Tiskové prohlášení ke kauze házení vajec na prezidenta

Radnice Prahy 2 prý neshledala házení vajec po prezidentovi jako přestupek. Takto byla informace prezentována v pátečním zpravodajství. Za sobotu mi přišlo mnoho reakcí, z této mylné informace vycházejících. Zdůrazňuji, že nikoli „radnice Prahy 2“, tedy ani já jako starostka, ani kdokoli jiný z politické reprezentace městské části Praha 2, házení vajec na prezidenta naší země neposuzoval!

Posuzoval jej odbor správních agend/oddělení přestupků, který nepatří k radnici, ale k Úřadu MČ Praha 2 a jedná se o součást státní správy, nikoli samosprávy (ostatně i proto je na webu Prahy 2 záložka „Úřad a samospráva“ – nejde o totéž!). Jako starostka si v nejmenším nesmím a nemohu dovolit do činnosti státní správy zasahovat, ba dokonce nesmím ani požadovat informace o průběhu šetření. 

Chápu, že běžnému občanu tyto dvě rozdílné agendy mohou splývat. Byla bych však velmi ráda, kdyby se je naučili rozlišovat novináři a neposkytovali veřejnosti zavádějící informace.

O pátečním rozhodnutí Odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2 jsem se dozvěděla, stejně jako občané, až z médií. A mohu dnes říci, že tajemník Úřadu MČ Praha 2 Michal Kopecký požádá v nejbližších dnech nadřízený orgán státní správy, tedy magistrát hl. m. Prahy, o prošetření, zda byl výrok o nespáchání přestupku vydán v souladu se zákonem.

Sama nemám moc ani pravomoc rozhodnutí o tom, že házení vajec na českého prezidenta není přestupkem, změnit. Dovolím si jej však okomentovat: jakkoli bohužel mnohdy s činy a slovy našeho současného prezidenta nemusím souhlasit, rozhodně odmítám házení vajec jako beztrestnou součást demokracie. Demokratický dialog by měl vypadat jinak. A doufám, že naše společnost je dostatečně kultivovaná, abychom házení vajec po lidech nepovažovali za běžné vyjádření nesouhlasného postoje.

Jana Černochová, starostka Prahy 2