Tiskový brífink na Vojenském zpravodajství

Televize ● ČT24 - další pořady (ČT24) ● 5. 1. 2023, 17:32

Dobrý večer, dámy a vítejte na tiskové konferenci po návštěvě předsedy vlády na Vojenském zpravodajství. Pane předsedo, máte slovo.

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem rád, že jsem dnes mohl navštívit s paní ministryni Vojenské zpravodajství. Je to moje druhá návštěva u našich zpravodajských služeb. V loňském roce jsem navštívil Bezpečnostní informační službu. Já se s panem ředitelem Berounem samozřejmě setkávám pravidelně, ale ne v prostorách Vojenského zpravodajství. Tak jsem byl rád, že jsem sem mohl přijet a že jsem mohl hovořit s ním a s jeho týmem. My jsme dnes probírali aktuální úkoly zpravodajců, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zabývali jsme se také ochranou kyberprostoru nebo bojem s dezinformacemi. Je potřeba říct, že Vojenské zpravodajství je velmi důležité, je nezastupitelnou součástí obranného a bezpečnostního systému naší země a ta jeho důležitost v těchto časech mimořádným způsobem stoupá. Myslím, že to všichni vidíme. Zmínil jsem už některá témata, o kterých jsme hovořili. K některým se teď vrátím podrobněji. Téma Ukrajiny. Samozřejmě ruský útok na Ukrajinu jasně ukázal, jak zásadní roli má znalost přesných včasných zpravodajských informací. Jak velmi důležitá je mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb. Já tady nemohu jít do žádných podrobností, ale je jasné, že Vojenské zpravodajství se situací na Ukrajině zabývalo a zabývá velmi pozorně. Analyzuje ji, intenzivně spolupracuje s partnerskými službami zemí NATO i mimo Alianci. To je velice důležité a je to velmi cenné pro bezpečnost našeho státu. A bez kvalitních podkladů od zpravodajců by naše vláda nemohla činit řadu klíčových rozhodnutí. Vojenské zpravodajství, a o tom jsme také mluvili, se také přizpůsobuje novým trendům v oblasti moderních technologií. Vylepšuje svoje schopnosti tam, kde za to nese i odpovědnost. Tady jde zejména o účinnou obranu kybernetického prostoru. Česká republika musí být i v této oblasti schopná. Musí být schopna co nejlépe detekovat a efektivně zastavovat útoky na počítačové systémy státu a na kritickou infrastrukturu. Hovořili jsme také o plánech, které se týkají satelitního centra, který je národní autoritou pro obrazové zpravodajství toto centrum získává, analyzuje družicové snímky pro zpravodajskou podporu armády, další instituce. Je to mimořádně důležitá oblast. Nakonec vesmír je oblast, na kterou se Vojenské zpravodajství dále intenzivně zaměřuje. A my tuto oblast budeme dál rozvíjet. Důležité téma dnešních dnů je, jsou také dezinformace, boj s dezinformacemi. A i to je jeden z úkolů Vojenského zpravodajství. Protože dezinformace mohou mít výrazný dopad na bezpečnost, obranyschopnost naší země a je tady v této oblasti potřeba hledat koncepční řešení, jak bychom se mohli současně účinně bránit a přitom neohrožovaly svobody, naopak maximum svobod zachovali. Další téma, které bylo trošku bilanční a kde jsme měli možnost s paní ministryní Vojenskému zpravodajství také poděkovat. To bylo předsednictví Vojenskému zpravodajskému výboru Severoatlantické aliance, kde naše Vojenské zpravodajství mělo tu předsednickou roli v loňském roce a skutečně ji zvládlo se ctí. Tuto prestižní pozici jsme zastávali poprvé, ve složitém období. Byla tam řada úkolů, které samozřejmě vyplývaly z té nové situace, ale k hlavním prioritám patřilo posílení spolupráci mezi vojenskými a civilními službami v rámci NATO, zavádění nových technologií do zpravodajských činností, problematika umělé inteligence. A naši zpravodajci odvedli v této opravdu složité době plné výzev velký kus práce. A jejich aktivní přístup byl oceněn na různých úrovních Severoatlantické aliance a je oceňován dosud. Na závěr bych chtěl říct, že jsme si vědomi toho, že bezpečnostní situace v Evropě i ve světě se zhoršuje. A my na to musíme být připraveni, musíme na to být dobře připraveni. Musíme být důvěryhodným partnerem v mezinárodní spolupráci. Jsme si, děkuji, jsme si vědomi toho, že každá tajná služba potřebuje pro svou práci profesionální podmínky, stabilní vedení. Takové podmínky se snažíme i Vojenskému zpravodajství vytvořit. Pan generál Beroun, který je ředitelem Vojenského zpravodajství, za osm let, co je ve funkci, vybudoval skutečně dobře fungující profesionální tým, zintenzivnil zpravodajskou spolupráci s našimi spojenci a tato kontinuální práce se teď ukazuje jako mimořádně důležitá. A já mám radost z toho, že Vojenské zpravodajství se těší u nás doma i u našich spojenců vysokému renomé, vysoké prestiži, odvádí dobrou práci. A já jsem využil i této příležitosti své návštěvy na Vojenském zpravodajství, abych panu řediteli a všem příslušníkům Vojenského zpravodajství poděkoval.

