Rozhovor s poslankyní Janou Černochovou v Události, komentáře na téma Zátahy na zbraně

Policisté budou moct v odůvodněných případech zadržet majiteli jeho zbraň přímo u něj doma. A to bez souhlasu soudu. Počítá s tím novela zákona, kterou schválili poslanci. Přísnějšími podmínkami pro majitele zbraní reaguje vládní koalice mimo jiné na tragédii v Uherském Brodě, kde střelec loni v únoru zabil osm lidí i sebe. Budou nová opatření chránit lidské životy? Nebo je to zbytečný zásah do soukromí lidí? Téma Událostí, komentářů pro 1. místopředsedkyni poslaneckého klubu ODS Janu Černochovou.

Celý rozhovor s poslankyní Janou Černochovou můžete shlédnout v archivu ČT24.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Zpátky do Česka. Poslanci přitvrdili pravidla pro držení zbraní. Reagují tak na loňskou tragédii v Uherském Brodě, kde ozbrojený muž zabil osm lidí a jednoho těžce zranil. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Poslankyně občanských demokratů Jana Černochová. Dobrý večer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Dobrý večer, pane náměstku. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Proč tohle oprávnění pro policii? Ono to opravdu jinak nejde? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Já bych možná řekl, jak vlastně vznikala ta novela, protože poté, co došlo vlastně k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, tak bylo ministerstvu vnitra uloženo, aby provedlo zhodnocení legislativy. A ten útok, ke kterému došlo v Uherském Brodě, ten v podstatě nastal v okamžiku, když už ta novela byla připravovaná. To znamená, potom nám bylo Bezpečnostní radou vlády uloženo, abychom samozřejmě prověřili zbraňovou legislativu. A oprávnění k tomu, aby mohl zadržovat... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ta podstata té věci. To je formální proces, jak jste k tomu dospěli. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Rozumím. To je jedno ustanovení paragrafu 56, které se týká zajišťování, zajišťování zbraně v taxativních případech, kdy na výzvu daná osoba neodevzdá zbraň, pokud ztratila zdravotní způsobilost... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To jsou taxativně vymezeny konkrétní případy. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Ano, jsou tam tři konkrétní body. Ten první bod je, pokud existuje důvodné podezření, že daná osoba může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobit nebezpečí na životě sobě samé nebo osobám jiným, to je první důvod. To je ten, o který se vlastně vedl ve sněmovně ten politický boj. Druhý důvod je, pokud daná osoba ztratí platnost zbrojního průkazu, anebo nebo zbrojní licenci a neodevzdá zbraň. A pak je tam ještě třetí důvod, který jsem teď zapomněl. Ale to je jedno. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vzpomenete v průběhu rozhovoru určitě. Podstata té otázky je, bez toho to nejde, bez tohoto oprávnění? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Domníváme se, že je to efektivní opatření, aby skutečně, pokud existuje důvodné podezření z toho, že daná osoba ztratila zdravotní způsobilost nebo má zdravotní problémy a na výzvu neodevzdá zbraň, tak aby skutečně policie mohla efektivním způsobem zasáhnout a tuto zbraň zajistit. V případě pokud se toto důvodné podezření nepotvrdí a poté bude prokázáno, že daná osoba splňuje zdravotní způsobilost, tak jí samozřejmě bude zajištěná zbraň zpátky vrácena. Ale to ten paragraf 56... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ale policisti už budou u dotyčné osoby doma. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Není to domovní prohlídka. Je to vstup do obydlí jenom za účelem zadržení zbraně a je to přesně v souladu s tím, jak článek 12 odstavec 3 Listiny základních práv umožňuje vstup do obydlí. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Bez tohoto oprávnění to nejde? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Samozřejmě že to bez toho oprávnění jde a jde to na základě zákona o policii. My jsme tady během jednoho týdne byli dvakrát svědky ukázkového zákroku Policie České republiky ve dvou případech. Ten první byl z Jihomoravského kraje, kdy „střelec“ s plynovou pistolí ohrožoval svoje okolí. Přijela tam zásahovka, přiletěl tam vrtulník, pána odzbrojili, odvezli ho na služebnu, zabavili mu zbraň, expertizou zjistili, že... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To se zkraje nevědělo, že to je poplašník jenom. Tak, ano. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

