Události, komentáře

(ČT 24) Hostem komentovaných událostí ČT byla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

(ČT 24) Hostem komentovaných událostí ČT byla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Další host Událostí, komentářů poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Jana Černochová. Dobrý večer. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Dobrý večer. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Dává vám to, teď se pojďme bavit chvíli jen o centrálním registru účtů, dává vám to smysl? 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Smysl mi to určitě dává. Myslím si, že je i v Evropské unii celá řada zemí, která tento přístup do centrálního registru umožňuje. Já samozřejmě se budu ve svém hlasování rozhodovat na základě informací, které budou poskytnuty panem ministrem jedním i druhým. A pokud budeme mít jistotu, že skutečně to budou pouze účty bez jakýchkoli dalších identifikačních údajů, tak se domnívám, že to možné je. Na druhou stranu myslím si, že jsou to velmi citlivá data. Žijeme v České republice, kde bohužel jakýkoli registr je možné ať už nějakým zneužitím pravomoci někoho, kdo ho obsluhuje, nebo bohužel i různými útoky hackerů napadnout, takže mě bude zajímat i z hlediska toho nějakého IT systému, jak tento systém bude zabezpečen. Ale znepokojuje mě to... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Chápu. Pardon, paní poslankyně, vydržte, prosím, chviličku. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Ano. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pane ministře, policisté budou moct do toho registru nahlížet v podstatě kdykoliv si vzpomenou, anebo to bude po, řekněme, soudním příkazu? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Ve své podstatě jde o to, aby Česká národní banka v rámci změny zákona o ní mohla tento registr zřídit. My budeme tu metodu a tu metodologii připravovat v rámci pracovní skupiny, která dnes vznikla. To bude ten ideál, který budeme diskutovat s Českou národní bankou. Pan ministr Babiš dneska avizoval jednání s panem Singerem, protože primárně ten úkol bude za ministerstvem financí, přinese tu legislativní změnu, tak jsme se dnes dohodli. A je to i úkol minulé vlády... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ne, pane ministře, já tomu rozumím, že toto všechno budete řešit. Mě zajímá ta věc, jestli... 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/:

Já si myslím, že standardním dotazem... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Ano. 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Standardním dotazem na Českou národní banku, jedním jediným dotazem policie tak, jak to dneska dělá na těch 27 bankovních, bankovních ústavů, tak jedním dotazem na ČNB dostane zpětnou odpověď, že tato fyzická či právnická osoba má tyto účty u těchto bank. Nic víc, nic míň. Tam jde pouze o to, já tady souhlasím s paní poslankyní Černochovou, že žijeme v České republice. A my se stejně tak bojíme toho lidského aspektu, že když pošleme dotaz 100 institucím, že některá z nich může její zaměstnanec prozradit konkrétní osobě, že o ní policie má zájem. A to je to, čeho se bojíme. To znamená, my chceme to sloučit na jedno místo, mít jeden dotaz... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Rozumím, pane ministře. 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

...a pak už jít konkrétně za těmi bankami, kde ty účty jsou. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Paní poslankyně, já jsem vám skočil do řeči. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Podle mých informací vím, že i v minulosti tyto pokusy za různých vlád byly a ztroskotalo to vždy právě ne nevůli té České národní banky přijmout nebo navrhnout, participovat na tom novém zákoně. Takže tady by mě zajímalo, jestli říkal teď pan ministr, že jednal s panem guvernérem Singerem, jaký je jeho názor, protože skutečně v minulosti se tomu Česká národní banka bránila. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Vzhledem k tomu, že tady teď zástupce České národní banky není, tak nemůžeme úplně přesně verifikovat. Ale, pane ministře, možná jenom, jestli cítíte nějakou, řekněme, vůli ke spolupráci ze strany centrální banky? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

