Trochu zdravého rozumu a znalosti, pane Machu!

Předseda strany Svobodní a novopečený europoslanec, který by byl nejradši, kdyby Evropská unie neexistovala, před několika dny publikoval úvahu na téma branný zákon = vojenská služba. Škoda, že se o danou problematiku nezajímá víc, možná by si ušetřil mnoho slov. Doufejme jen, že v Evropském parlamentu bude před hlasováním lépe studovat, zvláště ty materiály, které se budou dotýkat České republiky.

Předseda strany Svobodní a novopečený europoslanec, který by byl nejradši, kdyby Evropská unie neexistovala, před několika dny publikoval úvahu na téma branný zákon = vojenská služba. Škoda, že se o danou problematiku nezajímá víc, možná by si ušetřil mnoho slov. Doufejme jen, že v Evropském parlamentu bude před hlasováním lépe studovat, zvláště ty materiály, které se budou dotýkat České republiky.

Titulek zmíněného článku zní Služba v armádě má být dobrovolná! a začíná těmito větami: „Ministerstvo obrany chystá novelu branného zákona, podle které by mohly být rozhodnutím vlády obnoveny plošné odvody do armády. Návrh podporují nejen vládní strany, ale podle vyjádření svých představitelů i opoziční ODS a Úsvit. Je proto potřeba, aby zazněla alternativa: Služba v armádě, která by byla dobrovolná.“

Poslední věta je první problém textu. Služba v armádě dobrovolná je a i nadále bude. To by musela být znovuzavedena základní vojenská služba, a to se nechystá, pokud nebude hrozit válečný konflikt. A navíc, o rozsahu vždy bude – podle novely branného zákona, která teprve zamíří do Poslanecké sněmovny – rozhodovat vláda, nikoli jeden člověk.

Naprosto s kolegou Machem souhlasím, že občan má být co nejméně státem obtěžován, že služba státu je určitým druhem daně a že pokud občané nebudou ochotni bránit svůj stát, pak si nemohou udržet ani stát, ani svobodu. Už méně lze však souhlasit s tvrzením, že v roce 2004 „převážilo přesvědčení, že obranu země můžou zajistit profesionální vojáci placení z daní“.

Od počátku bylo řečeno, že profesionální armáda musí být připravena bránit republiku pro případ napadení, respektive spolu se spojenci hájit území a zájmy členských států Severoatlantické aliance, ale zároveň, že pro konflikt většího rozsahu bude potřebovat doplnění zálohami. Je to vcelku jednoduché – abyste se choval efektivněji, nedržíte si velkou armádu v dobách mírových, když jste navíc zajištěn spojeneckou smlouvou. Nicméně to předpokládá, že máte nástroje pro posílení armády, pokud by došlo na nejhorší. V takovou chvíli jsou slova o „otroctví“, která pan Mach použil, naprostým nesmyslem, protože jde o přežití státu a službu občana tomuto státu. A to je to, o co jde v novele branného zákona a dalších normách, které mají dorazit do parlamentu.

Petr Mach také navrhuje jakési dobrovolné tříměsíční tábory pro mladé lidi po skončení školy. Doslova píše: „Mladý člověk by na něm získal základní výcvik v zacházení se zbraní a další dovednosti důležité pro obranu sebe, své rodiny, obce a země… Mladý člověk by na výcvikovém táboře získal zbrojní průkaz, za který by jinak musel platit.“ Pan europoslanec má asi pocit, že se v České republice má zvýšit počet lidí se zbrojním průkazem, respektive se zbraní? Já tento pocit nesdílím.
Navíc, proč vymýšlet vymyšlené. Existuje aktivní záloha, do které se může přihlásit (dobrovolně!) každý, a pokud splní podmínky, jde na tříměsíční (intenzivní) výcvik a poté je cyklicky povoláván na cvičení se svou jednotkou. Zákony, které směřují do parlamentu, mají zlepšit motivaci jak zaměstnavatelů, tak občanů ke službě v aktivní záloze, která má být primárním rezervoárem pro doplnění armády, pokud vypukne krize. Zvláště mladí lidé jsou vítáni a volných míst je hodně. V ideálním stavu by měl být počet příslušníků aktivní zálohy čtyř až pětinásobný oproti dnešku, což zajistí nižší potřebu doplňování z řad zálohy povinné.

Pan předseda Mach svůj článek končí zvoláním: „Jestli bude zavedena dobrovolná služba v armádě, hlásím se do služby!“ Jak píši výše, dobrovolná služba v armádě existuje v řadách aktivní zálohy, takže se pan europoslanec může okamžitě přihlásit (všechny informace nalezne na stránkách Ministerstva obrany). Myslím, že jeho vstup do aktivní zálohy by byl dobrým příkladem pro ostatní!

Původní článek vyšel na revue pro pravicovou politiku www.pravybreh.cz.