...to je plynovka. V pořádku. Ale přesně na tom krásně policie demonstrovala, že její oprávnění je dostatečné. Druhý případ ze včerejška. Pán, který měl zbrojní průkaz. Měl doma arzenál zbraní, na které neměl průkaz zbraně, tak opět dokonce policie na základě vlastního šetření, ani to nebylo udání, tak policie na základě vlastního šetření využila toho paragrafu v zákoně o policii a zabavila ty nelegálně držené zbraně, zajistila toho pána a povede se s ním řízení. Takže já nevidím jediný důvod, proč bychom měli v 21. století v situaci, kdy se kolem nás děje to, co se děje, ztěžovat situaci legálním držitelům zbraní, když tady vlastně vůbec nehovoříme o tom, kolik těch zbraní nelegálních můžou mít nejenom lidé v České republice, a s těmi se ministerstvo vnitra ale vůbec nevypořádává. A tady vlastně zase provádíme sankce vůči zákonadbalým občanům, kteří dobře, stal se jeden exces, ale ten exces, který se stal v Uherském Brodě, by to nové oprávnění, které by bylo v zákoně o zbraních, tak stejně neošetřilo, takže by k němu nedošlo. Takže já to považuji za naprosto zbytečné zasahování do ústavních práv občanů České republiky. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To je moje další otázka. Kdyby v únoru tohle platilo, tak by se nestal Uherský Brod? Paní Černochová říká, že by to nemělo vliv žádný vůbec. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

No, že by nemělo, ale my se domníváme, že by to vliv mělo. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A v čem? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Protože už v tom případě v Uherském Brodě policie věděla, že daná osoba má zdravotní problémy psychického rázu, písemně vyzvala danou osobu k tomu, aby odevzdala zbraň a v okamžiku, kdy daná osoba dostala tuto písemnou výzvu domů, tak v podstatě se vydala spáchat masovou vraždu. To znamená, ta policie neměla efektivní nástroj k tomu, aby tu zbraň mohla operativním způsobem zajistit. Ty situace, které zde zmiňovala... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ten zákon o policii, který zmínila paní Černochová... 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu:

To je paragraf 40. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To neumožňovala v tomto případě, když měl tu zbraň odevzdat? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Ten je založen ale na bezprostředně hrozícím nebezpečí. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ano. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Na bezprostředně hrozícím nebezpečí. Nikoliv na situaci, kdy máte důvodné podezření, že daná osoba má psychické problémy, ale neohrožuje tou zbraní žádné okolí. V případě, pokud začne ohrožovat, pak je možné využít paragraf 40 zákona o policii. A to je ten podstatný rozdíl. Hrozí-li nebezpečí ano, ale to nebezpečí musí být hmatatelné a musí být reálné v čase. Nestačí pouze podezření. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Tady se vědělo v té obci, kde ten pán žil poměrně dlouhou dobu, že ten pán je labilní, že má problémy on i jeho žena. Je tady podle zákona stávajícího o zbraních a i toho budoucího, tak je možnost řešit tyto věci v rámci přestupků. A jak víte, tak přestupky na úseku alkoholismu, myslivosti, pytláctví, jiných věcí, tak způsobí okamžité odebrání zbrojního průkazu. Takže tady vůbec k té situaci nemohlo dojít, kdyby fungovala samospráva, Policie České republiky a lékař, který samozřejmě nemusel dávat tomu pánovi vůbec prodloužení těch několika zbrojních průkazů na základě toho takzvané spolehlivosti zdravotní, kdy vlastně ten lékař mohl nařídit psychiatrické vyšetření. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili zákonných pravidel dost pro to, aby se zakročilo i v Uherském Brodě? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ano, přesně tak. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Já se domnívám, že nikoliv. Protože ta osoba v Uherském Brodě nikoho neohrožovala svou zbraní. Pouze bylo důvodné podezření, že právě má psychické problémy a policie nemohla postupovat podle zákona o policii, musela postupovat v rámci správního řízení, jak říká paní poslankyně, běží správní řízení, jejímž vyústěním může být odebrání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, ale to je skutečně písemný proces, který může trvat řadu měsíců. To znamená, té policii chybí v tom okamžiku, kdy je zcela zjevné, že daná osoba má psychické problémy, ale ještě nikoho neohrožuje, přijmout to opatření... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Víte, v jakém smyslu, kdo to prohlásí, že to je zjevné? To můžu říct já o někom, že ty si blázen a máš zbraň a už to je důvod, aby policie mu šla tu zbraň sebrat? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Samozřejmě policie musí to důvodné podezření o tom narušení psychického stavu vyhodnotit sama o sobě, to nemusí být jenom proces... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili taky to bude nějaký proces delší. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Samozřejmě. Je to proces té volné úvahy, zdali je potřeba přijmout to operativní opatření a tu zbraň zadržet. To je první věc. Ale druhá věc ještě, kterou bych chtěl zmínit, je to vždycky na výzvu. To není tak, že policie zaklepe doma a řekne: já si teď k vám jdu pro zbraň, protože si myslím, že jste psychicky nemocný. Samozřejmě vždy je to na výzvu a ta osoba neodevzdá na tu výzvu zbraň, tak teprve potom subsidiárně vstupuje ta možnost vstoupit do daného obydlí. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Prosím pěkně, tady je celá řada otazníků. Neváže se to k trvalému pobytu. To znamená, pane redaktore, když vy budete držitel zbrojního průkazu, tak celá vaše rodina, vaši přátelé, vaši blízcí budou vystaveni toho, že k té „domovní prohlídce“ může dojít u nich v domě, protože vy se tam zdržujete a lze důvodně předpokládat, že byste některé zbraně mohl mít u nich. Takže se to neváže... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Na druhou stranu, proč by to někdo dělal, že se policie se usmyslí, že... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Já si myslím, že v poslední... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

