(Tři mačety) s Janou Černochovou: Vlastenectví, válka s Polskem a rozdělené Česko

www.ceskepodcasty.cz ● Kecy a politika● 25.01.2023

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Dobrý den, přátelé, podcastu Kecy a politika. Tohle je diskuzní pořad Tři mačety. Naším milým hostem je ministryně obrany Jana Černochová.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Dobrý den.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Dobrý den celý den.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A Petros Michopulos, pochopitelně. Já jsem se jmenuju Bohumil Pečinka. Tenhle ten pořad má zvláštní pravidla. Jsou to tři zhruba, zhruba půlhodinové bloky, žádný z nás tří neví, jaké téma si vybere ten jednotlivý debatující a ten, kdo začíná, vždycky představí to své téma, a pak se o něm bude mluvit. Začíná ministryně obrany Černochová. Prosím, prosím.

Neuveden:

Posloucháte speciální díl podcastu Kecy a politika s názvem Tři mačety, ve kterém Bohumil Pečinka a Petros Michopulos diskutují se svými hosty.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já jsem si na vás a na sebe připravila téma vlastenectví, protože mám pocit, že v poslední době jednak ten pojem je nadužíván ne vždycky lidmi, kteří možná to vlastenectví vnímají, tak jak by se vnímat mělo. Anebo jak ho vnímám já. Jednak na pozadí války na Ukrajině samozřejmě nás jako Čechy napadají i různé otázky, jak třeba to vlastenectví tady vnímá majoritní skupina naší populace. Jestli to vlastenectví vnímá stejně, jako ho třeba vnímají Ukrajinci a teď nechci, aby ta debata sklouzla jenom k tomu, že je válka na Ukrajině, a že kdo bojuje za svoji zemi, je vlastenec. Ale myslím si, že je to i třeba o nějaké úctě k lidem, kteří byli vlastenci, kteří za naši zemi bojovali, za naši zemi mnohokrát padli a možná teďka v tom veřejném prostoru jsou některé jejich činy znevažovány. Je tady prostě nějaké i téma ve veřejném prostoru, protože samozřejmě jsme těsně před druhým kolem prezidentských voleb, takže jsou tady nějaké billboardy, které možná některého z těch kandidátů chtějí poškodit tím, že tam je prostě zobrazen jako někdo, kdo je válečný štváč, přestože je to člověk, který dostal prostě několik řádů, včetně toho francouzského. Ale nechci zase, aby se ta debata sklouzala k nějaké prezidentské volbě. Té máme všichni plné zuby a jsou toho jiné podcasty plné, jiné pořady. Takže vlastenectví. Já to vlastenectví vnímám tak, že začnu možná tím, že já nemám ráda Dobrého vojáka Švejka a přiznám se.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To já jo. To já jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A přiznám se k tomu, že jsem nikdy ten film neviděla celý, nebo ona to byla, vlastně byly to dva díly.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Dva filmy.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Knihu jsem četla, protože to byla povinná četba, tak tu jsem četla, ale prostě ten film jsem neviděla, protože jsem to nikdy nevydržela. Vždycky jsem měla takový pocit spíš jako studu toho, že, studu z toho, že některé ty věci cítím asi trošku jinak. Ale taky prostě chápu, že je to film, kniha, autor té knihy je renomovaný spisovatel, který zase i naší zemi dal nějaký věhlas v zahraničí, mimochodem bydlel tady kousíček na pomezí Prahy 2 a 10, kde má pamětní desku. Ale to vlastenectví tak, jak ho vnímám já, tak není spojené pouze s vojáky. To vlastenectví je spojené i třeba s lidmi, kteří se v rámci vědy, výzkumu, zdravotnictví, zasadili o to, že o České republice se ví v zahraničí, že vlastně ten pozitivní obraz té České republiky v tom zahraničí oni prezentují, a že vlastně my, jako politici nebo jako občani naší země, můžeme být právě na ně hrdí. Samozřejmě, že nejvíc se nabízí vlastenectví = armáda nebo obecně uniforma, ale není to tak. Protože třeba u těch vojáků a druhoválečných veteránů, tak dneska třeba máme i spoustu lidí z třetího odboje, kteří jsou a byli také dobrými vlastenci a nikdy nedrželi žádnou zbraň v ruce a jsou to lidé, kteří prostě se zasloužili o to, že tady i jako Česká republika máme po třiceti třech letech pořád ještě nějaké demokratické zřízení a svobodu. Stačí jako úvod?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jo, jo, jo. Já teda, já teda jsem, já nevím proč, já jsem teda vlastenectví nikdy jako přímo s těmi uniformami jako spojené neměl. Protože když se, když se řekne vlastenectví, tak si vždycky, tak se mi určitě vybaví víc lidí bez uniforem než s uniformami. Ale a vy jste vlastenka?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já jsem vlastenka.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Cítíte se jako vlastenka?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já myslím, že se jako vlastenka nejenom cítím, ale snažím se alespoň ty dvě poslední dekády, co mám možnost promlouvat do veřejného života, tak se snažím to vlastenectví rozvíjet nejenom sama v sobě, ale i v těch ostatních. Takže třeba jako dlouholetá starostka jsem dělala spoustu věcí, kde jsme si připomínali dobré vlastence, a i jako ministryně obrany se snažím právě, tam je to víc spojené s těmi uniformami, připomínat ten odkaz prostě lidí, kteří byli vlastenci, přestože uniformu nenosili. Připomínali jsme si v loňském roce 80. výročí Anthropoidu, dělali jsme pamětní desky lidem, kteří byli s touto operací spojeni, a přesto nebyli vysazeni ve Velké Británii a nebylo to těch sedm nebo více hrdinů, ať už Silver A nebo Silver B. Ale byli to lidé, kteří třeba jenom jim pomáhali a stálo je to život. Je i jejich rodiny. Takže tohle jsou pro mě také dobří vlastenci.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, já se na to, já se na to samozřejmě ptám proto, protože, protože v posledních letech a teď se to vlastně objevuje občas i v té prezidentské kampani, je to vlastenectví jako strašně spojováno s tím češstvím. Nebo, nebo příslušností k těm českým a moravským jako lidem.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já jsem česká vlastenka s polskými kořeny.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A já samozřejmě jako jsem emigrantské dítě, že jo, protože moji rodiče se narodili jako opravdu daleko odsud, ale Bohouš mi vždycky říká, že, že jsem větší český vlastenec než většina Čechů. Protože jsem tady se narodil a vyrůstal jsem, že jo a trošku mi jako vadí v posledních týdnech, že ačkoliv my se s Bohoušem jako ne úplně často zastáváme Andreje Babiše, že tam hraná ta, ta, ta role toho, toho, toho jeho nenarození se tady, a to, že je Slovák, prostě a tak. A vedeme o tom debaty a Bohouš vždycky k tomu má, má takový ten termín, že on vlastně, že to, že to, že je Slovák jako neznamená, že nemá být český prezident. Že to, že je Slovák, jako ho nediskvalifikuje v žádné variantě, ale to, že je vykořeněný Slovák, a že vlastně nemá sounáležitost s těmi dějinami, kulturou té země, což se potom projevuje, projevuje v těch, v těch jeho návštěvách těch škol, kde pak říká ty hlouposti, nebo neví, že jo?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Nebo neví, co znamenalo pro Čechy září 38 a mnichovská konference nebo srpen 68, jo?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Nebo to tak necítí prostě, cítí to prostě jako jinak, že jo?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

