Tiskové prohlášení poslankyně Jany Černochové: Odmítám bezprecedentní zásah do soukromí

Výbor pro bezpečnost dnes dokončil projednávání vládní novely zákona o zbraních. Na jedné straně mne těší, že se podařilo přijmout několik dílčích změn, které zmírňují tvrdost této normy a mezi které patří i zachování stávající lhůty platnosti zbrojních průkazů v délce 10 let.

Na straně druhé však nemohu zásadně souhlasit s tím, že výbor přistoupil na vládní návrh na prolomení práva nedotknutelnosti obydlí při zabavení legálně držených zbraní, což považuji v negativním slova smyslu za nejzávažnější změnu, kterou novela přináší. Přitom je zřejmé, že v případě střílejících šílenců, které má tato změna eliminovat, má policie již dnes dostatečné kompetence, jak zbraně zabavit, např. v zákoně o policii. Domnívám se, že tato změna je bezprecedentním zásahem do soukromí, neboť zde prvně dáváme státním orgánům pravomoc vstupu do obydlí při provedení úkonu ve správním řízení. Riziko spatřuji zejména v tom, že tato změna bude zneužívána k šikaně slušných a zákona dbalých legálních držitelů zbraní třeba jejich znepřátelenými sousedy. Jsem přesvědčena, že jde o špatné rozhodnutí, a proto v další fázi legislativního procesu znovu předložím pozměňovací návrh, který příslušné ustanovení z novely vypouští.
 

Mgr. Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
starostka