Události, komentáře: Čeští vojáci na zahraničních misích

(ČT 24) Tři čeští vojáci zemřeli daleko od domova. Ve válce, která trvá už téměř 17 let. Za jaké hodnoty bojovali a zemřeli? Jak si vede NATO v Afghánistánu? A co je smyslem české armády? Téma Událostí, komentářů pro předsedkyni sněmovního výboru pro obranu Janu Černochovou.

Celý rozhovor s Janou Černochovou můžete zhlédnout na ČT24.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Hosty Událostí, komentářů jsou Jana Černochová, šéfka sněmovního výboru pro obranu. Přeji vám dobrý večer.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
A spojí se s námi i Mikuláš Peksa, poslanec z Pirátské strany. Zdravím i vás, dobrý večer.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Dobrý večer vám i divákům.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Paní poslankyně Černochová, jak by se mělo podle vás po včerejší tragédii nahlížet na budoucnost českých misí? Vy jste jejich dlouhodobou zastánkyní, takže předpokládám, že vaše odpověď bude něco jako zcela stejně neměnně, tak jako dřív.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Přesně tak. Stejně jako v roce 2014, když se stala ta tragédie, při které zahynulo našich 5 vojáků, tak ani ministerstvo obrany, ani generální štáb, ani naši spojenci, ano, došlo ke změně americké administrativy, prezidentem se stal Donald Trump, který jasně řekl, že vojáky v rámci Aliance z Afghánistánu stahovat na rozdíl od jeho předchůdce Baracka Obamy nebude. A samozřejmě Česká republika vědoma si svých závazků, tak dokonce v letošním roce navýšila ten počet těch vojáků oproti 250 na 390, takže...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Navýšila sice, ale nakolik očekáváte, že by třeba dlouhodobý výrazný odpůrci misí, mám na mysli komunistickou stranu nebo Svobodu a přímou demokracii, chtěli třeba po této tragédii tohle téma nějakým způsobem zase znovu otevírat.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Samozřejmě, že kolegové z komunistické strany a z SPD budou toto téma zneužívat. Mně se to příčí. Jsem, když jsem si dneska přečetla ty některé výroky, tak skutečně mě z nich mrazí. Myslím si, že by si kolegové z SPD a z Komunistické strany Čech a Moravy měli uvědomit, že obrana naší země je úzce spojená se zahraniční politikou a pokud skutečně Česká republika je zemí, která řekla jasné ano spojeneckým závazkům, kolektivní obraně, institucím, ve kterých jsme sdruženi v tuto chvíli, tak by se všechna ta ujednání, všechny ty smlouvy měly dodržet. Já věřím, že...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Ale ne každý je třeba pro to, abychom v těch institucích byli, i v těchto stranách, ale to nevadí, ale...

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Ale zatím nemají 51 % a pokud bůh dá, tak 51 % mít nebudou na to, aby nás od těch organizací odvedli a přivedli nás zpátky k Rusku.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Pojďme si teď připomenout názory právě těchto dvou politických subjektů.

redaktor /citace: Tomio OKAMURA /SPD/: 
Jsme přesvědčeni, že Afghánistán je třeba nechal Afgháncům a nenutit jim politické, ani jiné pro ně cizí modely života. Ať ve své zemi žijí, jak chtějí a za své peníze. Terorismus nám dnes hrozí především díky imigrační a multikulturní politice EU.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
My stojíme o dodržování mezinárodních závazků a je evidentní, že ta mise ale po 17 letech existence toho sporu zatím nepřináší žádný výsledek. Podle našeho názoru je nejdůležitější, aby Afghánistán měl nějakou ekonomickou budoucnost. Tento stát momentálně stojí na prodeji drog a to je pro celý svět velmi nebezpečné.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Jak by se, pane poslanče Pekso, k případnému přehodnocování misí stavěli Piráti?