On to vnímá prismatem své rodiny, které tyhle ty věci jako zase tak jako neublížily.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Navíc žil dlouhou dobu i v zahraničí, že jo?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A tenhle člověk má spoluformovat zahraniční politiku jako prezident, jo, tak tam to vadí tyhle ty věci.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Mně třeba, mně třeba, můj, můj názor na to, na to vlastenectví, protože k tomu samozřejmě patří to oceňování různé, že jo. Ať už jsou to vědci nebo vojáci, tak mně třeba vadí jako, nebo hrozně mně vadilo posledních deset let, jak se k tomuto stavěl prezident Zeman. V těch významných dnech, kdy rozdával jako vyznamenání a ocenění, a hlavně teda v tom druhém volebním období, kdy si myslím, že už to jako přesáhlo jako akceptovatelnou míru a teď už nevím, které, který to byl rok, když dával toho zlatého lva Prymulovi. Jestli to bylo loni nebo předloni, to už si nepamatuju.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Někdy v té covidové péře.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A děti se mě, no, no, no, ptaly, jako proč prostě dostává jako Prymula jako bývalý ministr zdravotnictví, jako Bílého lva a já jsem říkal, že to, že tomu vůbec nerozumím, protože to je vyznamenání, které má úplně jiný jako, opravdu vlastenecký etos, který, které je prostě prvorepublikové to nejvýznamnější české vyznamenání nebo československé, teď české a když se mě na to tenkrát ptaly, tak jsem si, tak jsem si vlastně uvědomil, že co mě na tom jako nejvíc jako štve, jo, že, že, že ten prezident takhle inflačně přistoupil k tak významnému dni, kdy se rozdávají ty, ty vyznamenání. A říkal jsem si, co si jako můžou myslet, oni teda jako bohužel už většinou nejsou jako mezi námi, jo, že jsem si říkal, představ si, že si nedokážu představit lidi, kteří se třeba dívají na tu televizi a on tam rozdává ty Bílé lvy prostě jak housky na krámě a oni třeba v sedmnácti letech jako utekli v roce 38 jako přes Polsko a půl světa jako, pak bojovali prostě v Africe nebo prostě na západní frontě a když měli to štěstí a přežili to, tak přijeli zpátky, komunisti je poslali na deset let do kriminálu a těm toho Bílého lva jako nedal, jo? Anebo spoustě z nich jim ho nedal, a pak ho dá prostě doktorovi, který řídí nějaké, nějaké ministerstvo jako, kterého znám jako půl roku, vůbec nevíme, co dělal předtím, jaké jsou jeho názory na tu zem a jenom proto, že to je jeho kámoš jako, tak mu dá jako nejvyšší české vyznamenání, jo. Tak co si potom ti lidi v těch školách jako o tom mají myslet a jak mají přistupovat k tomu vlastenectví a k hrdosti na tu zem, když prostě se rozdávají ty medaile jako takovým lidem, jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Tak já jsem v tom loňském ročníku 28. října, tak jsem teda hrdě převzala ocenění pro jednoho ze tří králů.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ten to měl dostat už dávno, že jo, samozřejmě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Pana Mašína, jsem moc ráda, že jsem vlastně to ocenění mohla předat paní Sandře. Předávala jsem jí ho, předávala jsem jí ho na Vítkově.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale Bílého lva nedostal, že jo, dostal nějaký jiný, že jo?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Měla, no, nedostal, měla tam přijet vlastně i sestra, vlastně dcera pana Josefa Mašína, bohužel zrovna už nebyla na tom zdravotně tehdy dobře, byla v nemocnici, takže to ocenění probíhalo jako v komornější podobě než, než.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Na Hradě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Na Hradě, ale ta rodina si pro to přišla, protože na ten Hrad by si pro to nepřišla.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Což jim naprosto rozumím jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Převzala jsem, převzala jsem to já, pro mě to zas prostě, pro mě to byl důvod na ten Pražský hrad jít.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Tady, já bych k tomu vašemu tématu řekl jednu věc. Tady vznikl zvláštní fenomén, zvláštní paradox, říkají si Vlastenecká scéna. A Vlastenecká scéna u nás vznikla po a začali se takhle jako formovat už, prvopočátky jsou v době covidu, ale hlavně po napadení Ukrajiny Ruskem. A jsou to lidé, kteří používají české státní symboly, jako vlajka, znak a podobně, říkají, že jsou vlastenci a jejich hlavním programem je Česká republika na prvním místě a v rámci tohoto programu jsou, chtějí vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO. Chtějí se omluvit Putinovi za politiku, zahraniční politiku České republiky od února minulého roku, a vlastně v celé Evropě nebo kolem sebe šíří jednoznačně ne proruské postoje, ale jsou na ruských pozicích. Mávají při tom českou vlajkou s modrým klínem.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A mají svatojiřskou stuhu v klopě.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Současně mají.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Přesně tak.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Mají na prsou českého lva, jo? Čili tady jsme, já jsem jednomu našemu kamarádovi, co máme s Petrosem, říkal, já bych se v téhle té atmosféře, kdy ten, to, pojem vlastenectví a česká vlajka a český znak najednou dostaly v tom veřejném prostoru jiný obsah, tak říkám, je to sice tvůj dům, ale já bych se teda bál vyvěsit tam českou vlajku, protože tu českou vlajku vyvěšuje taky tvůj soused, který je volič Babiše, který vyjadřuje celou dobu proruské postoje a ten chápe to jako, dneska už ti lidé chápou, mávat českou vlajkou jako symbol spojenectví s Putinem.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ale to jim nesmíme dovolit. My si přece nesmíme sebrat ani ten pojem vlastenectví. A už vůbec si nesmíme sebrat tu vlajku.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Přesně, přesně. Ale člověku to, člověku to nedá. Na druhou stranu já říkám, v téhle té situaci, kdybych něco vyvěsil, tak buďto ukrajinskou nebo americkou. Protože musíš, musíš, člověk taky musí reagovat na ty druhé, na ty jejich symboly. Takže se ptám. Jak na tuhle situaci vy reagujete nebo uvědomujete si tuhle tu situaci a jak vlastně chcete navrátit těm symbolům původní obsah? Protože ty symboly dneska jak to vnímám v posledním roce, byly ukradeny a byl do nich vnesen nový obsah.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Naprosto souhlasím a myslím si, že začínat musíme u té nejmladší generace. Která musí k té vlajce a k těm symbolům cítit úctu. Nesmí to být takové to, že teď jako musíme něčemu vzdávat hold, protože prostě musíme a učili nás to tak ve škole. Ale opravdu musí za tou vlajkou právě vidět ty hrdiny. Musí za tou vlajkou a za těmi symboly vidět ty vlastence, ty opravdové vlastence. Ne vlastence se svatojiřskou stuhou, s Putinem na triku, s českou vlajkou v ruce, a kteří lezou do zadku Rusku. Ale ty opravdové vlastence. A máme jich a měli jsme jich opravdu hodně. Zase to nechci jenom sklouzávat do těch uniforem, ale tady si myslí, že té mladé generaci musíme dávat za příklad právě ty vzory. Ať už to jsou lidi z vědy, ať už to jsou lidi z lékařství, ať už to jsou lidi z politiky, které by si měli, vím, že to je citlivé téma, které by si prostě v té mladé generaci měli brát za příklady. Protože kdo je dneska celebrita? Ten, kdo, když otevřete nějaký bulvární časák, tak se tam na vás prostě zubí z každé fotky, protože prostě někdo z něj tu celebritu udělá díky tomu, že mu věnuje tu pozornost, přestože ten člověk třeba nic moc nedokázal. Zpívat neumí, hrát neumí, ale pro někoho to je celebrita? My přeci chceme, aby ti lidé, o kterých mluvíme jako o hrdinech a tam to jde ruku v ruce s tím vlastenectvím, tak aby za nimi stály nějaké příběhy a aby ty příběhy znala ta generace, aby se o nich učila ve školách. Dneska jsem měla ráno zajímavé setkání s novým vedením ÚSTRu, bavili jsme se o tom, jakým způsobem můžeme i spolupracovat a připomínat některé věci.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Pro posluchače Ústav pro studium totalitních režimů.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Totalitních režimů, děkuju. Ježišmarjá, my totiž na té obraně milujeme ty zkratky, já už jsem se teďka jako.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Jo, jo, jo, vojensky TJD, to je dobré.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A myslím si, že i takovéto instituce právě mají sloužit k tomu, aby připomínaly jednak ty hrdiny, ale i ty nehrdiny, a abychom i v té historii se my dozvěděli něco o lidech, kteří toho hodně pro naši zemi udělali, dokázali, ale na druhou stranu, aby ta mladá generace vnímala i ty, kteří prostě se na té zemi ne hezkým způsobem podepsali.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Heleďte, tohle chápu, tohle chápu, ale tady, já jsem mluvil o tom fenoménu, který se rozrostl v posledním roce, takže vy se nebojíte jít, jít někam a, nebo, vnímáte taky, a to je pro, pro vás pro oba, jak ta vlajka a ten státní znak začínají vlastně být symbolem úplně jiného proudu, úplně.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jiných názorů.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Vnímám.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Já jsem, já teda trošku nesouhlasím s Bohoušem, protože si nemyslím, že to je tak krátká doba. Myslím si, že to zneužívání a naplňování těch symbolů té republiky začalo mnohem dřív.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