My jsme dneska deklarovali vůli ministerstva financí a ministerstva vnitra po tom, že ideálem pro nás je centrální registr pod správou ČNB. Já jsem říkal před chviličkou, že pan ministr Babiš avizoval, že bude jednat s panem Singerem a předá tu informaci do pracovního týmu. To znamená, ten pracovní tým má za úkol do jednoho měsíce připravit cestovní plán včetně nastavení priorit, nastavení času, kdy by ten tým měl vznikat, za jakých podmínek, a samozřejmě součástí té diskuse bude i výsledky diskuse z ČNB. To je úkol, který na sebe dneska vzal pan ministr Babiš. Já předpokládám, že v následujících dnech s panem Singerem bude jednat o té věci. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Zpátky k tomu speciálnímu týmu, který by měl bojovat proti zejména velkým daňovým únikům. Jak se vám ta myšlenka líbí? 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Já jsem ráda, že pánové ministři ustoupili od toho svého prvotního záměru zřizovat zpátky finanční policii, že se v tuto chvíli zřizuje nějaký tým, přestože v minulosti některé týmy působily velmi rozporuplným dojmem za všechny týmy, které z naší historie novodobé, můžu připomenout, je to tým Mlýn, určitě diváci České televize vědí, co to bylo za tým v éře ministra vnitra Grosse. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Dá se připomenout i jiná éra. Například rok 2007, kdy podobný tým byl zrušen ministrem vnitra Langerem za ODS. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Myslíte FIPO? 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Například. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Ne, FIPO nebylo zrušeno ministrem vnitra Langerem. FIPO bylo navrženo na zrušení ministrem vnitra Bublanem a vlastně ve chvíli, kdy ministr vnitra Ivan Langer si sedal do křesla ministra, tak měl na stole návrh, který byl projednán s odborníky z řad policie, kteří chtěli zrušit FIPO, ale ne tak, že by zanikli ti policisté, kteří ve FIPO pracovali, tak se pouze rozmístili na krajská ředitelství, na protidrogovou centrálu, na ÚOOZ, na ÚOKFK a na tyto vlastně složky, které působí v celé České republice. Takže FIPO nezaniklo, naopak posílilo. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Paní poslankyně, mohli bychom tady ještě, mohli bychom tady ještě chvíli, chvíli slovíčkařit. Faktem zůstává, že teď takový tým neexistuje, který by bojoval proti daňové... 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Neexistuje. Občanská demokratická strana nemá problém s tím, aby vzniknul tady nějaký tým, který bude spolu asi víc mluvit, než už může mluvit nyní, protože to, co vlastně dneska zaznělo na té tiskové konferenci, oni nedostávají žádné nové pravomoci, jenom se řeklo, že budou spolu sedět v jedné kanceláři u jednoho stolu. Ale moje obava, takže nebráníme v žádném případě tomu, aby se zvyšovali... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

A pardon, slyšela jste teď před malou chvíli ministra vnitra, který říkal o tom, že minimálně s ministrem financí jsou připraveni zaplatit daleko více experty, kteří za normálních okolností by možná pracovali pro druhou stranu. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

To je v pořádku. Myslím si, že i moje strana dlouhodobě navrhovala podobnou úpravu ať už služebního zákona, nebo jiných legislativních norem, které by umožňovaly dávat adresně vyšší odměny, které si určitě policisté budou zasluhovat. Na druhou stranu, moje obava je trošku v tom, že jestli je pravdivá informace, kterou jsem zaznamenala v médiích, že se bude měnit trestní zákoník a trestní řád v tom smyslu, že odposlechy bude možné používat už v přípravném řízení, což se obávám, že vyvolá na podnikatelské scéně velké obavy, protože samozřejmě v tomto ohledu může docházet k poměrně zásadním únikům informací z obchodního styku. A já nemám úplnou důvěru v to... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pardon, paní poslankyně. Pane ministře, můžete to potvrdit, nebo vyvrátit tu informaci, kterou paní poslankyně Černochová teď řekla? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

My jsme pouze řekli, že jednáme o tom, že by došlo ke změně paragrafu 240 trestního zákona... 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

