Události, komentáře

David BOREK, moderátor:


Slovo "teror" v latině znamená "strach" a po teroru v Paříži a v Belgii skutečně přišel strach nejen v západní Evropě, ale i v Česku. Otazníky okolo přistěhovalectví, riziko útoků, nové úkoly pro policii, tajné služby nebo politiky. Témata nejen pro dnešek. Události, komentáře začínají, vítejte. 
Několik stovek lidí demonstrovalo na Hradčanském náměstí v Praze proti islámu. Akci uspořádala iniciativa "Islám v České republice nechceme" a podpořili ji i někteří politici, například Marek Černoch z hnutí Úsvit nebo poslankyně ODS Jana Černochová. 

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/ (záznam): 


Politici nemůžou strkat hlavu do písku a musí s tou veřejností diskutovat o tom, do jaké míry ta svoboda náboženského vyznání se může promítat do naší společnosti, a kde je ta hranice toho, co ještě je svoboda vyznání, a co už je něco, čemu se třeba říká právě šaría. 

 

David BOREK, moderátor:


Na místo také dorazilo kolem 20 lidí, kteří naopak manifestovali za práva všech náboženských skupin. S protiislámskou demonstrací nesouhlasí třeba ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

 

Jiří DIENSTBIER, senátor; ministr pro lidská práva /ČSSD/: 


To škatulkování lidí, ten princip kolektivní viny, netolerance, který se tady uplatňuje, byť zatím u nějaké relativně malé skupiny lidí, tak to je velmi nebezpečný princip, který odporuje zásadám svobody demokratické společnosti. 

 

David BOREK, moderátor:


Poslankyně Jana Černochová, účastnice dnešní demonstrace, je teď účastnicí Událostí, komentářů. Hezký večer. 

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Dobrý večer. 

 

David BOREK, moderátor:


Kromě toho v našem vysílání vítám také poslance a předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Příjemný večer. 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Dobrý večer vám i divákům. 

 

David BOREK, moderátor:


Pozvání alespoň na dálku přijal také František Bublan, senátor a bývalý ministr vnitra. Vítejte i vy. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Dobrý večer. 

 


David BOREK, moderátor:


Paní Černochová, žádné pochybnosti ohledně toho jít na tu demonstraci? Přeci jenom tím trochu chtě nechtě přijímáte skandování, hesla, pozice, postoje ostatních lidí, kteří tam vystupovali. Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Já myslím, že jsem na té demonstraci velmi zřetelně a jasně řekla, že bych byla raději, kdybychom se na téma islamizace Evropy, na téma islám v České republice sešli u kulatého stolu, třeba i se zástupci muslimských obcí, že nejsem na této demonstraci proto, abych vyvolávala ve společnosti nějakou vlnu extremismu, ale že naopak jsem na této demonstraci proto, aby demokratické strany, mezi které patří moje strana, tento problém začaly vnímat a řešit, a aby se tady nestalo to, co se stalo před druhou světovou válkou v Německu nebo v Itálii, kde kvůli tomu, že politici nediskutovali s veřejností o tom, co je trápí, jaké mají obavy, tak to právě způsobilo vznik těch různých nacistických a fašistických hnutí. 

 


David BOREK, moderátor:


Vy jste také řekla na té demonstraci, teď tedy cituji: "Přála bych si, aby zástupci muslimské obce v České republice tu dnes byli s námi a jasně se distancovali od toho, co se děje v Evropě a ve světě." Ale, paní Černochová, tady vám tedy rovnou mohu přečíst prohlášení Ústředí muslimských obcí v České republice ze 7. ledna, a to zní následujícím způsobem: "Co nejostřeji odsuzujeme hanebný útok extremistů na redakci pařížského satirického periodika Charlie Hebdo a rodinám jeho obětí vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast." 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Já si myslím, že je to pořád málo, že... 

 


David BOREK, moderátor:


Co víc chcete? 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Naše společnost, naše civilizace je posledních několik let, a zintenzivnilo se to v posledních měsících, neustále terčem nějakých útoků. Mluvíme o teroristických útocích a myslím si, že pokud by zástupci muslimských obcí, a já jsem bohužel viděla ten Hyde Park s panem Abbasem, nemluvil jako pan Abbas, tak je to, ano, možnost nějakého dialogu se s nimi bavit... 