No, Miroslav Sládek s tím začal už začátkem 90. let.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To je moc dávno, jo, ale já jsem teďko shodou okolností minulý týden znovu viděl, viděl film Klusáka.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Sen?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ne, ne, ne. Spříznění s přímou volbou, která, je to dokument o kampani při první přímé volbě, a hlavně finále Zeman – Schwarzenberg. A potom těsně po. A už tam bylo vidět, že ti příznivci toho Zemana hlavně z řad tehdejších Zemanovců, nebo jak se jmenovali, SPO, na všem, na celém tom svém marketingu jako už ten, už nadužívali tu českou vlajku a ty lvy, chodili tam s těmi šály, kde Zeman je pletený do české vlajky a tak. Jasně, v politickém, v politice se ty vlajky jako používají jako hodně, ale už tam to bylo jako, už to mělo jiný náboj než jako to, o čem tady diskutujeme.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale tady je to, tady je to kvalitativně jiné, protože tam to byl nějaký vnitročeský spor a oni to používali, ale nediskvalifikovali tu vlajku, ale tady českou vlajku používá někdo, kdo.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To je pravda, to je pravda.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Kdo je na ruských pozicích v době válečného konfliktu, kdy my jedné straně pomáháme, jo? Tohle je jako úplně něco jiného.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To je pravda, to je pravda. Pak je samozřejmě otázka, jak vybudovat tu úctu k tomu, k těm symbolům. Jestli se vracet jako do toho, jak se používaly za první republiky, což si nemyslím, že je úplně nejšťastnější, ale my si budeme muset najít nějak, nějakou polohu toho, jak s tím pracovat. Zaprvé proto, že už se pokusil ty symboly někdo ukrást úplně pro jiné myšlenky, než jaké by asi měly nést. A myslím si, že si s tím ta republika jako neumí poradit neumí si s tím poradit ani ti politici ani ty elity. Protože mně, asi bych si nepřál, aby to bylo jako moc militarizované to téma.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Rozumím.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Nemyslím si, že nositelem těch hlavních jako pozitivních idejí by měli být lidi v uniformách. Myslím si, že by to, nebo jenom sportovci, že jo, tak jak jsme to měli.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Jo, jo, při hokeji každý se pomaloval českou vlajkou, jo.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jo, prostě, takový, takový ten, takové to naganovské, jako naganovské vlastenectví.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

To je vlastenců vždycky po ulicích.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Přesně tak. Na druhou stranu, když se třeba podívám, jak s těmi symboly pracují jako v Americe, kteří jsou taky jako exhaltovaní v tomto směru, trošku jako my za první republiky, tak, ale třeba mi chybí jako takové drobnosti, jakože.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Když tam fakt před tím každým barákem tu vlajku vidíte.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, to jo, to jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A nemají ji tam proto, aby akcentovali nějaký jejich nacionalismu.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ne, oni to prostě mají rádi jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Prostě mají to rádi.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jo, ale prostě je.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A mimochodem ale mají teda tu vlajku krásnou.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jo, ale, jasně, ale.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A kdo chce, kdo chce reprezentovat jiný názor, tak tam dá vlajku konfederace například.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A jako u té Ameriky opravdu ta, ta federální vlajka je prostě sjednocujícím jako momentem celé té, celého toho, celé té federace, protože jinak by se tam všichni rozpadli za chvilku, jo? Ale protože je moc těch věcí nespojuje, je to imigrantský stát, že jo. Ale, ale, co mi třeba chybí je, že zatímco armáda jako má ty symboly těch vlajek na těch uniformách jako vždycky, na každé té uniformě to je, tak zatímco v té Americe i ostatní uniformované složky ty vlajky na sobě mají, jako malé prostě pruhy a tak, tak u nás ti ostatní to nemají. Nemají to prostě hasiči, nemají to prostě policajti a tihle, ty další uniformované složky.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Máte pravdu, no.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Už tam tolik těch jako symbolů jako toho, toho státu jako nemají, samozřejmě sportovci, tam je to jasné, že jo, a pak ty další typy těch elit, ať už jsou to jako vědci nebo, nebo umělci nebo tak, tak ti už s těmi symboly moc nepracují. Netvrdím, že to je nutné, jo, ale, ale otázka je, kdo teda má být ten, kdo napraví a vytvoří tu úctu jako k těm státním symbolům? Protože já si nemyslím, že to mají být jenom lidi v uniformě, měli by to být všichni. Samozřejmě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ne, naopak, prostě celá společnost. To není jako o tom, že by to měla být jenom uniformovaná.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale někdo musí být tím nositelem, že jo. Jo, prostě, ať teda vlají ty vlajky před těmi školami, to si myslím, že je v pořádku, ať vlají na všech úřadech, to je jasné.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ale aby to nemělo zase tu konotaci do toho minulého režimu. Vzpomeneme si na Kolju (rusky).