Neuveden:

 • Děkuji. Poprosím ministryni obrany Janu Černochovou.

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Krásný podvečer. Ještě jednou, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod poděkovala panu premiérovi za to, že dnes za námi na Vojenské zpravodajství a sem na resort ministerstva obrany přijel. Že vlastně je to už třetí návštěva pana premiéra na našem resortu. Je to jasná demonstrace toho, že pan premiér v této složité době i vzhledem k těm vlastně agendám, které jsme tady měli celý minulý rok a zejména v pololetí, kdy jsme byli předsednickou zemí, tak si na resort ministerstva obrany najde čas. Je to vlastně ostatně priorita z programového prohlášení naší vlády. Stejně tak vlastně to pan premiér i pan ministr financí a ostatní kolegové demonstrují tím, že dostáváme vlastně historicky největší rozpočet, který budeme smysluplně, samozřejmě smysluplně a efektivně utrácet proto, abychom konečně modernizovali nejenom naší armádu, ale abychom samozřejmě posunuli dopředu i naše Vojenské zpravodajství, které samozřejmě i s ohledem na ty trendy, které jsou nejenom tedy v České republice, ale v celém světě, tak musí držet nějaký kurz. To ostatně bylo i předmětem právě toho jejich předsednictví vlastně výboru, výboru, výboru severoatlantické, Vojenského zpravodajského výboru, já to znám pod tou zkratkou MIC. Takže tady určitě i až bude hovořit pan generál Beroun, tak vás seznámí třeba s některými závěry, se kterými vás seznamovat může. Ono je to vždycky hrozně složité komentovat cokoli, co se týká zpravodajských služeb, protože dobrou zpravodajskou službu poznáte tehdy, pokud nějakým způsobem jsou hmatatelné výsledky její práce. Ale vlastně nevidíte v médiích ani tváře konkrétních zpravodajců, ani vlastně neřešíte nějaké kauzy a úniky informací právě ze zpravodajských služeb. To je si myslím to nejpodstatnější, a to se v tuto dobu určitě panu generálovi Berounovi a jeho týmu daří. Projednávali jsme, diskutovali jsme vlastně Ukrajinu. Samozřejmě my s panem premiérem dostáváme pravidelně brífinky o tom, co se aktuálně na Ukrajině děje. Diskutovali jsme i nějakou možnost rozvoje Vojenského zpravodajství z hlediska prostě nějakých dalších prostor, kapacit. Pozvali jsme pana premiéra do jeho rodného Brna, do Brna - Černých Polí, kde má vlastně i Vojenské zpravodajství nějakou další agendu, se kterou bychom chtěli pana premiéra společně i třeba s návštěvou NÚKIBu seznámit. A můžeme to spojit i s Univerzitou obrany. Určitě stojí za zmínku také to, že když jedeme kdokoli z nás někde po světě a máme tam možnost diskutovat, ať už s našimi protějšky nebo i třeba navštívit některé zahraniční zpravodajské služby, tak mě vždycky jako ministryni obrany velmi potěší to, že i od našich zahraničních partnerů slyším vlastně superlativa o našem Vojenském zpravodajství a o našich službách, nejenom Vojenském zpravodajství. A jsem za to velmi ráda. Myslím si, že i právě to, že se těší naše Vojenské zpravodajství tak velké důvěře, tak je něco, co by se mělo v pozitivním smyslu slova promítnout i do nějakého odrazu toho zpravodajství pro českou veřejnost. A po některých záležitostech, které asi nikoho z nás v minulosti, a byly spojené s Vojenským zpravodajstvím, netěšily, tak teď určitě se Vojenské zpravodajství znovu nadechlo. A dělá všechno, co může proto, aby vlastně v mezích těch svých oprávnění fungovaly, jako kvalitní služba pro naši zemi, ale i byly kvalitní službou pro své zahraniční partnery. Ještě bych možná zmínila jednu věc. Jsme samozřejmě nejenom ministry vlády Petra Fialy nebo jsem ministryně vlády Petra Fialy, ale jsem i poslankyně. Pamatuji si ty, možná řeknu porodní bolesti, které byly v souvislosti se zákonem o kybernetické obraně. Dneska jsme toto téma otevřeli a vlastně po roce, kdy tento zákon je platný, tak můžeme říct, že funguje dobře. A že nemáme důvod v těchto týdnech, měsících, v tomto roce nebo možná i v tomto volebním období na něm dělat nějaké zásadní změny. Takže se ukázalo, že vlastně ta norma, která se přijímala i za jiné bezpečnostní situace, takže byla nadčasovou a myslím si, že ta debata, která byla skutečně velmi dlouhá a někdy i, někdy i velmi emotivní, tak že se vyplatila. Protože ve finále pro tuto normu hlasovala většina Poslanecké sněmovny včetně nás s panem premiérem, jako tehdejší opoziční poslanci. Debatovali jsme i s panem ředitelem Berounem nějaké možnosti, které se týkají třeba lepších nějakých legislativních možností na potírání terorismu. Tam si myslím, že můžeme i s kolegy z výborů, jak toho senátního, tak toho poslaneckého, toto téma třeba i otevřít na některém z dalších výborů, abychom si řekli, jestli třeba některé změny nikoli tohoto zákona, ale jiných norem, by nebyly efektivnější tak, aby třeba Vojenské zpravodajství mělo nějaký širší rozsah oprávnění právě třeba v otázkách potírání terorismu. Aby to byli oni, kteří mohou vlastně v těchto záležitostech zasahovat a jednat přímo.