...dobře, já jsem blázen, když už to vztahujeme ke mně tedy, já jsem blázen a policie si usmyslí, že všechny mé známé někdo prohlédne. Proč by to někdo dělal? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ne, já jenom tím demonstruju absurditu toho návrhu. Stejně tak ta absurdita spočívá i v tom, že vlastně vy nemusíte být ani přítomen toho zadržení té vaší zbraně. Ano, výzva s nějakou fikcí, ale pokud vy tu výzvu nejste schopen převzít, když třeba budete v zahraničí, tak ta policie vám může vstoupit do obydlí, aniž vy byste u toho byl. A tady můžou být dost závažným způsobem porušené i různé historické zbraně, historické sbírky. Opravdu i v České republice je celá řada sběratelů. A pokud se tady někdo podívá ošklivě na souseda nebo se mu otočí za manželkou, tak si lidé ty spory budou vyřizovat prostřednictvím tohoto zmocnění. A ani sama policie to, o to zmocnění příliš nestojí, protože se přesně obávají toho, že oni zase na základě politické objednávky budou terčem nějakých diskusí a prověřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Je to nadbytečné. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Prosím krátkou reakci. Tohle hrozí tohle zneužívání? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Samozřejmě že to nehrozí. My předpokládáme, že se to bude využívat v jednotkách případů. A k právu nelze přistupovat tak, že automaticky předpokládáme, že bude nástrojem vyřizování účtů, to by potom samozřejmě každé ustanovení, které se objevuje s nějakou kompetencí pro správní orgán, zavánělo tím, že bude vykonáván šikanozním způsobem. A já se domnívám, že předjímat, že policie bude šikanozním způsobem využívat toto ustanovení pro zajištění zbraně, to je samozřejmě... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Dobře, ale v případě, že by tam u toho asistoval státní zástupce nebo soudce, tak by mi to nevadilo, aby nedocházelo k tomu šikanoznímu jednání. Ale vzhledem k tomu, že to bude, jak jste správně řekl, na volném posouzení jednotlivých policistů, tak se toho obávám a vím, proč se toho obávám. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Já bych jenom řekl, ale my se nepohybujeme v trestním právu. To není domovní prohlídka. Pro domovní... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

A co to znamená? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Domovní prohlídka je úkon v trestním řízení, jehož výsledkem má být zjištění důkazů pro vedení trestního řízení. V tomto případě... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ano, budou mi prohledávat byt, šuplíky, lednici, stodoly. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