 


David BOREK, moderátor:


Ale já jsem vám teď přečetl prohlášení oficiálního Ústředí muslimských obcí v České republice, které, opakuji, co nejostřeji odsoudilo hanebný útok extremistů. Tak se jenom ptám, co víc žádat? Protože zdůrazněme... 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Pan Abbas je také zástupce Muslimské unie a jeho výroky o tom, že ženy nemají plná práva proto, protože nepoužívají celý mozek, jsou natolik otřesné, že pokud by zástupci muslimských obcí se měli za něco omlouvat, tak mělo být i za výroky pana Abbase, protože pokud někdo vytváří v České republice nějakou náladu ohledně různých práv typu šaría nebo džihádu, tak je to právě pan Abbas, který bohužel je zástupce muslimů v České republice. A oni by se od jeho výroků měli jasně distancovat. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Filipe, vy jste si na chvíli pohrával s myšlenkou, že byste se třeba zúčastnil té demonstrace? Jaký je vlastně váš postoj a potažmo tedy postoj KSČM k této demonstraci, která se dnes konala? 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Určitě jsem nepřemýšlel, že bych se demonstrace zúčastnil, protože jsem přesvědčen, že ta by to nevyřešila. Víte, to má dvojí rozměr. Za prvé je to rozměr sociálně ekonomický, a potom je to rozměr samozřejmě občanský, lidský a v tomto ohledu ještě v dimenzi české a v dimenzi evropské. Česká republika nikdy nebyla koloniální zemí, která by měla své kolonie a Evropa a evropské země, zejména Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo, mělo své kolonie a ekonomicky vysávalo tyto země. Teď si to nějakým způsobem kompenzují a tady vidíme, že ti, kteří přicházejí do té Evropy, v podstatě v tom sociálním systému jsou ti nejslabší, protože nemají práci. A já bych se musel zeptat nejdříve, když jde o islám, jestli je tady ten základní respekt. To znamená, jestliže chtějí ti, kteří vyznávají islám, abychom je respektovali, jejich víru, tak já se ptám, jestli oni budou respektovat jinou víru nebo to, že někdo je nevěřící. A já si myslím, že to je každého právo. Jestliže chci, aby mě někdo respektoval, musím také já požadovat, aby respektoval on mě. V tomto ohledu... 

 


David BOREK, moderátor:


V čem, kde je tedy, kde je tedy ale ten problém, nebo já to nechci pořád redukovat na vaši účast nebo neúčast na té demonstraci, to předpokládám, že není tak dominantní jev dnešního dne, aby tam všichni politici museli být. Ale v čem tedy je ten váš názor, který jste teď vyjádřil, odlišný od názoru, který zazníval na té demonstraci? 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


V tom, že pokud se bavíme o současném světě, tak ten spěje k multipolarismu a multikulturnímu světu. Jestliže bude multikulturní, tak právě jde o to, jestli ten respekt mezi těmi lidmi bude a jestli budeme schopni teda té komunikace. V tomto ohledu ale ta komunikace má vždycky ty základní body. To je to sociální postavení toho člověka a ten respekt jednoho k druhému. A v tomto ohledu jsem přesvědčen, že to je to, na co bychom se měli ptát, když sem budou chodit přistěhovalci, budou mít jiný kulturní základ, jestli oni budou respektovat náš kulturní základ, protože to je naše právo, abychom ho požadovali. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Bublane, ČSSD jako členská strana Strany evropských socialistů je právě přes toto evropské napojení logicky spojována s poválečným politickým vývojem na evropském kontinentu a zdůrazněme, že evropští socialisté a sociální demokraté byli v posledním půlstoletí nositeli myšlenky multikulturalismu. Něco se změnilo třeba i pro vás událostmi posledních týdnů a jak nahlížíte na tu pražskou demonstraci dnešní? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Já na ni nahlížím s velkými obavami, protože demonstrace tohoto typu vlastně nahrává těm, kteří chtějí šířit myšlenky Islámského státu nebo takzvaného Islámského státu, kteří chtějí vlastně rozdělit obyvatelstvo jednotlivých západních zemí na muslimy a nemuslimy, protože jestliže my budeme u nás křičet, že nechceme islám, že jsme proti muslimům jako takovým, tak je vlastně zaženeme do kouta a oni, aspoň u nás je jich několik tisíc jenom, nemáme velký počet těchto lidí, ale oni se musí cítit najednou zaskočeni, protože tady žijí mnoho let a žijí celkem pokojně, obchodují tady a mají tady rodiny, děti chodí do školy, dodržují naše zákony a teď najednou budou cítit to, že vůči nim se ta společnost nějak vymezuje, že se jich dokonce bojí, nebo že se na ně dívá s nějakými obavami. Tak to si myslím, že je naprosto špatně, poněvadž... 

