malým obcím právě třeba kolem registru smluv, když Zbyněk Stanjura, náš předseda, navrhnul ten návrh, aby z toho byly vyňaty. A teď jim naopak tím vaším návrhem způsobujeme problémy, že v řadě těch obcí de facto dojde k bezvládí a může se stát, že se tam budou opakovat volby rok co rok, protože se nebudou schopni dohodnout. Vy víte, že poklesne-li počet... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já dám prostor panu místopředsedovi. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

...pod pět, musí být předčasné volby. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Ano, rozumím. Ano. Prosím. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Nesouhlasím, protože děje se přesný opak. Děje se to, že v těch malých obcích, kde je počet zastupitelů pouze sedm, tak se děje přesný opak, že tím, že je nepřímá volba starosty, že se tam dějí handly, nenávisti, tak odstupuje, tři ze zastupitelů většinou odstoupí, tím klesne počet členů zastupitelstva pod pět a ty volby se neustále opakují. Je každého půlroku je stovky obcí, kde se opakují volby. V případě přímé volby starostů by toto odpadlo. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Krátká reakce, jestli chcete. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Víte, tady si myslím, že ty výsledky toho dnešního hlasování jsou naprosto jednoznačné. 105 poslanců hlasovalo pro zamítnutí toho vašeho návrhu. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

A já se omlouvám, ano. A to by mě zajímalo, to by mě zajímalo, protože úplně upřímně... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

13 bylo proti. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Teď se omlouvám já. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

To je strašně málo. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

13 pro, 105 proti. Bohužel ani TOP 09, která v zásadě byla jaksi spolunavrhovatelem, jak se na to díváte, jak to cítíte? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Přiznám se, že, že tomu příliš nerozumím. Je pravda, že od té doby, kdy jsme ten návrh navrhovali, bohužel, a tady se asi s paní kolegyní... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Nemýlím, že jste to měli i v koaliční smlouvě dohromady, že vy jste to jako navrhovali a prosadili, aby to bylo... 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Určitě STAN, je to, je to náš společný program s TOP 09. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Proč tedy váš koaliční partner... 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

To se musíte ptát někoho z TOP 09, proč nehlasovali to, co bylo v našem parlamentním programu. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Je to problém pro vás? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Částečně to problém je. My jsme zvyklí dodržovat dohody jako starostové. Ale ten jeden problém, a tady se asi s paní kolegyní, místopředsedkyní poslaneckého klubu, shodneme, je, že ten návrh tam visel dva roky, takřka dva roky tam visel a visí tam další desítky návrhů. A za ty dva roky se skutečně ta politická situace nebo vnímání té potřeby přímé volby starostů patrně změnilo, o čem svědčí ten výsledek. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Poslední otázka, budete se tedy snažit i přes tu změnu té atmosféry to navrhnout znovu? 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Budeme se snažit hledat ještě komplexnější úpravu, protože to, co na čem se na politickém nebi teď jsme schopni shodnout, je posílení těch většinových prvků, o které usiluje i třeba Svaz měst a obcí, sdružení místních samospráv a další organizace, které by zamezily nebo minimálně o něco omezily ty čachry, které se s volbami dějí. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Paní poslankyně, pane poslanče, já vám mnohokrát děkuju za to, že jste byli se mnou dnes v Událostech, komentářích. Mějte se hezky, děkuju a na shledanou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Děkujeme za pozvání. 


Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR, předseda hnutí STAN /STAN, TOP 09/: 

Děkujeme za pozvání, hezký večer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, členka výborů pro bezpečnost a pro obranu /ODS/: 

Na shledanou. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: 

Já děkuju také vám, divákům České televize, že jste si nás pustili, pusťte si nás také zítra. Mějte se hezky, dobrou noc.