V tomto případě policie pouze vykonává správní exekuci. Máte možnost, buď to bude vykonávat policie a zajišťovat tu zbraň, anebo tam pošlete tu paní z toho obecního úřadu, aby zajistila tu zbraň, to asi každý pochopíme, že v případě že pokud se jedná o důvodné podezření, že daná osoba je psychicky nemocná, tak využijete pro ten správný úkon policii. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ale jak bude zajišťovat zbraň, bez toho aniž by vstoupila do mého obydlí, když já tam nebudu, tak aby prohledala můj byt. Jaká jiná alternativa je k tomu, aby zajistila tu zbraň, pane doktore? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

To je vstup do obydlí samozřejmě, to je vstup do obydlí na základě zákona... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Ano, takže potvrzujete to, co říkám, že mi polezou do prádelníku, do stodoly, do sklepu a budou hledat, kde má dotyčná osoba zbraň? 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Myslím, že stanoviska jsou naprosto jasná, srozumitelně vyřčená, myslím, že to každý pochopil. Vedoucí psycholog Policie České republiky Vladimír Voska se připojuje do vysílání Událostí, komentářů. Dobrý večer. 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane Vosko, policisté potřebují tuto kompetenci, případně odmítají ji, jak to tady zaznělo od paní Černochové, že to vlastně policisté ani nechtějí? 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

To já opravdu nevím, nedokážu na to odpovědět. Já jsem se o tom s policisty nebavil. Ale já tu kompetenci vlastně asi spíš vítám. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A z jakého důvodu? Vám to nějak ulehčí vaši práci, je to právě z hlediska přístupu k těm možným pachatelům, kteří, a já si dovolím použít to zjednodušení, které tady už padlo, že o nich někdo řekne, že jsou blázni, tak potřebuje policie tuto kompetenci ve vztahu k tomu psychickému stavu konkrétního člověka. 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

Nedokážu to posoudit po právnické stránce. Já si spíš myslím, a jak už zaznělo v té diskusi, že to budou naprosto ojedinělé případy, kdy se bude velmi pečlivě zkoumat, jestli je to oprávněné. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Má být součástí řízení o přidělení nebo odebrání zbrojního průkazu psychologické vyšetření podle vašeho názoru? 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

To je velmi složitá otázka. Chápu různé pohledy na tu věc, já jsem spíš zastáncem toho, že ne, že by neměla být plošně zavedena psychologická vyšetření pro všechny držitele zbraní. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Proč? 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

Myslím, že by to nepřineslo tolik užitku, jako možná se očekává, protože těch lidí nebo psychicky nemocných lidí, kteří použijí střelnou zbraň, je naprosté minimum, to je naprosto ojedinělá záležitost. Ti, kteří používají tu střelnou zbraň, tak většinou nejsou psychicky nemocní, anebo se to nedá v tom konkrétním okamžiku toho psychologického vyšetření predikovat, že ji v budoucnosti použijí. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jak rychle se vlastně může změnit duševní stav člověka, aby tento vlastní fakt byl důležitý o rozhodování o tom, jestli zbraň mít má, nebo nemá? 


plk. Vladimír VOSKA, vedoucí psycholog, Policie ČR: 

Psychický stav člověka se může změnit okamžitě, kdykoliv, kteroukoliv minutu. To psychologické vyšetření může zjistit samozřejmě nějaké dlouhodobé nastavení toho člověka, nějaké rysy. Všichni máme nějaký potenciál být agresivní. Ale nikdo předem nedokáže stoprocentně predikovat, kdy budeme, se dostaneme do takové životní fáze, do takového okamžiku, kdy selžeme a tu zbraň v nějakém afektu použijeme. To se prostě predikovat úplně stoprocentně nikdy nedá. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vladimír Voska, vedoucí psycholog Policie České republiky. Pane Vosko, děkuji za to, že jste se zúčastnil Událostí, komentářů. Nicméně v Poslanecké sněmovně dnes takový požadavek, aby psychologické vyšetření bylo součástí tohoto řízení, zazněl. Mluvil o tom poslanec Ivan Gabal a já bych teď rád poprosil režii, aby jeho slova, tak jak dnes v Poslanecké sněmovně padla, tak aby nám teď nabídla. 


