Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 na téma imigrace byla poslankyně Jana Černochová.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Na hranicích Evropy čekají miliony uprchlíků, kteří vidí svojí budoucnost v některé ze zemí Evropské unie, ale od loňského roku se dala do pohybu i migrační vlna uvnitř kontinentu. Tisíce Kosovanů ilegálně přecházejí přes srbsko-maďarskou hranici. 

 David MIŘEJOVSKÝ, redaktor:


Dnes kontroluje hranici dalekohledem, v minulých týdnech ale Zoltán skoro nemohl projet po polních cestách, protože byly plné imigrantů. Místní strážník jich sám zadržel stovky. 

 Zoltán SARINGER, polní stráž, Ásotthalom:


Já jsem zavolal policii. Oni přišli, převzali je a postarali se o vše ostatní. 

 David MIŘEJOVSKÝ, redaktor:


Běženci z Kosova tudy překračují téměř nehlídanou schengenskou hranici. Někdy jim převaděči tvrdí, že jsou u předměstí Paříže, jindy pro ně až do místních lesů přijedou příbuzní, kteří už na Západě žijí legálně. Podle odhozených srbských dokumentů, které jsme právě našli na hranici, tudy před pár hodinami musely projít dvě rodiny - Ajváziovi a Zenuniovi. Tady například otec a čtyři malé děti. Jen v lednu a únoru přešlo sedmadvacetikilometrový úsek hranice, na který dohlíží Zoltán, odhadem přes 20 tisíc lidí. Většina z nich podle něj čekala, že se o ně okamžitě Evropská unie materiálně postará. Jeho práci by tak nejvíc pomohla osvěta v samotném Kosovu. Chtěl by, aby tam Brusel uspořádal kampaň a místním vysvětlil, že za potokem na jihu Maďarska na ně nečeká vytoužený ráj. David Miřejovský, Česká televize, Ásotthalom. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A se mnou ve studiu sedí dvě političky, Jaroslava Jermanová z hnutí ANO. Ještě jednou dobrý večer. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Proti ní Jana Černochová z ODS, místopředsedkyně výboru pro obranu. Dobrý večer. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Dobrý večer. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Začnu u vás. Jenom po vodě, po moři se do Evropy dostalo přes 200 tisíc migrantů nebo imigrantů, kdy jaksi ta schopnost Evropy pojmout další lidi skončí podle vás? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že už skončila ta schopnost pojmout desítky tisíc, stovky tisíc emigrantů a že skutečně je to na tom, aby si členské státy Evropské unie jasně řekly, že například Frontex je něco, co by se mělo posunout výrazným způsobem k tomu, o čem se před lety hovořilo, a to k evropské hraniční stráži, protože tam já vidím obrovskou rezervu. Stejně tak si myslím, že ten případ těch kosovských uprchlíků, tam přes žádné moře nepřiplouvají. Je to zase díra v rámci hranice Evropské unie. Tím neříkám, že bychom chtěli a měli rušit schengenský prostor, v žádném případě. Ale tady vlastně se dostávají buďto na srbské pasy, anebo na statut azylanta. A tady si myslím, že to je učebnicový příklad toho, že někdo zneužívá takzvaný politický azyl, který nemá s politickou diskriminací pranic společného a řeší tou migrací pouze své ekonomické zájmy. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Souhlasíte s tím, že Evropa už je plná a měla by udělat všechno pro to, aby další migranti do ní nepřicházeli? 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Na jednu stranu s tím souhlasím, na druhou stranu si musíme uvědomit, že zřejmě z té východní části přijdou další imigranti, protože situace na Ukrajině se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. A je potřeba se bavit o tom, jestli pravidla, která v Evropě byla nastavená jako multikulturální nějaký prostor, jestli jsou správná. V tuto chvíli víme, že už správná nejsou. A je otázka, které imigranty budeme jakoby upřednostňovat, když to řeknu úplně v té své nahotě. Je to o tom, že problém Schengenu je v podstatě v tuto chvíli už velmi těžko řešitelný. Já vidím to postavení České republiky výhodnější v tom, že nemáme tu historii spjatou s tolika imigrantskými skupinami, jako má ostatní Evropa, ale nejsme v tom sami. Stejně na tom je Polsko, Maďarsko, Slovensko a já v tuto chvíli vidím řešení, aby tyto státy spolu komunikovaly a do Evropy přišly třeba s jiným pohledem. Myslím si, že tato uskupení by se měla připravovat na to, že právě na té východní straně přijdou uprchlíci, kteří jsou nám bližší kulturně i historicky a jsou schopni se začlenit do naší společnosti. V těch ostatních případech se obávám, že to není možné a objevuje se to právě těmito problémy, které eskalují v těchto dnech. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To, že Evropa dělá něco špatně, tedy jaksi z pohledu nejenom ochrany hranic, ale v zásadě i své aktivní imigrační politiky, to si myslí i Guy Verhofstadt, což je bývalý belgický premiér a zároveň lídr frakce ALDE v Evropském parlamentu, a to dnes řekl pro Českou televizi. 