 


David BOREK, moderátor:


Promiňte, pane, pane Bublane, to přece je realita, že se společnost bojí. Já teď neříkám, že ta realita je racionální nebo iracionální, ale to je realita, že česká většinová společnost se bojí muslimů. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


To samozřejmě ti teroristé toto chtějí nabudit, toto chtějí vnést do té společnosti, abychom se báli jeden druhého. My bychom měli naopak stát trošku jako v jednom šiku, ale proti teroristům, nikoli proti muslimům, protože to je to nejhorší, co můžeme udělat. A já tady tu demonstraci mohu jenom odsoudit. A pokud paní Černochová chtěla šířit ty myšlenky, které říkala před chviličkou, tak se měla postavit na tu opačnou stranu. Tam bylo také několik jedinců, kteří tyto názory nesdíleli a ne se přidávat k těm extremistům. To si myslím, že není dobře a to se také pomalu nikde ve světě neděje. Možná v Německu bylo něco podobného, ale třeba v té Francii, kde mají ten problém největší, tak tam ti politici i s těmi muslimy šli v tom jednom průvodu a vyjádřili určitou jednotu právě proti teroristům, nikoli proti islámu jako takovému. David BOREK, moderátor:


Paní Černochová, pojďme si poslechnout, co řekl v České televizi vlastně před několika hodinami Benjamin Kuras, spisovatel, publicista, který tedy rozhodně je dlouhodobě kritikem některých aspektů islámu. Toto je jeho výrok pro Českou televizi. 

 


Benjamin KURAS, publicista; spisovatel /Interview ČT24, 16. 1. 2015/: 


Já bych varoval před sklonem k tomu označovat Marii Le Penovou nebo v tom, nebo v jiném případě Geerta Wilderse v Holandsku za extrémně pravicové nebezpečné fašizující pafanatiky. To nejsou ani jeden, ani druhý. Jejich strany jsou populistické, ale ne pravicově extremistické. Oni tady už jsou nějakých pět, šest let, upozorňují na to, co se k nám blíží a nám to teprve po těch pěti letech ostatním politikům pomalu začíná docházet. 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Já bych chtěla reagovat na slova pana senátora Bublana... 

 


David BOREK, moderátor:


Ne, já bych nejdřív chtěl, abyste reagovala na to, jak vnímáte... 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Na pana Kurase. 

 


David BOREK, moderátor:


...třeba francouzskou Národní frontu. 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Vnímám jí trošku jinak, než ji vnímá pan Kuras. Myslím si, že některými výroky se skutečně řadí k těm hnutím, které bychom mohli, nebo politickým subjektům, které bychom mohli označit za krajně pravicové. Ale jestli dovolíte, já bych chtěla reagovat na pana Bublana, který onálepkoval účastníky demonstrace extremisty. Nevím, jak je na tom pan senátor, jestli mu také chodí každý den 50, 70 e-mailů, jako chodí mně, které nejsou žádné spamy, chodí mi skutečně e-maily od jednotlivých lidí, kteří se na mě jako na poslankyni obrací se svými obavami. Samozřejmě je to pod vlivem těch událostí, od kterých dnes uplynul týden a ta atmosféra těch obav v České republice, stejně jako v těch jiných zemích, je bohužel v tuto chvíli na vrcholu. A pokud se to sdružení nebo ten spolek "Islám v České republice nechceme" v pátek po těch událostech ve Francii rozhodl svolat tu demonstraci, tak já to nepovažuji za nic špatného, ani nepovažuji účast politiků za špatnou. A vadí mi, že jakmile někdo chce diskutovat prostě s různými platformami a nemusím se vším, co tam zaznělo souhlasit, tak okamžitě je omarkován jako nacionalista, jako člověk, který je extremista, a to mi vadí. Já nikdo takový nejsem, ani celá řada lidí, která tam byla. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Bublane, prosím zareagujte na to. Jsou lidé, kteří byli na té demonstraci, extremisté? Byla to extrémní, demonstrace extremistů opravdu?

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Já jsem tam nebyl, já jsem jenom viděl... 

 


David BOREK, moderátor:


Ne, vy jste, pardon, vy jste to slovo extremismus použil v té předchozí odpovědi, tak se znovu tedy ptám, jestli na tom trváte? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Mně to připadalo extrémní, protože ty nápisy, které tam byly vidět na těch billboardech a možná i některá vystoupení, tak extremisticky zazněla. Víte, já mám tak zase trošku jinou zkušenost. Mě třeba učil kantor na gymnáziu, který byl muslim, byl to sice Čech, ale byl to muslim, byl to nejoblíbenější profesor z celého gymnázia, všichni jsme ho měli rádi. Nikdy bych mu nepřikládal nějaké takové teroristické myšlenky. Navštívil jsem mnoho islámských zemí, s těmi lidmi se dá normálně mluvit, jsou i tolerantní. Nedělejme z muslimů nějakého celosvětového nepřítele. Na světě žije téměř dvě miliardy muslimů, a to, že mají mezi sebou, nebo že vznikla nějaké hnutí, které šíří násilí a vraždí ty ostatní, tak to ještě neznamená, že budeme říkat, že islám v České republice nechceme. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Filipe, prosím, vaše strana KSČM to permanentně od roku 89 "schytávala" v uvozovkách i proto, že dostávala nálepku extremistická strana. Vy důsledně nebo dlouhodobě jste odmítali tuto nálepku, tak se vás teď možná trochu zrcadlově ptám, jestli KSČM vnímá hnutí, jako je Pegida ve východním Německu, nebo jako účastníky dnešní demonstrace proti islámu v Praze, jako extremistické, nebo jestli byste použil jiné adjektivum? 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Já bych určitě použil jiné adjektivum, protože... 