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Já vím, ale desetileté děti nemají žádný takové konotace, jo? A my, my, my starší ročníky, kteří právě máme ten odpor vůči tomu, jak se s tím pracovalo jako za komunistů, tak to jako brzdíme a tím pádem vychováváme generaci, která nemá jako žádné jako vzory, že jo. Protože my jim bráníme v tom, aby se nestalo to, co se stalo za bolševika, a nevytváříme jim žádnou alternativu, jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takže když to shrnu, tak vlastně v tom minulém režimu jsme museli ty vlajky používat, používali jsme je s nějakým prostě despektem právě proto, že vedle té naší musela být sovětská. Já si pamatuju, prostě babička, která pověsila dvě české do okna a byl průser. Stejně teďka ta doba, kdy vlastně nám vlastenci ty naše symboly ukradli, vlastně ten pojem toho vlastenectví nám zhnědnul a taky si s tím nevíme rady.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A pak je tady ještě jedna věc. Ta česká národní povaha, kdy Čechům je odpudivý patos. Jo, když se mluví s patosem. Víme to i my z těch našich vystoupení, že i když chceme říct vážnou věc, tak tam musíme pořád něco ironicky shazovat.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Je to takový cimrmanovský způsob komunikace jako, jo?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

To máme společného s Brity. Takový trošku cynismus.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A kdo mluví pateticky, tak a vážně o českých dějinách jak jako mimochodem my těch 20 minut, tak, tak lidé vypínají, protože prostě české ucho slyší jenom na určité tóny, jo. A jinak odmítá.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Myslíš, že tam vždycky musí mít i v tom vlastenectví skutečném musí vždycky Cimrmana, jo?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Jo, jo. Je to tak.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, asi, asi, asi jo. Já bych jenom, jenom navázal na to, na to, co bylo před rokem 89 a co si tady budujeme teď znova, že jo. Tak po tom rozdělení, zatímco Slováci jako rozjeli úplně hurá vlastenectví, protože to nikdy neměli, že jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

No, měli za Hlinky.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, dobře, ale k tomu se úplně nechtějí hlásit všichni teda, jo? Tak, tak my přesně z toho důvodu, že ty, ty ročníky, které, které určovaly po roce 90 jako tón diskuze na tohle téma, tak my jsme měli tu nepříjemnou zkušenost z minula zaprvé, a za druhé, v okamžiku, když to vypadalo, že už konečně si od toho jako oprostíme, tak přišel ten Okamura a spol.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Přesně.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A řekli, proč věšíte vedle české vlajky vlajku Evropské unie jako, jo?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Anebo NATO.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To je jak Sovětský svaz jako, jo. To je jak, nebo NATO. A to je jak Sovětský svaz, ta Varšavská smlouva, a úplně to vykloubili tu diskuzi, a vlastně těm elitám znemožnili se jako nějak emancipovat na tomhle tématu, a vlastně se neděje nic jako. Tihle, tihle lidi jako chodí s těmi vlajkami a tváří se, že jsou jediní, kteří mají tu republiku rádi. Ale přitom mají rádi, přitom mají rádi Putina a Rusko a na druhé straně klopy mají prostě svatojiřskou jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Stužku.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Stužku. A ti ostatní, protože s nimi nechtějí být spojováni, tak vlastně nedělají nic. Jo, a představa, že jdete na demonstraci jako někam, na jakoukoliv s českou vlajkou, jo, je prostě vlastně nepředstavitelné dneska. Nebo velmi špatně.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Pro mě je furt představitelná.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale jasně, že je, jasně, že je.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Samozřejmě, když půjdu jakoby s lidmi na demonstraci, která vím, za jakým účelem je svolávaná, tak prostě tam hrdě s tou vlajkou půjdu, protože budu vědět, že to budou prostě lidi, kteří sdílejí nějaké stejné hodnoty jako sdílím já a že tam vedle té právě české vlajky neuvidím tu svatojiřskou stužku, anebo tričko s Putinem.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, a nakonec, nakonec to končí tak, že jediné místo, kam jsou, kam chodí s čistým svědomím a rádi jako s českými vlajkami je prostě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Hokej.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Fotbal nebo hokej nebo něco, tenis, že jo, jako, jo. Což mi přijde jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Smutné.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Což mi přijde smutné a.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Když, když jsi připomněl ten tenis, tak je třeba říct jednu okolnost. Nevím, jestli jste si to všimli, ale obrovský boom zájmu o českou vlajku na oblečení a to, rozpoutal Štěpánek.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Který měl ten dres, že jo.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Který si vzal na to finále toho Davis Cupu ten dres, který byl ve tvaru české vlajky, a to se rozšířilo po všech jako různých módních kreacích a bylo to jako nelíčené, neplánované a vzniklo to tak. Ale, ale zase.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takže sportovci.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Takže, takže, co s tím? Jak si, jak si.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Sportovci, školy, vědci.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A všechny uniformy.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Uniformy.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jo, ale jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Máte pravdu vlastně, že, že.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

I neozbrojení.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, jasně. Jako, co s tím, jo? Rozumíte?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Maximálně vidíte při nějakých pietních aktech, že samozřejmě uniformy, jiné než vojáci, tam ty vlajky a všechny symboly mají, ale nemají je na sobě.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Policajti na sobě nemají vlajky, že jo?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Nemají.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale jako, co s tím? Protože, jak si vzít zpátky jako lva a orlice jako, jo? A českou vlajku a učinit je normálními symboly pro každého, kdo má tu republiku rád a myslí to s ní dobře jako, jo? A nestydí se za ni ani tady ani v zahraničí, že jo. Protože já, když pak vidím toho Babiše, který jako chodí v těch polo skinheadských tričkách jako na ty, které prostě jako vidím na těch, na těch koncertech.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Počkej, vysvětli to jako posluchačům, co je to polo skinheadské tričko.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, protože, protože.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Co má na prsou?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ti úplní, ti úplní národovci, jak já jim říkám, jako vlajkaři, tak samozřejmě jsou, jak říká paní ministryně, jako hodně nahnědlí, že jo. Takže si upravili toho českého lva a vypreparovali ho z toho znaku, že jo a nosí ho na těch tričkách a Andrej Babiš to moc dobře ví, takže jeden čas, někdy podle mě v létě.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