 Guy VERHOFSTADT, předseda liberální frakce ALDE v EP:


Je to naše zodpovědnost, protože Evropa nemá imigrační politiku, kterou by bylo možné srovnat například s imigrační politiku Spojených států, Kanady nebo Austrálie. Oni mají politiku pro legální imigraci. Dávají lidem příležitost, aby přišli do jejich země, pokud splní dané podmínky. My politiku legální imigrace nemáme. A protože ji nemáme, automaticky se zvyšuje tak ilegální imigrace. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Upřednostňovat některé, vybírat si některé. Ti lidé a spousta z nich, neříkám, že všichni, ale spousta z nich jsou ve velmi tíživé situaci a my je budeme dále podrobovat některé, prostě řekneme vy zůstaňte venku, vám prostě jaksi možnost lepšího života nenáleží. Je toto správné rozhodování? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Jak jsem řekla. Kosovští imigranti nejsou tíživé situaci, byť vím, že samozřejmě Kosovo je nejchudší země v Evropě. Ale jejich způsob a důvod k té emigraci je skutečně pouze ekonomický. Já jsem... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, to je případ tohoto etnika, ale... 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


... toho názoru, že by určitě by měla naše země přispívat jednak v místě, kde ten konflikt je, humanitární pomocí, nemocnicemi. A jednak by měla umisťovat do azylových zařízení, a podotýkám, že v České republice máme jedno, které má 700 míst, víc jich nemáme, tak tam by měla umisťovat lidi, kteří jsou schopni integrace a inkluze, ale tak, že oni budou schopni integrovat se na naše podmínky, ne že budou nutit Čechy, aby se integrovali na jejich podmínky. To si myslím, že je naprosto jednoznačná podmínka pro to a nehraje v tom roli, jestli je někdo křesťan, ateista, pravoslavný křesťan nebo katolík, jestli je někdo muslim, ale skutečně jak je schopný ten člověk se zapojit do České republiky bez dalších podmínek, tak jako jsme toho byli bohužel svědky například v té šátkové kauze, kdy poskytla Česká republika azyl dvěma imigrantkám, jedné ze Somálska, druhé z Afghánistánu, a jejich způsob integrace spočíval v tom, že první, co chtěly po paní ředitelce školy, aby mohly chodit v šátku. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Promiňte, a nejsou ale tyhle ty případy přesně to, co nakonec nahrává jaksi lidem, kteří odmítají a priori jakoukoliv jaksi sem novou, řekněme, vlnu jako kohokoliv? Tím, že vytáhnete jeden případ, který mohl být jakýmkoliv způsobem a říct, podívejte se, tohle je systém, proč multikulturní společnost nefunguje? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že multikulturní společnost nefunguje. A myslím si, že pokud je jenom uprchlíků ze Sýrie na 20 milionů, tak přeci Česká republika má právo vybrat si z těch 20 milionů uprchlíků těch 700 nebo 200 nebo 50... 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená selektovat ti lidi, kteří uprchli z tohoto regionu proto, že je tam velmi tíživá situace a vybrat si 700 lidí a říct, ty ano, ty ne, ty ano, ty ne. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Samozřejmě, tak jako to dělají jiné země. Proč by Česká republika měla postupovat jinak? 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Souhlasíte s tím? 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Já s tím v podstatě souhlasím. Je potřeba říct to, že samozřejmě jsou političtí azylanti, a na druhou stranu ten politický azyl je zneužíván, tohle já naprosto potvrzuji. A já vidím řešení v tom, ne že Evropa je země zaslíbená, kde sem každý přijede, s otevřenými náručemi, protože my jsme postavení, naše společnost na lidských právech a čeká, až my zaplatíme, protože jednoho dne nám ty peníze dojdou a v tu chvíli potom není řešení a můžeme mít konflikt tady. Já si myslím, když mě necháte domluvit. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, nechám. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Já si myslím, že je potřeba pomáhat těm zemím, které třeba si procházejí válečným konfliktem a ty peníze, které bychom jim třeba tady dali neefektivně na sociálních dávkách, zaměřit na to, aby se tam... 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Pomoc přímo v těch zemích. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Ano, přímo v těch zemích. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Souhlasím. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dámy, tak teď už vám skočím do řeči. 

