Události, komentáře: Nákup radarů z Izraele

(ČT 24 ) Ministerstvo obrany kupuje vojákům nové radary z Izraele – po několika letech tak definitivně dotáhlo zakázku na techniku, která má nahradit zastaralé sovětské typy z 60. a 70. let. Za 8 radarů zaplatí 3,5 mld. Kč, na zakázce se má třetinou podílet i český obranný průmysl. Proč trval nákup nových radarů tak dlouho? O kolik zvýší výkonnost české armády trh kde dál ji snižuje zastaralá technika? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro předsedkyni sněmovního obranného výboru a první místopředsedkyni poslaneckého klubu ODS Janu Černochovou.

Celý rozhovor s Janou Černochovou můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
Další krok v modernizaci české armády. Její výzbroj se rozšíří o 8 izraelských radiolokátorů. Podpisy to stvrdili zástupci vlád obou zemí. Nová technika nahradí přesluhující sovětské přístroje. Radary Elta Izrael úspěšně používá při protivzdušné obraně. Podle českého ministerstva jsou kompatibilní se systémy NATO.

Jair KULAS, ředitel izraelské agentury pro vyzbrojování SIBAT:
Kruh se uzavírá a my nahrazujeme sovětské radary moderními izraelskými radary. Ty jsou naprostou špičkou.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Obchod teď rozebereme s Janou Černochovou, předsedkyní sněmovního výboru pro obranu a místopředsedkyní poslanců ODS. Dobrý večer.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Proč ten obchod trval tak dlouho? Vy už jste ho v minulosti ten průběh komentovala jako tristní?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Myslím si, že jedinečnou příležitost, aby trval kratší dobu, tak porušil tehdejší ministr obrany Stropnický, který paradoxně v tuhle chvíli je velvyslancem v Tel Avivu, kdy jsme mu jako členové tehdejšího výboru pro obranu doporučovali, aby se vlastně ten kontrakt uzavřel prostřednictvím G2G, vláda-vláda, už tehdy, že vlastně to výběrové řízení je zbytečné, protože neexistuje na trhu jiná společnost, která by dodávala něco, co plně vyhovuje požadavkům Armády České republiky. Tohle byl rok 2015. Mohli jsme být mnohem dál. Mohli jsme vlastně už si i splnit to financování, že už jsme mohli finanční prostředky z rozpočtu v době konjunktury vynakládat na to, aby už jsme ho měli opravdu koupený a zaplacený. Bohužel se to nestalo. Pan ministr Metnar měl větší odvahu, podepsal tuhle tu smlouvu. Nijak nezpochybňuji to, že skutečně tady to je vláda-vláda a nebylo nějaké transparentní výběrové řízení, protože máme to nejkvalitnější, co na trhu je.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Takže pro armádu dobrá volba?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Pro armádu dobrá volba. A já prostě po těch letech dneska až přijdu ze studia, tak si otevřu dobré izraelské víno a připiju mazeltov na to, že konečně po pěti letech máme radar.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
To, že na té zakázce se mají zhruba ze 30 % podílet české firmy, to je z vašeho pohledu správný podíl nebo by měl být i vyšší?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To je správný podíl. Dneska dokonce i pan ministr obrany říkal, že ten podíl bude možná vyšší. Tohle skutečně nechávám na odbornících, protože i náš výbor pro obranu se v minulosti zastavoval na různých zastávkách právě, kde pracují české podniky, ať už ty státní nebo ty soukromé. A tam jsme se i několikrát právě informovali o tom, jestli se ten český obranný průmysl do těchto projektů může větší formou zapojit. Bylo nám řečeno, že ano. A jestli to bude 30 %, 50 %, tohle bych ponechávala na panu ministrovi, respektive na ministerstvu obrany, protože samozřejmě, že oni musí vybírat. Není to jenom o tom, že to musí být Češi, musí to být samozřejmě i z hlediska těch dalších požadavků něco, co bude splňovat ty další parametry, ale samozřejmě podpora českého průmyslu je důležitá.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
My jsme od ministerstva obrany slyšeli, že ty radiolokátory jsou plně kompatibilní s výzbrojí NATO, znamená to tedy, že ta dřívější výhrada bezpečnostního výboru aliance, že není možné do jejího systému naroubovat jiný z nečlenské země, ta padla a pokud ano, tak na základě čeho?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Tyhle informace já nemám úplně přesně, pouze je mám zprostředkovaně, kdy jsme se o tom opakovaně bavili na výboru pro obranu. Tam byl snad problém s nějakým stanoviskem našeho NÚKIB, kdy to stanovisko právě hovořilo o tom, že tam může to narazit na to, že by to muselo vlastně vyžadovat certifikaci od všech členských států. Panovala jakási obava z toho, že nevíme, jestli by Turecko dalo souhlas k tomu, abychom používali radar, který není tedy z té skupiny aliančních zemí, tohle jsme byli ubezpečeni, že padlo. Takže předpokládám, že pan ministr si toto ošetřil, asi i pan Jakub Landovský, který je toho času velvyslancem při NATO, tak si vysvětlil se svými kolegy, že takto to je zcela v souladu se vším, co potřebujeme a že i v zájmu České republiky je, aby urychleně tento radar byl nakoupený, protože skutečně ty sovětské přesluhují a měly by být zapsány do Guinnessovy knihy rekordů.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Po anexi Krymu v roce 2014 Evropa začala zvyšovat výdaje na obranu, včetně Česka, ale jak si vysvětlujete, že přesto jsme klesli ze šestého na páté místo od konce v tom žebříčku tedy evropských členů NATO, co to podle vás signalizuje?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Mě to moc mrzí, protože vlastně už teď potřetí předkládám návrh na změnu legislativy v tomto ohledu, abychom se k těm dvěma procentům dostali dříve, než možná...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Mluví se o horizontu pěti let.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
… se k němu chce dostat vláda, dokonce je tady i koaliční závazek z té vlády minulé. Už vlastně ten koaliční závazek by v roce 2020 měl garantovat přispívání 1,4 procenty, což se bohužel neděje. Teď jsem na to poukazovala i při projednávání rozpočtu. Navrhovala jsem navýšení finančních prostředků ve prospěch Armády České republiky.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Proč to neprošlo podle vás? 5,5 miliardy jste chtěla přidat.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Pan premiér i pan ministr a paní ministryně financí tvrdili, že oni přispívají v tuhle chvíli dostatečně, že tam bude nějaký progres v dalších letech, že problém je v tom, že se ty finanční prostředky v minulých letech nedokázaly utratit, s čímž samozřejmě já mohu souhlasit, protože právě i panu ministrovi obrany tehdejšímu Stropnickému každoročně v těch rozpočtech zbývaly 4 miliardy, 6 miliard, 5 miliard, takže to samozřejmě působí divně. Na druhou stranu ten závazek je zřejmý a i na tom summitu v Londýně jasně zaznělo to, že ty země se musí přiblížit k těm dvěma procentům. My jsme v tuto chvíli v roce 2019 na 1,13, což je posun oproti těm letům předešlým, ale nejsme na 1,4.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Těch 5 let, kdy bychom se měli dostat na 2 %, vám přijde málo ambiciózních, mělo by to být dřív?

