Sněmovna podpořila česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci

(www.army.cz) Po Senátu dnes také Poslanecká sněmovna schválila Dohodu mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany. Pro bylo 115 ze 144 poslanců. Nyní ji může podepsat prezident republiky Petr Pavel a završit tak ratifikační proces.

Dohoda podle ministryně obrany dokládá vysokou úroveň česko-amerických vztahů. Cenná je podle ní i kvůli nynější bezpečnostní situaci v souvislosti s ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině. „V této situaci se bez silného spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi neobejdeme," prohlásila ministryně obrany Jana Černochová.

Dohodu podepsala Jana Černochová spolu se svým americkým protějškem Lloydem Jamesem Austinem ve Washingtonu DC 23. května 2023

Její uzavření umožní prohloubení spolupráce mezi českými a americkými ozbrojenými silami, zejména v souvislosti se zajišťováním obrany východního křídla NATO, logistickou podporou spojeneckých vojenských aktivit, posilováním obranné infrastruktury, zvyšováním interoperability našich ozbrojených sil, vojenským vzděláváním a společným výcvikem a cvičeními.

Smyslem dohody je upravit právní postavení příslušníků ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, pokud by jejich pobyt dle Ústavy ČR schválila vláda či parlament. Samotná Dohoda americkým vojákům oprávnění pobývat na území České republiky neposkytuje. Dohoda také říká, že jakékoli aktivity amerických ozbrojených sil na území České republiky budou vždy realizovány na základě domluvy mezi Českou republikou a Spojenými státy a budou muset být českou stranou nejprve schváleny.

Poslanci dnes také přijali v souvislosti s dohodou DCA toto doprovodné usnesení:

  1. Uzavření dohody o spolupráci v oblasti obrany znamená prohloubení praktické obranné spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a přispívá k vyšší bezpečnosti ČR, neboť transatlantická spolupráce je základem kolektivní obrany zemí NATO.
  2. Případná přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky je možná pouze se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu.
  3. Dohoda nezakládá právo na rozmístění jaderných zbraní na území České republiky.
  4. Dohoda nedává bez předchozího souhlasu České republiky právo ozbrojeným silám USA budovat na území ČR stálé vojenské základny ani na něm trvale pobývat.

Další informace naleznete zde.