 


Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Ještě jednu větu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Tak rychle. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


A také je potřeba mluvit se zeměmi, které jsou jim v okolí a jsou jim blízké a mluvit o tom, aby si část uprchlíků vzaly. Anebo pokud země, jako je třeba Turecko a má na hranicích neoficiálně 4 miliony uprchlíků, tak Evropa by s ním měla komunikovat a teprve teď po dlouhé době se rozjíždí informace o tom, že se schválí pomoc finanční, aby to Turecko... 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


To není jedna věta. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Pardon. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano. 171 tisíc lidí, to je jaksi hrubý odhad toho, kolik emigrovalo lidí z Československa. Dovedete si představit, že na hranicích bude úplně obdobně, a nebyli to všichni lidé pouze, kteří emigrovali jaksi z politických důvodů: ty můžeš, ty nemůžeš, ty musíš zpátky. Ddovedete si představit, že tohle to byste aplikovala i na naše občany tehdy? 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:

 
Já si myslím, že tahle otázka není úplně dobře položená. Vy mi to... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

Proč by nebyla dobře položená? 

 


Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Vy mi to určitě odpustíte, protože... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Nebudu vám to odpouštět. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


...já to teď, já řeším situaci teď, tuhle tu situaci, která vznikla. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ne, vy mluvíte o imigrantech a já se ptám na úplně jasnou paralelu. U nás emigrovalo 171 tisíc, někteří z politických důvodů, někteří z ekonomických důvodů. Dovedete si představit, že by oni procházeli stejnou selekcí, kdo může a kdo nemůže? 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


No před... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Necháme, pardon, necháme domluvit paní Jermanovou. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


Ale já jsem nezaznamenala, že by je každá země s otevřenou náručí nechala na svém území. Mnoho z nich utíkalo za oceán. Takže já si myslím, že každá země má právo si vybrat, koho na svém území umístí, komu dá prostor, aby mohl v její společnosti žít. A je potřeba si říct, že tradiční země, která má spoustu imigrantů a pracuje s nimi, je Německo a v současné době i tento stát s tím začíná mít velké problémy. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Paní Černochová. 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že samozřejmě i některé země, které nás v tom východním bloku nechaly, tak tím měly co Čechoslovákům splácet, protože když to vezmu do historie, Československo mělo všechny předpoklady k tomu, aby patřilo geopoliticky někam jinam než na východ. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vy ale zase záměrně zabíháte někam, kam ta otázka nemíří. Ta otázka míří k tomu, jestli bychom... 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Mluvili jsme o politických imigrantech. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Jestli si dovedete představit, že stejnou selekcí by prostě procházeli ti lidé, kteří chtěli opustit zemi, která byla jaksi pod komunistickým režimem? Ta otázka je velmi jednoduchá. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Já věřím tomu, že z části určitou selekcí Čechoslováci v těchto letech procházeli. Všichni známe... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená, byli vraceni zpátky. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


...některé otřesné případy z těch uprchlických táborů. Ale ta selekce měla ten důvod, aby právě neumisťovali do svých zemí ty komunisty, kteří měli na krev na rukou z 50. let, takže si myslím, že ta situace skutečně je nesrovnatelná. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže jinými slovy říkáte, že těch 700, jak jste mluvila o těch 700 lidech, že by Němci řekli, tak 700 lidí z Československa může přijet, zbytek zůstane doma. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Ale nebylo to jenom Německo, byly to jiné země, které, jak jsem řekla, nám jako Čechoslovákům měly co vracet. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Protože se skutečně po druhé světové válce, po únoru 47 na Československo, nechci použít nějaké drsnější slovo, ale nechali nás v tom, nechali nás v tom východním bloku, že jsme byli satelitem Sovětského svazu. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dámy, děkuju vám za vaši návštěvu, mějte se hezky, na shledanou. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, místopředsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Děkujeme za pozvání, na shledanou. 

 Jaroslava JERMANOVÁ, místopředsedkyně PS PČR /ANO/:


My děkujeme, na shledanou.