Prohlášení vlády? Dva fauly na obranu

(ECHO24.cz) Nově jmenovaná vláda Andreje Babiše ve středu schválila své programové prohlášení. Jedná se o druhé programové prohlášení od loňských voleb, a proto není od věci udělat takovou rychlou komparaci obou dokumentů v oblasti obrany.

Obě kapitoly, jak v programovém prohlášení schváleném 8. ledna 2018, tak v tom schváleném ve středu 27. června 2018, se jmenují stejně: Obranná politika a Armáda České republiky. Porovnání obou textů ukáže, že jsou téměř totožné, pouze některé odstavce jsou přeházené. Posun je pouze v jedné zásadní pasáži, k čemuž se dostanu později.

Například část hovořící o tom, že „členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu“, byla v prvním prohlášení uvedena jako třetí odstavec a nyní je odstavcem osmnáctým, těsně před koncem. Podobné je to i u zmínky o zahraničních operacích NATO či dalších organizací, která se propadla zcela na chvost kapitoly. Samozřejmě, člověka hned napadne, že je to kvůli KSČM – nechat zmizet tyto pasáže vláda ve svém programovém prohlášení úplně nemůže, to by bylo otevřené přiznání kleští, kterými ji komunisté drží za citlivé místo, tak se aspoň schovají.

Mimo to se pak změnila jedna nenápadná pasáž, a to ta hovořící o zavedení samostatného předmětu přípravy občanů k obraně státu. V minulém prohlášení se hovořilo o zavedení přípravy „prvků branné dovednosti“ do škol. Jedná se o podstatný rozdíl a jak jistě potvrdí každý učitel, zavádění nového předmětu je naprostý nesmysl.

Zásadní změnu je možné vysledovat v pasáži, která hovoří o závazku vydávat 2 % HDP na obranu do roku 2024. Za tím asi nestojí komunisté, ale neochota této vlády tento závazek, veřejně učiněný nejenom na konci 90. let minulého století, ale především v posledních letech, naplnit. Zmiňovaná pasáž v lednovém prohlášení zněla:

„Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v roce 2024, tak jak zní alianční závazek. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2024.“

Ve středu schváleném programovém prohlášení tento odstavec zní:

„Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2024 a dál.“

Když to shrnu, jedná se hned o dva fauly na obranu. Za prvé se o rok (z roku 2020 na rok 2021) posouvá závazek vydávat 1,4 % HDP na obranu. Ten vyplýval z dokumentu s názvem Smlouva koaličních stran o zajištění obrany České republiky z 2. září 2014 podepsané Andrejem Babišem, Bohuslavem Sobotkou a Pavlem Bělobrádkem. Se závazkem vydávat na obranu 1,4 % HDP v roce 2020 počítaly všechny plánovací dokumenty.

Druhý faul se týká oněch 2 % HDP, které zástupci posledních dvou vlád, například ministr Stropnický, slibovali naplnit do roku 2024, či do roku 2025 nejenom vojákům, ale i spojencům. Stačí se podívat na Deklaraci summitu NATO ve Walesu  ze září 2014 schválenou i prezidentem Milošem Zemanem. V odstavci 14 se uvádí, že spojenci budou během dekády směřovat k tomu, aby dosáhli do deseti let výdaje na obranu ve výši 2 % HDP na obranu. Navíc jsou na 2 % HDP v roce 2024 nastaveny všechny vojenské plánovací dokumenty.

Za nedlouho začíná v Bruselu summit Severoatlantické aliance. Obecně se předpokládá, že jedno z klíčových témat pro amerického prezidenta Trumpa bude plnění slibu vydávat 2 % HDP na obranu do roku 2024. Je jasné, že Česká republika tento příslib nesplní. Už jen proto, že by po roce 2021 musela obrana dostávat přibližně o 0,2 % HDP ročně, což se jenom těžko podaří, pokud se člověk dívá na poslední čtyři roky, kdy byl růst mnohem umírněnější než proklamované ambice.

Problém s financováním se tedy exportuje opět do budoucna a zřejmě by nebylo od věci si teď sednout nad plány rozvoje armády a ze snů začít dělat realitu. Nebo se k problému postavit čelem a peníze na obranu začít vydávat.

Za sebe mohu říct jedno: Nedám si pokoj a znovu předložím novelu, která by zavázala politiky k navýšení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP. Již jsem to zkoušela a zkoušet to budu znovu.