Senátoři podpořili návrh mandátu pro zahraniční mise a pro výcvik Ukrajinců v ČR

(www.army.cz) Plénum Senátu dnes podpořilo návrh na působení sil a prostředků resortu obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letošním a příštím roce. Pro návrh bylo 71 senátorů, proti jeden.

Podle ministryně obrany návrh navazuje na předchozí mandáty a reaguje na aktuální potřeby. „Prioritou je zajistit podmínky pro pokračování výcviku ukrajinských vojáků, a to jak na území ČR, tak i mimo něj,“ řekla v úvodním slovu ministryně obrany Jana Černochová.

Stávající mandát pro jejich pobyt vyprší 31. prosince 2023. Schválený návrh pobyt příslušníkům ozbrojených sil Ukrajiny, členských států EU a NATO na našem území prodlužuje o rok, tedy do 31. prosince 2024.

Počty vojáků zůstávají beze změn, do 800 osob v jednom okamžiku. Nově se však rozšiřuje o instruktory z členských států NATO pro výcvik mimo asistenční misi Evropské unie pro Ukrajinu. Výcvik bude stejně jako dosud probíhat v několika turnusech, a to na základě konkrétních požadavků ukrajinské strany, nejedná se tedy o nepřetržitou přítomnost příslušníků jiných ozbrojených sil na území ČR.

„Dosud jsme na území ČR vycvičili asi 2700 ukrajinských vojáků a naši instruktoři v Polsku vycvičili dalších téměř 500 vojáků,“ podotkla ministryně Černochová s tím, že zkušenosti z fronty mají zásadní přínos i pro zlepšení výcviku českých jednotek.

Co se týče působení našich vojáků v zahraničí, dojde podle návrhu k mírnému navýšení počtu osob v některých již běžících operacích. Konkrétně se jedná o výcvik ukrajinských vojáků na území členských států EU v rámci zmiňované asistenční mise EU (z 55 na 70 osob), o operaci EU Althea v Bosně a Hercegovině (z 8 na 12 osob) a o námořní operaci EU Irini ve Středozemním moři (z 5 na 10 osob). Nově také návrh obsahuje možnost zapojení instruktorů Armády ČR do výcviku ukrajinských vojáků na území států NATO mimo rámec asistenční mise EU.

Návrh aktuálně nepočítá s prodloužením naší přítomnosti v Nigeru v roce 2024, a to vzhledem k situaci v zemi po červencovém vojenském převratu. Pokud nastanou vhodné podmínky pro pokračování výcviku a poradenství nigerským obranným a bezpečnostním složkám, předloží ministryně obrany vládě k projednání samostatný návrh.

Předpokládaný objem finančních prostředků potřebných pro navrhované působení v zahraničí v roce 2023 činí 24 mil. Kč a v roce 2024 činí 115 mil. Kč. Finanční výdaje související s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR za účelem výcviku příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny v roce 2024 se odhadují na 252 mil. Kč.