Prohlášení k událostem v německém Chemnitzu

(www.ods.cz) Události, které se posledních několik dní odehrávají v německém Chemnitzu, jsou velice znepokojivé. Nejen proto, že k nepokojům dochází blízko našich hranic, ale především kvůli tomu, že vražda, která spustila protesty a násilné střety, je jen špičkou ledovce.

Je příkladem toho, že se nedaří zvládnout důsledky migrační vlny nejen do Německa, a ukazuje, že přístup evropských elit k této problematice, včetně představitelů Evropské komise prosazujících například nesmyslné zavedení kvót, byl a je v mnoha ohledech chybný. Migrační politika řady evropských států naprosto selhala. Důsledkem událostí a politických rozhodnutí z před několika let je štěpení společnosti, snížení bezpečnosti a nárůst popularity radikálních a populistických uskupení slibujících rychlá řešení. Ta ovšem, jak dobře víme, neexistují a vedou k jedinému – narušování právního státu a demokratických principů.
 

Není možné ty, kteří protestují kvůli obavám o své bezpečí a kvůli nejistotě, co bude následovat, šmahem všechny označit za extremisty a xenofoby. Na druhou stranu není možné tolerovat zneužívání legitimního strachu obyčejných občanů různými politiky a skupinkami k rozdmýchávání nenávisti, braní spravedlnosti do vlastních rukou a nabourávání právního státu.
 

Pštrosí politika, kterou praktikuje německá vláda při pojmenovávání problémů, které s sebou přinesla migrační vlna a sporná rozhodnutí v minulosti, je zcela chybná. Pokud nebudeme pojmenovávat problémy a nabízet konkrétní řešení, bude dále docházet ke štěpení společnosti a pak bude stačit malá jiskra, aby zažehla oheň otevřené nenávisti tak, jako se to stalo mnohokrát v minulosti.