Neuveden:

 • Děkuji. A poprosím ředitele Vojenského zpravodajství, pana generála Jana Berouna.

genpor. Jan Beroun, ředitel, Vojenské zpravodajství:

 • Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat takto veřejně panu premiérovi za jeho dnešní návštěvu. Ta návštěva nebyla nebo ta náplň nebyla tak odlišná od těch ostatních setkání, které pravidelně během roku máme. Lišila se akorát ve dvou věcech. Jedna věc je ta, že se to teda odehrálo poprvé v historii v prostorách Vojenského zpravodajství. Je to historicky první návštěva premiéra v prostorách Vojenského zpravodajství. A druhá věc, že ta dnešní návštěva byla rozdělená na dvě části. A ta jedna teda byla ta bilanční, kdy jsme se bavili o tom předchozím roce, který byl teda velmi hektický. A který teda naprosto diametrálně přepsal tu bezpečnostní mapu, tu situaci v České republice. A zejména v tom našem bezprostředním okolí. A potom jsme se velmi bavili o budoucnosti. To znamená o budoucnosti rozvoje Vojenského zpravodajství a vůbec o rozvoj jako bezpečnostního zajištění obranyschopnosti České republiky. Protože toho je Vojenské zpravodajství nedílnou součástí. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat. A jako pro Vojenské zpravodajství je to velká, velká čest a velký závazek do budoucna, abychom splnili všechny úkoly, kterým jsme zavázáni. Děkuji.