V létě.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jako chodil neustále jako v těch, v těch šedých a černých tričkách, které vypadají úplně přesně tak, jak nosí ti lidé na těch koncertech, že jo. Mají toho jako stylizovaného českého lva.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A pak mu toho lva vyfouknul Petr Pavel v kampani.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A pak mu samozřejmě Petr, což ho trošku, což ho trošku jako podle mě překvapilo, ale, ale bylo vidět, že ten Babiš to cítí, nebo ti lidi kolem něj cítí, že tento svět, který on chtěl oslovit, jako to SPD, Trikolóry a tady těchto jako rusáckých part, tak na tyhle symboly slyší, tak si hned prostě nechal vyrobit tyhle trička a chodil prostě po venku a fotil se s těmi tričky, že jo. Čímž oni se mohli lépe s ním identifikovat. Ale jako lev není od toho, aby ho zneužíval prostě Andrej Babiš nebo kdokoliv jako v nějaké kampani v té podobě, v jakém je na tom znaku. Že si někdo vyrobil, jako logo stylizované, které jako vůbec nevypadá jako to na tom znaku, to je něco jiného. To mají i banky nebo měly, to mi nevadí, jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Jasně, pojišťovny.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale, ale, ale jako úplně vykrást prostě ten státní symbol mi přijde jako.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ptáte se, kdo by mohl způsobit ten obrat a já myslím, že to může být jedině nový prezident, který.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ten má taky lva teda.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Který udělá to, který udělá to, co.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Který má lva, když si vezme slavnostní uniformu, tak tam má i tu vlajku.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Co, co udělal Havel v roce 89, kdy přišel na Pražský hrad, že pozměnil symboliku. Protože být prezidentem, je nejenom nějak měnit architekturu Pražského hradu nebo rozvíjet a měnit, ale taky měnit tu symboliku. A byl to, byl to návrhář Pištěk, který dělal.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Theodor Pištěk ty uniformy.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ty, Theodor Pištěk uniformy Hradní stráže.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ty jsou furt stejné ale, ne?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ty jsou furt stejné, ale, ale ta práce s těmi symboly s vlajkou v různých podobách a se znakem v různých podobách, podle mě, je to pro novou generaci návrhářů, která to nějak vizuálně trošku přitáhne blíž tomu světu mladých, a i modernímu světu.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ještě jedna glosa. Já si myslím, že tady hodně to o našem národu vypovídá, my jsme 33 let, už vlastně to bude 34 let, od sametové revoluce, o 11. listopadu nebyl natočený jeden jediný film.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

O sedmnáctém.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Co jsem říkala?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jedenáctém.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

O sedmnáctém listopadu, 11. listopadu je Den válečných veteránů, omlouvám se. O 17. listopadu nebyl natočený jeden jediný film. A teď nechci.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A to je ten patos, to je ten, my se bojíme patosu.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ve spoustě filmů se to objevuje jako, jako scénka.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ale ten příběh nikdo nenatočil.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Se toho bojí.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takže já si myslím, že když někdo natočí příběh 17. listopadu, kde ty vlajky vlály, kde prostě ty symboly, já mám husí kůži, když vám to říkám, teď jsem patetická, opravdu.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To se k ministrovi obrany ale fakt jako hodí.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Je to, je to, tam znova se dostaneme do té atmosféry, tam je třeba začít, je třeba si tu atmosféru připomenout a tam si myslím, že to může fungovat.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale vy nepočítáte s tím, že z 80 % se ten film nepodaří, jo. Jako se nepodaří nikdy tyhle ty filmy a bude to ještě horší, ale.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ne, takhle, on se podaří, ale národ se opět rozdělí, protože půlka bude tvrdit, je úžasný, a půlka bude tvrdit, to je strašné, takhle to nebylo.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Takhle to nebylo, takhle to nebylo.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Já jsem tam byl.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale já si myslím, že to je spíš na seriál než na film, že jo.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ještě, ještě, než ukončíme tenhle ten váš blog, tak jsme zapomněli ještě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Tak ať těch filmů je víc.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Na jednu věc. Když jsme mluvili o tom vlastenectví a o symbolech, jediný, kdo to 33 let rozvíjí, a věnuje se tomu a dává to do svých textů, písniček, videí a tak, je Dan Landa. Nebudeme si říkat, tenhle ten člověk má, má obrovský, obrovský vliv.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ten chodí v tom stejném tričku, jako má Andrej Babiš teda, no.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Má obrovský vliv, vliv na uniformované složky, je to jejich, je to jejich Kryl, co byl pro minulou generaci Kryl, tak je Dan Landa pro ně. Bylo by nefér o něm neříct pár slov, protože je určitým symbolem a je symbolem, není, není symbolem jednoznačným, jo? není symbolem, není to Vrábel, který leze do zadku Rusům a současně někdy, někdy jako sklouzává za hranu, ale, ale říkám, je to jediný člověk, který se tomu nějak věnuje systematicky. Tak mě zajímá váš názor vás obou.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale mimochodem on je, on je jeden z těch, kteří způsobili to úplné pokřivení těch symbolů, jako. On ty symboly používá jako přesně tím způsobem, kterým se nemají používat.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale on to, on to nepokřivuje, akorát je jediný, který s tím nějak pracuje a když jsi jediný, tak nastoluješ normu novou, jo?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale z vizuální, z toho, jak pracoval s těmi, s těmi symboly Landa, tak z toho vychází tady ta, tady ta nahnědlá jako zóna.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale to zase, to zase nemusí být jeho, jeho vina.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Já netvrdím, že to je jeho vina. Jenom říkám, že oni na něj navazují a pokřivili to ještě víc, ale to základní pokřivení udělal on, že jo, jako, jo? Prostě on hrál ve skinheadské kapele, která je vzorem těchhle lidí, jako. To jako, toto není cesta jako.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A pak se od toho distancoval, pak vlastně natočil v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mimochodem moc hezkou desku právě těch Krylovek, mám ten, to CD z toho živáku a jako opravdu musím říct, že to nebylo špatné. Ale teď vlastně v době té covidové éry, a i toho, co se vlastně děje teďka, tak se podle mě, bohužel, opět dostal do té éry těch svých vlastně dobách toho Orlíku, a pak už to zase začalo mít ten nádech toho nahnědnutí.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A víte, co?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, jasně.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Já jsem chtěl říct jedno, že on si, on si.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, jasně.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

On ryje nějakou brázdu, ale problém není, že on něco dělá, ale že nedělají ostatní, a že se to nevyvažuje v tom veřejném prostoru, a vlastně že jsme si to nechali ukrást.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jako on je oblíbencem samozřejmě toho Václaváku a spol., jako jednoznačně, ale on nemůže být vzorem pro, pro mladou generaci. To jako není možné, že jo.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

No, tak navzdory tomu, co teď říkáš, je.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

No, pro mladou generaci ne. No, to určitě ne.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

No, já myslím, že pro mladou generaci na malých městech a vesnicích stoprocentně. To je jejich Kryl.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Tak ti mají mešitu a prostě toho, že jo, jako.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale to je okrajové. Ale to už bychom, to už bychom, to já jenom říkám a asi se na tom shodneme, že jeho vliv je taky, co se týče rozvíjení symbolů, je tady důsledkem pasivity jiných.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ano, a o tom jsme se bavili. Všichni ostatní se báli, aby to nebylo přirovnáváno k tomu, co bylo před revolucí. Landa se toho nebál a vyčistil cestu prostě lidem jako je Vrábel a Okamura, jako. To prostě jako takhle je.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Rozumíš, ale na jeho teda obranu musíme říct, že, že není Putinovec.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale národovec je.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

No, to není tělesná vada. Tak, 33 minut. Petrosi, teď tvoje téma.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To je pravda. Resetuj. Mám já otevřít téma?