 


David BOREK, moderátor:


Jaké? 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


...i v těch počtech lidí, kteří tam byli, budou lidé, kteří chtějí diskutovat, pak tam budou lidé, kteří budou mít možná extrémní názory, se kterými bych se nikdy neztotožnil, ale mohou tam být z té obavy, nebo kvůli tomu, aby vyvolali ještě větší napětí. Tam to může být velmi různé. A já nesouhlasím s tím, abychom tady uplatňovali princip kolektivní viny. Proto říkám, že u každého, kdo chce, abych respektoval jeho názor, jeho víru, požaduji to samé, aby on zase respektoval to, že já jsem nevěřící, a že je to moje právo být nevěřící. Venkoncem Česká republika a Francie, ale i Belgie nebo Nizozemí, jsou země, kde je většina ateistické společnosti a dokonce, myslím si, celosvětově jsme v tomto jako ty státy, které jsem vyjmenoval, na špičce těch, kde je většina nevěřících. Kdo dnes se zastane těch... 

 


David BOREK, moderátor:


Je tam ještě Estonsko, tak ale to je detail... 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Estonsko, to je velmi zajímavé, protože v tomto prostoru je to vlastně jeden z mála států, který je skutečně mezi tu špičku těch lidí, kteří jsou bez víry. A já si myslím, že na to mají úplné právo a dokonce si myslím, že právě ta diskuse mezi těmi různými vírami nebo ekumenické záležitosti postrádají právě ten rozměr komunikace s těmi, kteří si raději ověřují, než by jenom věřili. Věřit je moc jednoduché a může někdy ta víra právě svádět k tomu, že není potřeba nic zkoumat, a že stačí jenom věřit. A já si myslím, že je potřeba neustále zkoumat, ověřovat si tu pravdu a nenechat se strhnout do nějaké demagogie. A v tomto ohledu KSČM skutečně od roku 1990, kdy vznikla, trvá na tom, abychom neustále zkoumali a jenom tou realitou ověřovali tu pravdivost těch myšlenek. 

 


David BOREK, moderátor:


Abychom nekončili úplně filozoficky, přece jenom ještě konkrétní věc a konkrétní výrok Benjamina Kurase z dnešního vysílání. Pojďme si ho poslechnout. 

 


Benjamin KURAS, publicista; spisovatel /Interview ČT24, 16. 1. 2015/: 


Já bych nechal náboženství stranou, ať si kdo zpívá v mešitě, co chce, pokud nechce prosazovat zákony šaría, protože ty nejsou náboženstvím, to je čistý nacismus, zákony šaría, to nemá nic společného s Bohem. Čili islám, zpívejte si v mešitě, v jakémkoli jazyce chcete, co chcete, ale šaría a džihád prostě musí být v Evropě zakázán jako trestný čin. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Bublane, ptám se vás i jako bývalého ministra, mělo by teď ve světle radikalizace islámu nebo části islámské komunity být nějak omezena náboženská svoboda? Aktivisté z té dnešní demonstrace plánují novelu zákona, která by podmínila registraci náboženské společnosti tím, že bude v souladu s některými ústavními, zahraničně politickými principy. Tak se ptám, jestli je tady prostor pro zpřísnění nebo omezení, nazvěme to natvrdo omezení náboženské svobody? 

 

František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


U nás má náboženskou svobodu vlastně každý. Každý si může věřit a vyznávat, co chce. 

 


David BOREK, moderátor:


Ano, ale já se ptám na registrovanou církev. Skutečně trošku jiná liga než to, že člověk si může skutečně věřit, v co chce, ano. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Ta musí splnit ty určité podmínky, musí mít minimálně 10 tisíc příznivců, musí dodržovat naše zákony, 10 let se zkoumá, jak se ta církev anebo to náboženské hnutí chová, no a podle toho potom tu registraci dostane, nebo nedostane. 