Neuveden:

 • Děkuji. Jak jsem avizoval, zvládneme, bohužel, jen tři dotazy. Ale hodlám to dodržet, Česká televize jako první.

Autor Neuveden:

 • Pane premiére, Jakub /nesrozumitelné/ Česká televize. Chci se zeptat, aktuální informace kolem pana Hladíka. Budete stát za jménem pana Hladíka a budete případně zvažovat kompetenční žalobu, podobně jako třeba u pana ministra Lipavského?

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Já jsem po delší době, která podle mě byla potřeba, aby se vyjasnily některé věci kolem Petra Hladíka, předložil po zralé úvaze návrh na jeho nominaci prezidentu republiky. Proběhly nějaké věci, kdy se Petr Hladík sešel s panem prezidentem Zemanem. A pan prezident nakonec řekl, že není připraven Petra Hladíka jmenovat ministrem životního prostředí. Ta situace teď vyžaduje nějaké řešení. Já jsem dnes o tom mluvil po cestě do Itálie s místopředsedou vlády a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Zítra bude jednat celostátní vedení KDU a přijde s nějakým, s nějakým návrhem? Já myslím, že jsou tu nějaké možnosti, jak postupovat dál. A my poté, co se poradí vedení KDU, tak budeme, oznámíme, oznámíme další postup. Musíme zohledňovat některé skutečnosti, které tu jsou a které jsou z tohoto hlediska nové, a to je třeba i končící funkční období pana prezidenta Miloše Zemana, některé, některé další faktory. Takže myslím, že po zítřku bude jasněji.

Neuveden:

 • Další dotaz.

Autor Neuveden:

 • Ivana Vávrová, ČRo. Já bych měla také dotaz na pana Hladíka. Chci se zeptat, jestli budete tlačit na jmenování nového ministra životního prostředí ještě před prezidentskými volbami anebo počkáte až po nich. Děkuji.

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Já už jsem k tomuto tématu, které jsme dnes s Vojenským zpravodajstvím nijak neřešili, tak už jsem myslím, řekl, řekl všechno. A v těch dalších dnech se potom vyjasní ten postup. Chceme co nejrychleji mít skutečně jasno, jak se ty věci budou dál vyvíjet. A je v našem zájmu, aby ministerstvo životního prostředí, což je důležitý resort, aby dobře fungovalo v těch příštích týdnech a měsících.

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Já se omlouvám jo, ale mně to přijde jako hrozná škoda. Stojí tady ředitel Vojenského zpravodajství, kterého nevídáte na televizních obrazovkách každý den. Stojí tady samozřejmě pan premiér…

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Kterého vídáte.

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • … kterého vídáte stejně jako mě, ale máte jedinečnou příležitost ptát se na věci, které se týkají naší obrany, bezpečnosti a Vojenského zpravodajství. Já bych chtěla poprosit, jestli by ta třetí otázka mohla směřovat tímto směrem. Děkuji.

Neuveden:

 • /nesrozumitelné/ Chtěl bych se zeptat, jaké vlastně /nesrozumitelné/ česká vláda. /nesrozumitelné/, jestli třeba případně pracujete s výpověďmi českých vojáků, kteří slouží, ať už na jedné nebo druhé straně. A jak vlastně hodnotíte /nesrozumitelné/ toho údajného pravoslavného vánočního příměří.

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Jestli můžu začít, zprávy, které dostávám já, které vlastně jsou shodné s ostatními ne členy, ne všemi členy vlády, ale minimálně s panem premiérem a předpokládám i s ministrem zahraničních věcí, tak jsou velmi podrobné. Každý týden máme na resortu ministerstva obrany i velmi podrobný brífink, který se zabývá Ukrajinou. I včetně tedy nějakého postupu jedné nebo druhé strany. Takže já můžu ty informace hodnotit jako velmi kvalitní. Jakým způsobem k těm informacím se dostávají vojenští zpravodajci, na to se neptám, to mi nepřísluší. Ale myslím si, že to je zcela standardní, jako to dělají jiné země. Že tam probíhá i nějaká participace na některých prostě informacích s jinými službami. A stejně tak samozřejmě i v těch zemích prostě mají služby své prostě zástupce. Takže tady si myslím, že to není, není úplně podstatné, jestli to je Ukrajina, nebo jestli to je Mali, nebo jestli to je, jestli to byl Afghánistán, jestli to jsou jiné země. Tam ty postupy toho získávání těch informací jsou poměrně standardní. Předpokládám, že i všechny služby používají i veřejné zdroje. Na sociálních sítích je poměrně dost různých videí, výpovědí právě i vojáků vlastně z obou stran strany konfliktu. Takže to také si myslím nebo vím, že určitě s těmito informacemi se dál pracuje.