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Jasně.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Tak já otevřu teda téma aktuální – a to je, to je nedělní rozhovor Andreje Babiše, nebo nedělní debata Andreje Babiše a Petra Pavla v České televizi, kde Andrej Babiš, ačkoliv se snaží celý týden od té doby vysvětlit všude, kde to jde, že to neřekl, přestože my jsme to všichni třikrát nebo čtyřikrát slyšeli, tak v rozhodující chvíli prezidentské kampaně de facto zpochybnil naše jako alianční spojenectví s okolními státy. Nedokáže asi vysvětlit, že to byl omyl. Myslím, že to omyl nebyl. Já jsem přesvědčený o tom, že on v tom zápalu té kampaně, jako se přestal ovládat, a vlastně vybublal na povrch ten jeho skutečný názor o tom, co on si o tom myslí. On si velmi dobře uvědomuje a bylo to vidět v následujících dnech, že si uvědomil, že to jsou věci, které se neříkají.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

On si to uvědomil, podle mě, ještě v tom studiu.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To si myslím, že ne. Protože to zopakoval několikrát, že jo, jako, a pak mu to možná došlo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Potom.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A to byla situace, kdy mu přestala fungovat ta brzda, projevil se ten Andrej Babiš v té krystalické podobě, člověk, který opravdu, kdyby došlo na lámání chleba, tak by podle mě v lepším případě by váhal, jestli ty, jestli ty závazky má, má splnit.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Petrosi, musíš říct, ne všichni to poslouchali, o jakých závazcích mluvíš, a co Andrej Babiš řekl.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Andrej Babiš řekl, že kdyby Rusko, nebylo řečeno Rusko, ale kdyby někdo, ale je jasné, že nikdo jiný než Rusko Polsko napadnout nemůže a Pobaltské státy, kdyby byly napadeny, tak on by tam neposlal českou armádu na pomoc, což je náš závazek z alianční smlouvy a článek 5 jasně říká, že musíme. Je to ten princip mušketýrky.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Všichni za jednoho, jeden za všechny.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Tak, přesně tak. A mě trošku na tom děsí, já asi nemám už za ta léta jako iluze o tom, jaké morální vlastnosti politici mají, a že spousta z nich jako nemá problém jako s lhaním, korupcí a s čímkoliv. To mi jako, to k té politice patří jako tisíce let. Ale Andrej Babiš se ukázal jako kvalitativně jako jiný typ politika jako jo. Jako politika, který opravdu nevěří v to, na čem ta republika stojí, nevěří a nehodlá splnit závazky, které ta republika má a vnitřně o nich není přesvědčený. Má pocit, že naše závazky vůči našim partnerům, ať už jsou v NATO nebo v Evropské unii, nebo kdekoliv jinde, jsou vlastně taková šmelina na to, aby to bylo pro nás výhodné a my je budeme plnit, když to pro nás bude výhodné. To se netýká jenom jako našich závazků v NATO, to se třeba týká i věcí, když on mluví o euru například. Kdy říká, my to euro přijmeme, jenom když to pro nás bude výhodné. A vůbec, úplně mu z toho vypadává jako ta společná výhodnost a stejně tak se dívá podle mě a je o tom hluboce přesvědčený, na naše jako, na naše bezpečnostní jako závazky.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

No, jasně. Tyhle.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A já se neděsím toho, že by na tom Pražském hradě byl zloděj a lhář, ale děsím se, že by na tom Hradě byl někdo, kdo je schopen v kritický okamžik, do kterého by se ta republika třeba mohla dostat v budoucnosti, by se zachoval způsobem, který nás vždycky v minulosti poškodil a vždycky to bylo katastrofální, že nás poškodil a nedokážu si představit, že by tento člověk, tak jak to tvrdí celou dobu v té kampani, byl schopen jako vyjednávat nějaké mezinárodní dohody, smíry nebo konference, a že by ho po tom, co řekl a po tom, jak na to reagovaly ty okolní státy, že by ho někdo mohl brát vážně a já nechci mít prezidenta, kterého nebude nikdo z našich partnerů nebo sousedů brát vážně. A je úplně jedno, jestli to bylo, jestli by to bylo v tomto nebo v nějakém jiném tématu jako.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Dobře, o čem je to teda téma?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Takže jako může být prezidentem, jak myslíte, že by fungoval, fungovala ta republika s prezidentem, který vnitřně neakceptuje elementární pilíře toho státu?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Tak rozhodně si myslím, že se všichni shodneme na tom, že Andrej Babiš je všechno ostatní, jen ne diplomat.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To určitě není.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A ukázal to nejenom v té debatě.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Pardon, a proč tomu tak je? Proč Andrej Babiš takový je?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Protože má návyky z byznysu, které vy jste popsal úplně přesně. Že vlastně tam to není o nějakém jednání v rukavičkách, ale že jeho snaha vždycky byla vyhrát 10:0, což prostě v té diplomacii nebo v pozici prostě nějakého lídra, politika, představitele, ústavního činitele, vždycky nejde. Prostě politika je umění kompromisů a neřekla jsem to já, je to prostě známý citát. A tohle si myslím, že ten Andrej Babiš nemá, neumí tu nuanci toho, co je ten kompromis. Protože ten byznys ho naučil, že vždycky je zapotřebí všechny převálcovat, i vlastně to, jakým invazivním způsobem on se dostával k některým firmám, tak to v té minulosti prostě takhle je dohledatelné. Já si myslím, že to, že teďka sklouznul prakticky na tu vlnu toho mnichovanství, protože to, jak vlastně otočil on i celé hnutí ANO, jak vlastně začali v té předvolební kampani nás kritizovat jako vládu za to, že pomáháme Ukrajině, a že prostě Česko na prvním místě, a vlastně naší podporou válkou zmítané zemi, tak tady prostě ubíráme z mističky prostě těm, těm Čechům.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jenom technická, ale když říkáte mnichovanství, aby to všichni pochopili, nemyslíte mnichovanství jako Beneš, ale myslíte mnichovanství jako Daladier.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ano, přesně tak.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jako on se stal prostě Daladierem, jako tím zrádcem, který prostě jako hodil všechny přes palubu jenom proto, aby si udržel jako svůj klid. Tak.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Přesně. Tu moc. Tu moc a svůj klid. A tohle mě strašně mrzí. Protože upřímně řečeno, v hodně věcech, i když jsem byla opoziční poslankyně a předsedkyně Výboru pro obranu, tak jsem se snažila i bývalému ministrovi pomáhat a měla jsem podporu Andreje Babiše. Ať už to byly návrhy na dvě procenta HDP, nebo na změnu ústavy. Že si myslím, že on v tomhle tom prostě chápal tu souvislost světovou, jeho akvizice jsou i v zahraničí, takže určitě nestojí o to, aby tady jsme byli pod vlivem nějakého Ruska, ale rád sebe, rád sebe.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Já si myslím, že mu to spíš bylo jedno.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Považoval za západního politika, se západními politiky se rád fotil, ale bohužel prostě teď nastal ten moment, kdy on začal hrát ve snaze získat prostě voliče z toho spektra prostě, o kterém jsme tady hovořili před chvílí. Od komunistů, od Trikolóry, od SPD, od vlastně antisystémových stran, tak prostě sklouznul do téhle té role a je to strašně špatně. A jestli mu tohle to jeho markeťáci poradili, tak si myslím, že mu vlastně prohráli, teď to řeknu nahlas, doufám, jeho volby.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