 


David BOREK, moderátor:


A je tady prostor pro to, aby se to zpřísnilo? Vy jste totiž jediný, zdůrazněme jediný zástupce vládní koalice, tak se možná ptám takto prioritně vás. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Já myslím, že to dodržování našich zákonů, to si myslím, že je ten nejsilnější princip. A hledat za tím něco jiného...My přece nemůžeme určitému hnutí zakázat jeho činnost jenom proto, že někde jinde ve světě člen toho hnutí udělá nějaký trestný čin. To bychom jaksi posuzovali velmi špatně, ale já si myslím, že... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, tak ale, když to teď odvrátím na trochu jinou úroveň, tak v této zemi přeci jsou omezovány politické svobody a shromažďovací svobody lidí, kteří hajlují, a i proto, že třeba někdo hajloval před 70 lety a skončilo to holokaustem, tak tam přece existuje nepochybně historický a biografický precedent, který může být uplatněn. Když něco je nebezpečného jinde a jindy, tak to může být  a priori na to nahlíženo jako nebezpečné tady a teď. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Pochopitelně, ale to můžeme vztáhnout na jakoukoli jinou církev, když se podíváme zpátky do dějin. Já jsem na to trošku citlivý, protože já jsem zažil 50., 60. léta. Já jsem věřící, jsem křesťan a kvůli tomu jsem zažil také hodně příkoří jenom proto, že jsem byl věřící. Takže pro mě je to trošku citlivé téma, i když se jedná o trošku jiné náboženství, které bohužel v této době vykazuje tyto znaky, nebo někteří jedinci ho zneužívají k těm zvěrstvem, která dělají. Takže já bych tady v tomto byl trošku opatrnější a samozřejmě ten dohled, anebo respektive to zkoumání té církve nebo toho hnutí, které se chce registrovat, tak musí být přísné úplně u všech, nejenom u islámu. 

 David BOREK, moderátor:


Já vám pro tuto chvíli děkuji. Zdůrazněme, že v této sestavě se za chvíli uvidíme znovu. A my se totiž za chvíli podíváme na to, co hrozba islámského terorismu třeba bude znamenat pro práci policie, tajných služeb a vlastně i politiků, takže to bude téma příštích minut. 

 

 

David BOREK, moderátor:


Ano a je tu hlavní téma. Vracíme se k němu, protože v Evropě dál zesiluje strach z akcí radikálních muslimů. Francie, Belgie i Německo, tam všude se objevují nové kauzy a pseudokauzy. Europol konstatoval, že riziko islamistických útoků je obrovské. 

 


redaktor:


Další policejní manévry těsně za Paříží, další rukojmí. Už tak pocuchané nervy Francouzů se po poledni znovu dávají na pochod. Na poště v Colombes drží neznámý muž dva lidi v šachu. Policii tvrdí, že je těžce ozbrojený. Údajně mluví nesouvisle a zřejmě je psychicky narušený. Brzy se vzdává bez jediného výstřelu. Celé drama trvalo zhruba dvě hodiny. Policie záhy vyloučila jakoukoliv souvislost s teroristickými útoky z minulého týdne. 

 


Alexis BACHELAY, poslanec za region Hauts-de-Seine: 


Všichni měli velký strach, hlavně v kontextu toho, co se teď děje. Nemůžete vědět, co k něčemu takovému člověka vede. 

 


redaktor:


V noci totiž policie v okolí Paříže zatýkala kvůli atentátům. Hned na několika místech rozbíjela údajně velmi aktivní skupinu, která měla pomáhat vrahovi z Vincennes se sháněním zbraní a vozidel a možná byla napojená i na atentátníky z Charlie Hebdo. 

 


Bernard CAZENEUVE, francouzský ministr vnitra: 


Celkem bylo zadrženo dvanáct lidí. Většinu z nich policie zná kvůli trestné činnosti. 

 

redaktor:


Po Paříži a Bruselu přišla razie i v německé metropoli. Za těmito neprůhlednými skly sídlí mešita, kde se nedaleko centra Berlína scházeli muži, do jejichž bytů v půl sedmé ráno vtrhla policie. Emír a Šéf rady starších, bojová jména dvou Turků, kteří skončili v celách po akci 250 policistů a prohlídce jedenácti bytů. Vedli skupinu, která údajně verbovala německé muslimy do války za Islámský stát. 

 


Stefan REDLICH, mluvčí berlínské policie: 


Vybírali peníze a kupovali také výstroj. 


redaktor:


V rukou policie skončily třeba zaměřovače určené pro syrské bojiště. Zásah prý nesouvisí s útoky v Paříži. Skupinu úřady sledovaly už bezmála rok. 

 

Stefan REDLICH, mluvčí berlínské policie: 


Nemáme žádné indicie, že by chystali útok v Německu nebo v Evropě. 


redaktor:


Klidná ale policie není, výcvikovými kempy islamistů v Sýrii a Iráku prošlo na 550 muslimů z Německa, okolo 180 se jich už do země vrátilo. Ve středu vláda přijala zákon, který umožňuje odebírat podezřelým občanské průkazy. Místo nich dostanou speciální doklady, se kterými nebudou smět překročit německé hranice. Na tom, že boj proti teroru naopak hranice nemá, se v Paříži shodl prezident Hollande s americkým ministrem zahraničí. Spojené státy přitom čelily kritice za to, že nikoho neposlaly na nedělní pochod solidarity. 
 