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Já jenom mohu konstatovat, že informace, které dostávám z Vojenského zpravodajství, jsou kvalitní, lze s nimi dobře pracovat, jsou důležité pro rozhodování moje i rozhodování vlády. A takto má být. Snad ještě bych řekl poznámku, že se celoživotně odborně zabývám politikou i mezinárodními otázkami. A jsem tedy do značné míry poučený a tím tedy i kritický čtenář. A přesto říkám, že ty informace jsou cenné a mají svou hodnotu. A to je, to je opravdu důležité. Možná bych k tomu ještě dodal jednu věc. Aniž bych mohl jít do podrobností, úkoly Vojenského zpravodajství zdaleka, zdaleka nespočívají jenom v poskytování informací vládě. A v těch činnostech, které Vojenské zpravodajství dělá a to jsem se mohl přesvědčit za ten rok, kdy stojím v čele vlády a kdy jsme museli řešit řadu otázek, které se týkají obrany a bezpečnosti České republiky i v nějakém širším kontextu. A museli jsme řešit dopady války na Ukrajině, tak mohu potvrdit, že ty činnosti, které vykonává vojenské zpravodajství, dělá skutečně profesionálně. A jsou velmi užitečné pro bezpečnost a obranu České republiky.

Neuveden:

 • Děkuji, z tiskové konference všechno pro tuto chvíli…

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Jestli ještě pan generál, ne, ještě pan generál Beroun, jestli by k tomu, k té otázce mohl…

genpor. Jan Beroun, ředitel, Vojenské zpravodajství:

 • Tedy pár slov na to hodnocení těch informací, které poskytují ty mezinárodní weby. Samozřejmě důležitou součástí je vůbec jako analyzovat tu probíhající informační válku. Protože samozřejmě obě dvě strany mají potřebu jako v tomto prostoru, jako prosazovat také své myšlenky, své strategické zájmy. A není to jednoduchá práce očistit ty informace od těchto zámyslů. A pořád se bavíme o válečném zpravodajství. To znamená, že ty obě dvě strany prostě na té frontě mají své, své lidi. A ty informace jsou samozřejmě taky jako nějakým způsobem takto modifikovány nebo, nebo zkresleny.

Autor Neuveden:

 • Děkuji. A to vánoční příměří, paní ministryně?

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Vánoční příměří, jestli mám správné informace, tak Ukrajina do těchto chvil tu nabídku neakceptuje. A myslím si, že je to skutečně jejich výlučné právo říct ano nebo ne. Já za sebe samozřejmě jako člověk, který není žádným válečným štváčem, tak můžu říct, že já bych byla ráda, kdyby se ty strany dohodly, že alespoň v čase těch pravoslavných svátků bude klid zbraní. Ale rozhodně mě nepřísluší cokoli říkat, že by měla udělat ukrajinská strana. Protože to, co se odehrává prostě ze strany Ruské federace v této zemi, co se odehrávalo, část Ukrajinců jsou katolíci, kteří slavili Vánoce stejně, jako jsme je slavili my. A prostě tam bez jakéhokoli sentimentu posílali opravdu velmi masivně rakety. Takže skutečně je to, nechme to na Ukrajincích. A my jenom prostě si přejme to, aby ten konflikt skončil co nejdřív a aby skončil vítězně pro Ukrajinu.

Neuveden:

 • To je z tiskové konference všechno, děkujeme za pozornost. Přejeme pěkný zbytek večera.

Jana Černochová /ODS/, ministryně obrany:

 • Děkuji, díky.

Petr Fiala /ODS/, premiér, předseda strany:

 • Na shledanou.