To uvidíme nebo v době, kdy to ti lidé budou poslouchat, tak už to bude jasné.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Protože, protože, ale víte, co? Mě mrzí to, že ta pachuť z toho tady bude hrozně dlouho. A že vlastně tím, co se teďka děje, tak on tu společnost ještě mnohem víc rozdělil. Podle mě, když tady budou za dva týdny, za tři týdny nějaké průzkumy veřejného mínění o tom, jaký sentiment je lidí vůči pomoci Ukrajině, tak bude ještě nižší.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Určitě.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Protože on tam zasel to snítko té pochybnosti. A tohle mě strašně mrzí a tohle já mu nemůžu prostě odpustit. Protože tohle se on jako bývalý premiér, jako člověk, který na druhou stranu při kauze Vrbětice, se postavil tomu Pražskému hradu nebo respektive byl schopný s tím Pražským hradem opravdu vyjednávat o tom, že na té tiskové konferenci řekl to, co řekl. Že jeho ministři poslali ASAP domů, prostě ruské diplomaty, že jsme byli schopní jako Česká republika zase trošku zvednout tu hlavu.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A je třeba říct v situaci, kdy.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

A říct prostě, Rusové opravdu tady spáchali teroristický čin. Tohle ten Andrej Babiš taky dokázal. To je jeho druhá poloha.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Udělal to v situaci, kdy, kdy na jeho obranu nebo na jeho.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Podporu.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Podporu, kdy prezident republiky měl úplně opačné stanovisko a kdy relativizoval a zpochybňoval vůbec zprávy Bezpečnostní informační služby.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Takže vy si myslíte, že který je teda ten pravý Andrej Babiš?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já si myslím, že pravý Andrej Babiš je ten, kterému ráno řekne jeho marketingový tým, že má být. Že podle průzkumů veřejného mínění prostě zrovna je zapotřebí oslovit tuhle tu skupinu voličů, tak prostě on řekne něco, co si myslí, že zapůsobí do té skupiny voličů. Já si myslím, že prostě on ze svého naturelu vyrůstal dlouhou dobu, žil v západních zemích, že jako by tady rozhodně nechtěl socík, nechtěl by tady prostě.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ohrožení zájmů Agrofertu.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ohrožení jeho zájmů, ohrožení jeho byznysových zájmů. Že tohle to si myslím, že by on nikdy nechtěl. Na druhou stranu teď se mu hodí prostě útočit tady na ty nejnižší pudy těch lidí už jenom tím, že třeba hovořil vůči generálovi Pavlovi o tom, že dělal zapisovatele v NATO. Proboha, jako, já nevím, kolikrát byl na jednání, jednání aliančním, já na jednání ministerských, alianční samozřejmě jezdím prakticky na každý a rozhodně tam předseda toho vojenského výboru není pouze zapisovatel. Ten tam má jako jednu z těch prvních řečí na tom začátku, ostatně i teďka v Ramsteinu, prostě ti lidé, byl tam Jens Stoltenberg, byli tam další zástupci prostě z NATO. Takže takhle ho devalvovat taky jako není fér, ale ráno mu to poradili markeťáci, že to má říct, a on to řekl.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Já si myslím, že tam to byla improvizace. Já si myslím, že tam to byla improvizace a já jsem přesvědčený o tom, že on by se v krizové situaci jako nezachoval rovně. O tom jsem bytostně přesvědčený. Že on by, kdyby prostě napadl někdo Estonsko nebo Lotyšsko, protože ti by asi byli první, že jo, tak on by prostě lavíroval a váhal by úplně stejně jak ten Daladier. Mimochodem, pardon, mimochodem, mimochodem, to, ty diskuze o tom, jestli pomáhat Ukrajině humanitárně nebo i vojensky, jsou přesně ty diskuze, které se vedly ve Francii ve 30. letech a byl to přesně ten důvod, proč nám Francouzi nebyli ochotní, nepomohli a nebyli nám na konci 30. let prodávat nejenom zbraně ani licence, abychom se sami vyzbrojili. To je přesně tenhle ten typ politiky jako. A on tohle dělá úplně stejně. Já si myslím, že to je jeho přirozenost a v tom rozhovoru v té České televizi on, to nebyla rada, to byla improvizace, kde podle mě vybublala jeho skutečná podstata.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takhle.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ty ostatní věci jsou jako marketing a tam mu asi radí věci, že se má zaměřit na tuhle cílovou skupina a tak.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Polsko neměl, Polsko neměl v notičkách, takže nevěděl, jak na to reagovat.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Tak. Tak reagoval jako Andrej Babiš. To si myslím já.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Já bych teda zase na jeho obranu řekl asi tuhle tu věc. Že je taková velká otázka, jestli špičkoví politici, lídři, víc ovlivňují ty své voličské skupiny nebo ty voličské skupiny ovlivňují je. Musíte si uvědomit, že on určitě měl nějaký názor nebo aspoň intuici, povědomí o něčem, ale dnes už 100% obhospodařuje voličskou skupinu KSČM, z dvou třetin bývalé sociální demokraty, hlavně takové ty konzervativnější. Potom.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Trikolóra je jeho spojencem.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Trikolóra je jeho spojencem, dnes je spojencem Vrábelovo ruské Václavské náměstí a on do značné míry ho tihle lidé a tyhle myšlenky zformovaly. Ale ten problém nastává, že každý politik dokáže využít tyhle okrajové skupiny, ale já má pocit, že ty sáně se už z toho kopce, ty jeho sáně, rozjely příliš velkou rychlostí a že on už, nebo to, jak vsadil na Viktora Orbána v zahraniční politice, že už není schopen ty sáně zastavit a že logikou toho vývoje se dostává na pozice nějakého czexitu a možná.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Oni ho k tomu dotlačí, že jo.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

I vystoupení z NATO, protože on už řekl příliš slov a nedá se to vzít už nazpátek některé věci a on už musí.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

To mi povídejte.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Protože, protože jak řekla ta jeho poradkyně Tünde Bartha – my čerpáme z tři a půl tisíce dotazníků, jenže on nejdříve čerpal z dotazníků, pak, pak dupne na ten plyn.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Akceleruje ty názory.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Akceleruje to, a pak v těch jiných dotaznících se mu to, dojde akcelerované a on to znovu musí akcelerovat. A já myslím, že dnes už je na pozici.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Řetězová reakce.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Vlastně i když nechtěl, tak czexitu a bude muset ty lidi nějak a příští volby už budou, budou reálně možná o tom, jestli vystoupíme z těchhle těch nadnárodních organizací, jak chce Vrábel a Rusko.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ježiš, nestrašte.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