 

Laurent FABIUS, francouzský ministr zahraničí: 


Bohužel se tehdy musel omluvit, protože chystal cestu prezidenta Obamy do Indie. Ale my víme, že Spojené státy byly a jsou na naší straně. redaktor:


Ke společnému boji proti terorismu vyzval Hollande i na tradičním projevu před všemi velvyslanci ve Francii. Z Berlína Martin Jonáš a z Paříže Petr Zavadil, Česká televize. 

 


David BOREK, moderátor:

 
Paní Černochová, aby to nebyla tedy jenom taková filosoficko-religionistická debata, co jinak ve světle tedy té demonstrace i ve světle těch útoků anebo podezření na útoky by měla dělat komunita bezpečnostní, tedy policie, tajné služby i v Česku? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Jestli dovolíte, ještě jenom jedna věta k tomu, co tady zaznělo od pana Bublana. Já ten jeho idealismus v tom, že je to pouze nějaký výklad náboženství, já tento jeho idealismus nesdílím. Možná je to tím, že jsem na rozdíl od pana Bublana ženou a pro mě jako pro ženu je naprosto nepřijatelné to, co vykládá právo šaría, to, co stojí v koránu, že žena je téměř na úrovni zvířete, žena podle pana Abbase přemýšlí pouze polovinou mozku, takže mě vadí...

 

 

David BOREK, moderátor:


To jste už říkala, tak jenom se znovu ptám, co... 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Mně vadí to, že tady pořád jenom diskutujeme o islámu a nediskutujeme právě o těch aspektech, které já považuji za nebezpečí. Je to džihád a je to právo šaría. A když se vrátím k té vaší otázce ohledně bezpečnosti, tak já třeba nesdílím úplně ten názor, že by bylo zapotřebí až tak měnit legislativu. Myslím si, že je to o tom, aby se orgány státní správy začaly více zabývat různými výukovými programy, které probíhají na našich školách a které podle mého názoru již v tuto chvíli mohou mít znaky rozporu s ústavou a s Listinou základních práv a svobod, abychom neslyšeli od paní Šabatové, že ředitelka školy nemá právo určit si školním řádem, jak se kdo bude oblékat a jiné věci. To je to, co můžeme udělat... 

 David BOREK, moderátor:


Úplně konkrétní věci. Děkujeme a teď tedy nechme reagovat, nechme reagovat pana Bublana. A nejenom reagovat, tedy samozřejmě přidat popřípadě jiné věci, které by měly být zmíněny v oblasti práce bezpečnostních složek. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Těch věcí je hodně a já jenom k tomu malou poznámku. Pan Abbas za sebou nikoho nemá, to je v podstatě jednotlivec, který má možná kolem sebe 10 lidí, takže jeho názory nejsou vůbec rozhodující. To je jedna věc. A potom právo šaría, samozřejmě to je jedna z těch podmínek, která by potom byla při té registraci, pokud by muslimové trvali na tom, že chtějí dodržovat právo šaría u nás a nadřadili ho nad naše právo, tak samozřejmě to bude velký problém a s tím se nemůžeme smířit, na to nemůžeme přistoupit. Ale... 

 


David BOREK, moderátor:


Tajné služby policie, co by měly dělat jinak i v Česku teď po událostech ledna 2015? 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Samozřejmě před nimi je mnoho úkolů. Nejdřív bych posílil, a to myslím, že dělají, mezinárodní spolupráci. Ono to tam zaznělo, myslím, od francouzského prezidenta Hollanda, že bez té posílené spolupráce, bez jaksi společné práce všech evropských zemí toho nějakého cíle nedocílíme, protože ty jednotlivé státy se nemohou chovat nějak sobecky, že by chránily svoji vlastní bezpečnost a nedívaly se na to, co je u sousedů, protože ta Evropa je propojená a jsme v Schengenu, takže i ten pohyb lidí je daleko jaksi, je umožněný v podstatě všem, aby se pohybovali po schengenském prostoru. 

 David BOREK, moderátor:


Mimochodem vy to říkáte jako věc, která je neměnná, ale Schengen tu dlouho nebyl, teď tu chvíli je. Je tady potenciál, možnost, byť zatím nepříliš velká, že by byl zrušen? Protože ono skutečně působí zlověstně, že islámský násilník z Paříže může být za pár hodin po dálnici na Rozvadově a nikdo se mu nepodívá nikam na občanku. 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Takovouto myšlenku na zrušení nebo omezení Schengenu vyslovilo Španělsko, tuším. Německá kancléřka řekla, že v žádném případě na to přistoupit nemůžeme, protože to je základní atribut Evropské unie - volný pohyb občanů Evropské unie... 