No, právě. 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

...který hovoří o přípravě krácení daně, poplatku a jiné povinné platby, a že bychom chtěli tou diskusí dojít ke změně tohoto zákona, aby i příprava tohoto trestného činu u těch nejzávažnějších firem byla trestním činem. To v současné době není. To znamená, policie z prostředí přinese informaci, že se chystá nějaký velký daňový podvod, a vzhledem k tomu, že ta příprava není trestná, nelze nasadit operativní techniku a policie musí trpělivě čekat, jestli dojde k dokonání toho trestného činu, nebo nedojde. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pane ministře, vydržte. Co je na tom nelogického, paní poslankyně? 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Příprava je to, že někoho můžu podezřívat, že chce něco spáchat, a to si myslím, že celá řada podnikatelů bude vyděšená z toho, co teď slyšela z úst ministra vnitra, protože každý, kdo vlastní v České republice IČ, identifikační číslo, teď může mít obavu, že někdo bude v rámci nějakého přípravného řízení odposlouchávat jeho telefon. To je další moje obava, kterou jsem chtěla, aby pan ministr mi vysvětlil. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Rozumím, paní poslankyně. Pane ministře... 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Bohužel zatím nebyl bezpečnostní výbor, na kterém bychom my tuhle tu informaci dostali. Takže já se to dozvídám z médií vlastně po dnešku. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Můžeme to teď částečně řešit tady. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Děkuji. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pane ministře, vy jste vrtěl hlavou ve chvíli, kdy paní poslankyně mluvila. Proč? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Policie přinese z prostředí informaci o tom, že některá firma nakoupila řezačku na výrobu cigaret, jednoznačně je tam zjevné, že tam bude pravděpodobně docházet k výrobě cigaret, neodvedení spotřební daně, neodvedení DPH. A my musíme trpělivě čekat na to, jestli ta firma tu výrobu zahájí, nebo nezahájí. Já si myslím, že poctiví podnikatelé v České republice se nemají čeho bát. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Počkejte, pane ministře, teď tomu úplně nerozumím. Firma nakoupí řezačku na cigarety a začne být odposlouchávána ještě, než se prokáže byť podezření, že páchá trestný čin? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Pokud ta firma vznikla před 14 dny, je to naprosto nová firma, nese to rizikové znaky z toho policejního prostředí. Ty informace o tom existují, že ta firma není standardní, není to firma dlouhodobě na trhu, tak tam prostě existuje určité podezření, které pokud bude vyhodnoceno, že je potřeba odposlouchávat, příprava trestného činu vraždy je také trestným činem, předpokládám. To znamená, tady nám prostě vadí, že nejsou taxativně vyjmenované u těch trestných činů daňových podvodů, které nesou, dejme tomu, znaky karuselových podvodů, případně to jsou podvody, které jsou organizovanou skupinou pořádány nebo vytvářeny a tak dále a tak dále. Tam není prostě možnost, pokud ta policie má tyto informace z toho prostředí, nasazovat operativní techniku. My o tom dneska chceme diskutovat, budeme o tom diskutovat i s opozicí... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
 
Rozumím. Pane ministře, vydržte. Paní poslankyně. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Já si myslím, že tohle není řešení. Já bych v první řadě chtěla od pana ministra, aby nám předložil to, na co máme jako poslanci ze zákona nárok. Předpokládám, že to předloží v několika dalších týdnech. A tu analýzu efektivity odposlechů za rok 2013, kdyby mě z této analýzy stejně jako jiné kolegy zajímalo, kolik bylo sděleno obvinění, kolik bylo vedeno lidí k obžalobě a kolik bylo ve finále odsouzených, protože skutečně mám pocit, že pokud nechceme odposlechy zneužívat, nadužívat, tak předtím musíme analyzovat to, co už nyní platí, a pak třeba dělat nějaké legislativní změny. Ale rozhodně ne takové, jako si představuje pan ministra vnitra. To skutečně by zničilo podnikatelské prostředí v České republice. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Tuhle debatu můžeme ukončit tím, že minimálně vy dva anebo... 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

To se musí, pane Veselovský, nezlobte se, já se musím prostě ohradit. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Proti čemu, pane ministře? 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Já musím hájit zájmy českého státu. Nezlobte se na mě, já na to musím ještě reagovat. A pokud experti ministerstva financí a ministerstva vnitra jasně vyhodnocují, že by tady bylo potřeba udělat legislativní změnu. Jde pouze o to, že jsme dneska zahájili diskusi. Ta diskuse bude trvat měsíc. A my přijdeme před opozici do Poslanecké sněmovny a budeme ty kroky pečlivě obhajovat. Já bych byl rád, abychom nešířili paniku směrem k podnikatelské veřejnosti, to tak vlastně není. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Tak, oběma díky za vaše komentáře. Hezký večer. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/: 

Hezký večer. 

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/: 

Hezký večer přeji, děkuji.