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Když bychom se na ty 2 % dostali, bylo by to fajn, ale já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím z toho důvodu, že jsme vlastně zaznamenali i ty složitosti vyjednávání o státním rozpočtu v tomhle roce pro rok 2020, natož v tom roce dalším, kde nás bude čekat rok volební a kdy stoprocentně bude na paní ministryni financí činěn obrovský tlak ze všech možných směrů, zejména z těch sociálních, školských, zdravotnických, kdy ona se opět dostane do té situace, kdy bude muset někde škrtat. A já pochybuju při vší úctě k panu ministrovi obrany Metnarovi, že on bude ten, co bude tlouct kabelkou, ne kabelkou ne, co bude tlouct do stolu a bude říkat ne, ne, ne. Myslím si, že bohužel pan ministr Metnar v tomto ohledu bude tahat za kratší konec provazu, protože ho přehlasují dámy Maláčová, možná prostě paní ministryně Schillerová bude mít opět nějakou vůli mu nějaké finanční prostředky přidat, ale rozhodně nevěřím tomu, že se dostaneme v tom roce 2025 na 2 % HDP. Chtěla bych, ale nevěřím.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Tak já už jenom jako tečku za naším rozhovorem dodávám, že jsme samozřejmě ministra obrany zvali, ale nepřijal. Děkuju vám.

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně výboru pro obranu a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já děkuju a přeji hezký večer.