No, já myslím, že to je trend.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Představte, představte si situaci a je jedno, jestli se tím prezidentem stane nebo se tím prezidentem nestane. To je jedno. V obou dvou variantách.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Jednoznačně ano.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Jakože by se z Babiše stal Fico?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ne, počkejte, počkejte. Představte si, že, co bude dělat po těch volbách? A je jedno, jestli je nebo není prezident. Ale po té volební kampani, jak on bude dál politicky komunikovat se svými voliči? Kdyby byl premiér, tak může všechny tyhle lapsy jako překrýt tím, že ty lidi zalije penězi a on bude v opozici. Takže jak bude v opozici bojovat ve volební kampani před příštími volbami do Sněmovny, když nemůže těm lidem dát prachy?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Otočí, jako to udělal vždycky. Jako to otočil s covidem, jak to otočil s SPD.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Tak o ty voliče ale přijde, tak o ty voliče ale přijde.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Ale on už o část svých voličů přišel.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ne.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Jemu se, podle mě teďka budou zajímavé ty průzkumy. Jemu se tam nalili lidi z SPD, z Trikolóry.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Od komunistů.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Od komunistů, ale ubyli mu středopraví voliči, kteří prostě přes všechny výhrady třeba měli k němu nějakou sympatii, volili hnutí ANO, třeba se jim tam líbil některý z politiků, ale rozhodně byli proalianční, rozhodně byli proevropští a ti od něj teďka odejdou a já věřím, že odejdou k nám do koalice.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Jasně, ale, ale.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale to posiluje to, co říkám.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

On bez nich nemůže vyhrát.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takže to bude stejně šul nul. Že to bude.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Takže bude muset, bude muset, bude muset je nahradit někým jiným. Takže bude muset přitvrdit, protože oni už se nevrátí, že jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Já si myslím, že tady je podstatné, aby tady před těmi dalšími volbami vznikla normální levicová strana, která bude.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

On je levicová strana, on je levicová strana.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Řešit takovou tu levicovou politiku.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

To má on, to má on.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

On je levicová strana.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

On je obhospodařuje přece.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

No, ale právě proto, aby on neposiloval, tak si myslím, že jako určitě.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Víte, co?

Petros MICHOPULOS, moderátor:

On bude mixem Fica a Orbána, na to se připravte. On nemá jiné řešení.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Pár týdnů po volbách, ať už dopadnou jakkoliv, já myslím, jakkoliv, tak se minimálně odštěpí z ANO to poslední hnutí, jak říkáte, nějakých středopravicových nebo na to si hrajících politiků typu moravskoslezského hejtmana nebo ostravského primátora a on tam získá daleko monolytičtější názorové jako spektrum, a aby vykryl tady tyhle, tak se bude muset rozkročit ještě víc k těm, kterým se teďka.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

K těm extremistům, no, přesně tak. On, on opravdu bude, a když si přečtete rozhovor s tou jeho hlavní poradkyní Tünde Bartha, tak ona to tam popisovala naprosto přesně. Jako ona tam popisuje to, co je jejich inspirací. A ona říká – Viktor Orbán to dělá dobře, celá moje rodina v Maďarsku volí Viktora Orbána a víte proč? Protože on je jediný, který tu politiku dělá správně a nikdo jiný tam není. Jo? Fico je, Fico je trošku víc dezolátní jako politik než Orbán.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Ale to vychází zase z tradic nějakých.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale protože nevládne, ale protože nevládne a toto jsou jeho, toto jsou jeho inspirace, že jo.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Na druhou stranu možná po vzoru Orbána bude dál kritizovat nebo víc kritizovat Evropskou unii, ale ani Orbán zatím nemá sebemenší tendence ani náznaky nejsou v tom, že by.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Má.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Chtělo Maďarsko vystupovat ze Severoatlantické aliance.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Pozor na jednu věc. Ale Orbán má jiné voliče v Maďarsku.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Víte, co? Když jsme hlasovali opravdu tu Ukrajinu na těch ministerských zasedáních, tam se hlasuje vždycky jednomyslně, seděl tam maďarský ministr obrany, prostě to usnesení vždycky se schvalovalo jednomyslně.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ale Orbán má jiné voliče, Orbán má jiné voliče. A vládne potřetí za sebou.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Takže si myslím, že tohle to nebude úplně cesta, kterou by šel, nebo já doufám pořád, že by nebyla tohle to cesta prostě pro Andreje Babiše, protože já si myslím, že on tady prostě nechce, abychom byli v područí toho Ruska. Teď se mu to chodí v té kampani a.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

On proti, dívejte, vždyť jste politička, vy to víte, že voliči formují ty politiky a daleko víc, než si lidé normální myslí, jo? On. když prostě chytl voliče, on už dneska má 90 % voličů KSČM a takových těch radikálnějších ČSSD + tady tyhle ty z té vlastenecké scény. On prostě je pod jejich vlivem. On musí tančit, jak oni pískají, navíc, když ho opouští ti voliči ze středních vrstev.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

A mimochodem před deseti lety bych se vsadil, jakože se nesázím, o cokoliv, že se nemůže stát, že Robert Fico skončí tam, kde je dneska.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Máte pravdu.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Robert Fico byl prostě evropský politik.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Proto jsem ho zmínila.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Robert Fico byl evropský politik se vším všudy, mluví jazyky, nakupuje ve Vídni, prostě jako nikdy neřekl, aby by Slováci měli vystoupit z Evropské unie, mají tam euro a co říká dneska? Je v opozici, stejně jako je v opozici Babiš, chce se vrátit a poslouchejte, co říká Robert Fico. Rozdíl mezi Ficem a Orbánem a mezi Babišem a Orbánem je v tom, že Orbán potřetí za sebou vládne a je to vlastně vládnoucí establishment, který má zodpovědnost a který nemusí získávat tyhle extrémní voliče, kteří v Maďarsku nejsou tak silní. Podívejte se na, co to udělalo s Ficem. Jako Fico, aby se stal znovu premiérem, musí vzít hlasy fašistům, čistokrevným fašistům a celé té ruské scéně, která je mnohem silnější než u nás, tak se z něho stal takový člověk a říká věci, které by mě před deseti lety nenapadly.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

A na, na svém mítinku roztleskává na, že slovenská premiérka je americká kurva.

Petros MICHOPULOS, moderátor:

Ne, prezidentka. Prezidentka.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

Prezidentka.

Bohumil PEČINKA, moderátor:

Jo, rozumíte? No, pojďme, pojďme na další téma. Ať se dostaneme k tomu.

Neuveden:

Právě jste doposlouchali zkrácenou a sestříhanou verzi Tří mačet. Pokud chcete slyšet kompletní epizodu, předplaťte si náš podcast na adrese Kecyapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu, zpřístupníte si náš kompletní archív, včetně bonusů a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a na slyšenou zase za týden.

<<>>