Ivan GABAL, poslanec a sociolog /nestr. za KDU-ČSL/ (záznam): 

Jsem dalek toho, abych omezoval zájem lidí o vlastní bezpečnost a její zajištění například zbraní, ale jde mi také o to, aby se realizace bezpečí jedněch nerealizovala na úkor bezpečí druhých. Mezi roky 2000 až 2013 vzrostl počet osob v ambulantním psychiatrickém léčení z 340 na více než 640 tisíc. Obdobně růstový trend je patrný u schizofrenních a neurotických poruch a onemocnění. Počet léčených na neurotické poruchy vzrostl mezi léty 2000 až 2013 ze 135 tisíc na 225 tisíc. Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinou invalidity po nemocech svalové a kosterní soustavy. V roce 2014 pobíralo invalidní důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování 92 tisíc lidí z celkem 431 tisíc invalidních důchodců. Můžeme za těchto okolností říci, že pravděpodobnost kolize psychického onemocnění a snahy získat zbraň nevzrůstá? To asi není pravděpodobné, spíše naopak. Buď tedy včleníme psychologické vyšetření jako kmenovou součást zdravotní prohlídky, nebo uvalíme výhradní odpovědnost na praktické lékaře. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Můžeme za těchto okolností říct, že psychologické vyšetření nemá být součástí řízení o zbrojním průkazu, zjednodušeně řečeno? 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

My jsme jako ministerstvo vnitra byli proti plošnému psychologickému vyšetření, protože při platnosti zbrojního průkazu na deset let samozřejmě, jak řekl i pan psycholog v předchozí upoutávce, samozřejmě k té změně může dojít kdykoliv. To může být podlehnutí tíživé životní situaci a samozřejmě to neodhalí žádný psychotest. Zadruhé je potřeba si uvědomit, že vydávání zbrojního průkazu běží ve správním řízení, to znamená, už jenom opatření těch tisíců psychologických posudků by natáhlo správní řízení naprosto neúměrným způsobem. A jestli si představíme, že v současné době máme nějakých 295 tisíc držitelů zbrojních průkazů v České republice a žádosti narůstají a my už dnes máme na odborné zkoušky v podstatě v Praze vyblokované termíny do srpna 2016, tak v podstatě pokud byste si dnes požádal, tak byste ten zbrojní průkaz dostal možná za nějaký rok, rok a půl. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tady podpora. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Já v tomto souhlasím s kolegou a ještě bych doplnila, že ve stávající legislativě i v té nové už ta možnost psychologického vyšetření je. A právě pokud ten ošetřující lékař konstatuje... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tady šlo o povinnost, nikoli možnost. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

Přeci pokud věříme těm lékařům, kteří poctivě dělají svoji práci při tom, když vy tam jdete si nechat potvrdit způsobilost, tak pokud ten lékař ví, že vám medikoval nějaké léky, které mohou být na depresi, na něco, tak samozřejmě že by se tento lékař měl obrátit na svého kolegu psychologa a trvat na tom, že psychologické vyšetření u tohoto pacienta bude, a mohl by vydat třeba to povolení vlastně pro policejní orgán pouze na rok nebo na dva roky. Vůbec by vlastně tento člověk nemusel dostávat zbrojní průkaz na deset let. Takže myslím si, že ve stávající legislativě je to ošetřeno dobře. A já bych se spíš přimlouvala za to, aby ministerstvo vnitra v tomto ohledu více pomáhalo lékařům i policistům v tom, když řidiči, kteří požijí alkoholické nápoje nebo drogy a odmítnou na základě svého zásahu do integrity svého tělo, odmítnou krevní testy, tak aby se zaměřili spíše na tyto piráty silnic než skutečně na zákona dbalé občany, kteří si myslím, že splní všechny podmínky pro to, aby ten zbrojní průkaz mohli mít. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dovolím si neotevírat dopravní problematiku v Událostech, komentářích. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:

Ne, to je jenom jako častokrát se to přirovnává, protože i auto je zbraň. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Rozumím příkladu, ano. A děkuju vám za rozhovor oběma, na shledanou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany a členka výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/: 

My děkujeme, děkujeme za pozvání, na shledanou. 


Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra pro legislativu: 

Děkuji za pozvání.