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Já bych tady, jestli můžu, začal tím, že trošičku opravím kolegu Filipa, totiž ta válka nezačala v roce 2001, ta válka začala v roce 1978 komunistickým převratem. To znamená, že momentálně Afghánistán oslavil, nebo jestli se to dá slavit, 40. výročí od okamžiku, kdy přestala jakákoli vláda kontrolovat to území nebo respektive žádná vláda od té doby nekontrolovala celý Afghánistán a v podstatě celou dobu se tam bojuje. A co je třeba říct, to pěstování opia, které tady bylo zmiňováno, tak to také nepřišlo jen tak shůry, to se rozvinulo právě v dobách těchhle těch válek, a z toho jsou ty války do značné míry financovány.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Promiňte, pojďte k mojí otázce, ptal jsem se vás na to, jak by se k případnému přehodnocování našich zahraničních mísí stavěla Pirátská strana. Prosím vás o odpověď.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Dobrá, takže se bavíme o zemi, která je poměrně hodně destabilizovaná. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska není žádoucí, aby na světě existovaly takové státy, které jsou v podstatě v troskách a je třeba se jim snažit nějakým způsobem pomoct. Takže bavíme-li se konkrétně o Afghánistánu, nevidím důvod prostě v tuhle chvíli utíkat, protože utečeme-li, ta situace bude podstatně horší.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Když se ale v červnu hlasovalo o pokračování mandátu pro české zahraniční operace, Piráti byli většinově pro, ale třeba v tiskové zprávě, kterou jste k tomu tehdy vydali, se konkrétně pochvalně mluví o Pobaltí, o Mali, ale tu misi v Afghánistánu zmiňujete, já bych řekl výrazně vlažněji. Máte pocit, že nemá až takový význam, nebo to možná já dekóduju špatně.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Konkrétně bavíme-li se o Pobaltí, tak tam vnímáme nutnost nějaké teritoriální obrany. Prostě Pobaltí je součást evropského hospodářského prostoru a my ho musíme bránit. Bavíme-li se o Afghánistánu, samozřejmě vždycky je to kontroverzní, zdali zasahovat v zemi, která vlastně v principu není naše, je to prostě nějaká vnější země, byť v tuhle chvíli prostě musíte řešit tu situaci, že jsou tam nestátní aktéři, teroristické organizace, a to členské organizace, které pak samozřejmě ovlivňují i nás.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Když jsme u toho významu, paní poslankyně, to, že služba v armádě je rizikovou prací, ví víc než kdokoli z nás asi každý voják, přesto bilance českých mrtvých v Afghánistánu narůstá. Opravdu se nezdá ale na druhou stranu, že by v poslední době existoval nějaký výrazný nárůst pozitivní situace v Afghánistánu, nějaký viditelný posun. Takže jedna věc je riziko samotné, druhá věc je, řekněme, míra rizika úměrná tomu výsledku. Jak tohle podle vás upřímně vychází v tomto srovnání, aniž bych se chtěl jakkoli dotknout obětí našich vojáků, spíš naopak.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Já bych jenom jednou větou opravila kolegu. Válka tam začala mnohem dřív než v době, o které on hovořil. Válka začala rozpadem monarchie v Afghánistánu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Dobře, pojďme k té mojí otázce, prosím.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Dobře. K vaší otázce. Já bych si uměla představit, že kromě vlastně toho současného působení v rámci Severoatlantické aliance, tak bychom měli znova obnovit provinční a rekonstrukční tým, který byl úžasný. Já jsem měla možnost vidět, jak pracoval v Lógaru, jak pracoval ve Vardaku, a myslím si, že to jsou přesně záležitosti, které by i celému světu, ale hlavně těm Afgháncům ukázaly, že ti spojenci mají i nějakou vůli pomáhat Afghánistánu tak, že budou stavět nemocnice, že budou stavět školy, že budou stavět inženýrské sítě. To, co se tam vlastně dělo, řekněme, někdy před 7, 8 lety a kde vlastně to operační nasazení se vytratilo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Způsob toho nasazení podle vás by se měl vrátit k tomu, co se už opustilo?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
V budoucnu by se měl určitě upravit, přesně tak, protože si myslím, že jestli třeba, i když se v dnešní době bavíte s těmi Afghánci, které naše armáda používá jako mentory, všichni umí rusky, a bavíte se s nimi o tom, jak oni třeba vnímali to období sovětské okupace, tak ne všichni ho vnímali negativně. A víte proč? Protože právě to byli sovětští vojáci, kteří se snažili v té zemi budovat infrastrukturu, udělat něco, co by v té zemi zůstalo. A já si myslím, že by spojenci...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
V naší zemi jsou lidé, kteří tu sovětskou okupaci nepovažují za pozitivní, ale my se k ní dostaneme na závěr dnešních Událostí, komentářů. To je trošku něco jiného, uznávám.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Dobře, ale já si myslím, že srovnáme nesrovnatelné. Já tady to dávám jako příklad toho, že pokud chceme v nějaké zemi získat důvěryhodnost ze strany těch místních obyvatel, tak bychom pro ně měli něco udělat. A to něco je postavit jim školy, nemocnice, pomáhat jim s infrastrukturou, s obnovou té země, nejenom stát na jejich straně z hlediska nějakých bojů proti v současné chvíli Talibanu, ale možná v budoucnu ISIS.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Pane poslanče Pekso, když jsme ještě, nebo když bychom ještě mluvili o tom hlasování o navýšení misí, tak třeba váš kolega pan Vymazal se v tom červnu jako jediný z vaší strany zdržel hlasování. Doslova řekl, že s konflikty v Iráku, v Afghánistánu nesouhlasí, takže nemůže podpořit ani mise. Pomiňme, že formulace, že nesouhlasí s válkami, je možná trochu zvláštní nebo možná neobvyklá, protože nevím, kdo je nadšeným příznivcem válek, ale k podstatě. Jak velkou podporu má tento názor ve vaší straně a jak velkou podporu by třeba mohl mít názor, že by se ta naše mise v Afghánistánu mohla trošku pozměnit, jak o třeba teď naznačovala paní poslankyně Černochová?

