Prohlášení poslankyně Jany Černochové k branné legislativě

Poslanci dnes po letech příprav a otálení dostali na stůl tři důležité zákony z balíčku tzv. branné legislativy. Považuji za chybu, že branný zákon nebyl před schválením vládou konzultován s poslanci výboru pro obranu a nebyla tak předem vydiskutována problematika plošných odvodů a dobrovolných cvičení. Právě ty se totiž setkaly s největší kritikou odborníků i poslanců.

Přestože nám zástupci ministerstva obrany slíbili, že nám před dnešním 1. čtením návrhu zákona dodají "nové" paragrafové znění, nedostali jsme nic, na stole máme pouze špatný vládní návrh.

Jako opoziční poslankyně jsem mohla navrhnout systémově správné řešení: vrátit návrh vládě k přepracování. Neudělala jsem to, protože obrana a bezpečnost naší země nemá být, zvláště v dnešní geopolitické situaci v Evropě i ve světě, o politikaření a egoistickém přetlačování jedněch druhými. Nejde navíc jen o branný zákon, ale i o zcela nový Zákon o vojácích v záloze, který má napomoci oživení aktivní zálohy, která má dnes ve stavu pouhých 1200 mužů a žen, kteří mají můj veliký obdiv a úctu. 

ODS k obraně vlasti přistupovala vždy odpovědně. Nemáme problém s odvodním řízením, ale s plošnými odvody celých ročníků v době míru, bez povinných cvičení. Chceme silnou armádu, kvalitně vybavenou a vycvičenou aktivní zálohu pro bezpečnou a obranyschopnou Českou republiku! I přes dosud laxní přístup ministerstva obrany budu tedy i dál pracovat na tom, aby tři předložené zákony, po úpravě, prošly legislativním procesem a byly v brzké době platné a účinné. 

Osobně se chci zasadit i o to, aby nebyl opomenut Zákon o službě vojáků v záloze, jehož jsem zpravodajkou, a který je rozhodně krokem správným směrem. Aktivní zálohu považuji za důležitou složku armády, která je dlouhodobě zanedbávána a podceňována. Budu velmi ráda, pokud se tento stav změní co nejdříve a věřím, že pro vedení AČR bude nový zákon impulsem k tomu, aby pro výkon služby vojáků v aktivní záloze vytvořilo komfortní, motivující a důstojné podmínky.