Ústavní zakotvení práva na legální držbu zbraní je prvním krokem k zmírnění nesmyslné odzbrojovací směrnice

Novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna, vnímám jako symbolickou deklaraci důvěry státu v legální držitele zbraní a potvrzení jejich práva legálním způsobem zbraň získat, vlastnit a nosit pro ochranu svou i svého okolí.

Zároveň ji považuji za opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při dalších úpravách zákona o zbraních, jež by zmírnily negativní dopady odzbrojovací směrnice EU. Je třeba si přiznat, že tato novela nepovede k zastavení této absurdní odzbrojovací směrnice, ale je určitým prvním krokem k tomu, aby největší nesmysly v ní obsažené drtivým způsobem nezasáhly legální držitele zbraní v ČR.

Cílem boje proti nesmyslné regulaci zbraní není to, aby bylo právo na legální držbu zbraní rozvolněno a aby se zvýšilo množství zbraní mezi lidmi, ale pouze to, aby byl zachován současný stav a aby nebyli trestáni ti, kteří dodržují pravidla hry. Drakonické regulace legální držby zbraní nejsou prevencí terorismu, ani kriminality, spíše naopak. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí bezpečnosti země, měl by k tomu mít možnost. Pevně věřím, že se i Senát připojí k názoru Poslanecké sněmovny a podpoří dnes schválenou novelu.