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Já si nejsem vědom toho, že by kolega Vymazal nějakým způsobem radikálně nesouhlasil s válkami. Já ho vnímám, že on je pacifista...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Říkal to v té době.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Přiznám se, že ty jeho konkrétní slova z té doby nevím. Co se změny té mise týče. Dává mi podstatně větší smysl, abychom se snažili ten Afghánistán zrekonstruovat, protože ve finále cílem musí být země, která funguje, která je schopna vynucovat na vlastním území právo, kde funguje infrastruktura, kde ty lidi mají nějakou ekonomickou budoucnost, protože proč by tam chtěli zůstávat, proč by vlastně s námi chtěli spolupracovat, pokud nemají budoucnost. My jim musíme dát nějakou vlastní šanci. Takže taková změna mi rozhodně dává smysl.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Takže pak je ale logická otázka, která zase mně dává smysl, proč vy představitelé opozičních stran, které ovšem, které ovšem s vládou v tomto případě byly víceméně zajedno, jste vládu nezavazovali nebo nechtěli zavázat třeba k úvaze alespoň o nějaké změně mandátu. Jestli se vůbec takhle dá uvažovat.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
V tuto chvíli spojenci už v loňském roce, ještě když byl ministrem obrany pan Stropnický, tak nás naléhavě požádali o navýšení počtu vojáků v Afghánistánu s tím...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Počet vojáků je jedna věc, paní poslankyně, ale způsob toho, jak tam pracují, je přece věc druhá, sama jste to říkala.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Ano, ale ten mandát byl dán v loňském roce, rozšířený mandát o ty počty, které tady jsou, s tím, že Donald Trump i na tom posledním summitu hovořil o tom, že v některých otázkách by právě v Afghánistánu mohlo dojít ke změnám toho mandátu. Ale tyhle ty záležitosti se nedějí z měsíce na měsíc. To samozřejmě vyžaduje nějakou přípravu a pokud...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
To samozřejmě, ale také to jistě vyžaduje třeba nějaký tlak ve sněmovně bych očekával, pokud máte takový názor.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Já jsem dvakrát, třikrát při prodlužování mandátu kladla tuto otázku příslušným generálům z Generálního štábu a říkali: ano, v případě, že Česká republika bude požádána o pomoc v rámci jiného mandátu, jsme připraveni ji poskytnout. Ale nejsme to my, kteří bychom určovali ten mandát.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Předpokládám tedy, že Piráti v tomto případě budou mít asi více či méně shodný názor.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Dá se to tak říct. Já si myslím, že ono je to vždycky na nějakou strategii, kterou je třeba koordinovat se spojenci a je těžké z české Poslanecké sněmovny z opozice vydefinovávat spolupráci se spojenci, to je z povahy věci věc, záležitost, kterou musí řešit vláda a pokud...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
No, tak jsem to myslel, že byste vy jako opozice na tu vládu v tomto případě, máte-li takový názor, měli asi naléhat. To by mi přišlo logické.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Rozhodně na ni naléhat budeme a chceme.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: 
Děkuju vám za rozhovor. Vám oběma, díky, že jste přišli, na shledanou.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu PS PČR /ODS/: 
Děkujeme za pozvání, na shledanou.

Mikuláš PEKSA, člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR /Piráti/:
Na shledanou, děkuji za pozvání.