 David BOREK, moderátor:


Platí to i pro Česko, platí to i pro ČSSD, platí to pro českou vládu. Je to nepřekročitelná věc, nikdy to česká vláda, tato vláda neodsouhlasí? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Samozřejmě. Já myslím, že my určitě, určitě bychom toto neudělali, ale co může nastat, tak to je to, co dělají třeba Němci, že těm některým osobám, u kterých je podezření, že by se mohly něčeho dopustit, tak místo občanských průkazů vydávají takové nějaké náhradní, které jim neumožní, aby opustily Spolkovou republiku Německo, mají omezený pohyb. Takže nějaká taková opatření u některých osob se mohou udělat. 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Filipe, co jinak by měla dělat policie, česká policie, české tajné služby ve světle událostí posledních týdnů? 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


To je jenom jedna část, ta otázka bezpečnostní, protože já si myslím, že je stejně třeba se ptát ministra práce, sociálních věcí, vlády jako celku, jakým způsobem změnit tu sociální situaci těch, kteří přicházejí do Evropy, a ono jich je 400, 500 denně, přes moře a jinými cestami. Ale v tomto ohledu, pokud jste dal otázku k bezpečnostním službám nebo policii, tak samozřejmě není to jenom tak, že by se rušil Schengen, ale například při fotbalových utkáních nebo některých vystoupeních se posiluje běžně ta hraniční policie nebo cizinecká policie a činí ty kontroly, protože ten vnitřní pohyb je samozřejmě i protiváhou volného pohybu kapitálu a v tomto ohledu tedy, kdybychom zrušili volný pohyb pracovních sil, tak by Evropa nebyla dvourychlostní, ale rozpadla by se okamžitě. 

 David BOREK, moderátor:


Jinými slovy, KSČM v podstatě uznává také, že zrušení Schengenu nebo dlouhodobější výpadek Schengenu je nepředstavitelný a nepřípustný? 

 Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Pokud by došlo ke zrušení toho volného pohybu pracovních sil, tak bychom museli svým způsobem najít i ta omezení pro ten volný pohyb kapitálu, protože v tom případě by skutečně ty malé státy nebo státy, které nemají stejný ekonomický výkon, utrpěly ve svém... a ta Evropa by se ekonomicky rozpadala. V tomto ohledu tedy ten projekt by ztratil ty základní čtyři atributy a pak by byl úplně zbytečný. To bychom mohli rovnou udělat národní státy a jít na princip například mezivládních organizací, nikoli nadvládních, jako je Evropská unie. Takže to je otázka sociálně ekonomická, která je tam podle mého soudu i prvotní z toho pohledu, kam směřujeme v tuhle chvíli, protože ona globalizace samozřejmě vyvolává i ty věci, které jsou toho multikulturního prostředí, a to je objektivní proces, ten nezastavíme, čili jenom musíme pracovat na tom, aby v tom procesu netrpěli ti lidé, kteří skutečně nemají ten pocit, že by měla být kolektivní vina a budou rozlišovat a dodržovat práva a povinnosti, které jim ukládá stát. 

 David BOREK, moderátor:


Já s dovolením teď řeknu to, co řekl v posledních dnech pro médium Hlas Ruska senátor za Severočeši.cz Jaroslav Doubrava, tady je ta citace: "Když chceme zachovat civilizovaný svět, pak se musí Západ a Rusko spojit v boji s hlavní hrozbou 21. století, jinak máme cestu do pekla zaručenou. Opakuji: Nevidím jinou cestu, než spojit se s Ruskem v boji s mezinárodním terorismem." Paní Černochová, mění něco události okolo islámských teroristů v západní Evropě na postoji třeba ODS a vašem postoji k Rusku? Přeci jenom, byť pan Doubrava to může podávat třeba svým specifickým způsobem, ale ta myšlenka a to závaží tady funguje. Upřednostníme konfrontaci s Ruskem nebo konfrontaci s radikálním islámem? 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Já si myslím, že by v první řadě Rusko mělo samo od sebe uznat některá nedemokratická rozhodnutí, která v minulosti učinilo, ať už to byla anexe Krymu, a to je samozřejmě na úrovni diplomacie, cesta, běh na dlouhou trať, ale v tuto chvíli... 

 David BOREK, moderátor:


Ale žádná změna ve vašem postoji k Rusku nenastala? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Ne, já nepovažuji bohužel v tuto chvíli Rusko za demokratickou zemi, a to, co se odehrálo v těch posledních měsících na východ od nás, a co se tam stále odehrává, mě neubezpečuje v tom, že by Rusko v tuto chvíli mělo být naším partnerem. Je to samozřejmě velká země, která je součástí Evropy, spojuje nás náboženství, spojují nás stejná východiska naší civilizace, takže určitý potenciál tam 100 % je, ale v tuto chvíli si myslím, že to možné není. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Bublane, korekce české politiky, a zdůrazněme, vy jste zástupce vládní koalice, korekce české politiky vůči Rusku ve světle toho, že přeci jenom riziko islámského radikalismu teď vypadá v posledních týdnech akutnější než konfrontace na východě Evropy. 

František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Rusko je ohroženo Islámským státem, protože má na svém území mnoho lidí, kteří vyznávají islám, nebo se k němu blíží. Je to problém kavkazských republik a oni jsou si toho vědomi, že je to pro ně velké riziko. A tady bych neslučoval všechny ty problémy, které s Ruskem teď svět má... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, ať to není, prosím, rusistická přednáška, ať to není akademické. Opravdu konkrétně, mění něco události v Paříži a v Belgii a v Německu posledních dnů a týdnů na postoji vašem, postoji ČSSD k Rusku? 

 


František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Podívejte, spolupráce ruských bezpečnostních složek a třeba některých světových velmocích v otázkách terorismu a boji proti Islámskému státu, tak ta spolupráce pokračuje bez ohledu na to, co se děje na Ukrajině. Jestli vám to stačí jako odpověď. 

 David BOREK, moderátor:


Stačí a mířím na pana Filipa. Ale já se ho nebudu ptát na oteplování vztahů s Ruskem, to by byla přílišná smeč pro vás, pane předsedo KSČM. Já se ptám trochu jinak. Naopak, mění se třeba pro KSČM něco v jejím odmítavém postoji k české vojenské materiální angažovanosti třeba na pomoci Kurdům, ve světle toho, že skutečně Kurdové patrně, i v očích snad KSČM mají mimořádně nelítostného a nebezpečného nepřítele, který je nepřítelem i evropské civilizace? Vnímáte to takto, jako jisté smíření KSČM s intervenčním pojetím zahraniční politiky a vojenské politiky České republiky na Blízkém východě? 

 Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


To je trošičku jinak /přerušení spojení/ my jsme nikdy neříkali, že nemá být Česká republika angažována například v potírání mezinárodního terorismu, ale... 

 David BOREK, moderátor:


Ale já se ptám vyloženě na zbraňovou. Pardon, já se ptám na zbraňovou pomoc Kurdům, na materiální pomoc Kurdům, já se ptám na věci, které skutečně jdou nad rámec humanitární pomoci. 

 Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Pane redaktore, vy přece jen dobře sledujete politické dění a moc dobře víte, že nikdo z KSČM proti tomu, když Česká republika dělala první tranši pomoci Kurdům, nevystoupil a KSČM s tím souhlasila. Naopak jsme nesouhlasili a odmítli jsme to dělení, které udělil pan prezident Obama, když řekl, že bude ty méně radikální muslimy dál financovat, aby ublížil řádně zvolenému prezidentu Sýrie. Já v tomhle vidím to nebezpečí metody dvojího metru. Tam to vidím evidentně a věřte mi... 

 David BOREK, moderátor:


A jenom tedy, abych si to upřesnil, pardon, abych si to upřesnil, pane předsedo. Znamená to, že KSČM by byla třeba po vzoru Miloše Zemana i pro daleko výraznější vojenskou pomoc Kurdům proti Islámskému státu? 

 Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Já jsem přesvědčen, a už jsem to říkal, myslím, dokonce v České televizi, že podstatné pro KSČM je, aby kdokoli, například, jestli to budou Spojené státy, nebo jestli to bude Rusko, Čína nebo Francie nebo Anglie, to je jedno, kdo ze stálých členů Rady bezpečnosti navrhne, aby bylo usnesení, že Rada bezpečnosti přijme opatření vůči takzvanému Islámskému státu, protože o žádný stát nejde. Toto teroristické hnutí ohrožuje minimálně území čtyř států - Sýrie, Turecka, Iráku a také Íránu a my tady budeme muset spolupracovat nejen s Ruskou federací, ale i s Íránem na tom, aby se celý tento region nestal ohniskem světové války, která by měla nedozírné následky. V tomto ohledu ale vidím, že Radu bezpečnosti... 

 David BOREK, moderátor:


...děkujeme, to byl Vojtěch ..., ano ... 

 Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


...potřebujeme. V tuhle chvíli aktivní krok Rady bezpečnosti, a potom samozřejmě Česká republika jako integrální součást OSN bude postupovat podle rozhodnutí Rady bezpečnosti a KSČM to podpoří. 

 

 

 

David BOREK, moderátor:


Vojtěch Filip, František Bublan, Jana Černochová. Všem děkujeme. Na shledanou. 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:


Na viděnou. 

 


Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:


Na shledanou, dobrou noc. 

 František BUBLAN, senátor /ČSSD/:


Na shledanou.