Ústní interpelace na ministra obrany ve věci vojenského zdravotnictví

Ústní interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra obrany Martina Stropnického ve věci vojenského zdravotnictví I.

Jana Černochová:
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, po měsíce jsme mohli sledovat přetahovanou pánů ministrů Babiše a Němečka o leteckou záchrannou službu. Už tak pozdě vypisovaný tendr na zajištění na zajištění letecké záchranné služby byl napaden ministrem financí s tím, že on ví nejlépe, jak se má tato služba provozovat a že je drahá. Po měsících dohadů nakonec došlo ke kompromisu - ještě pozdějšímu vypsání výběrového řízení, snížení počtu stanovišť provozovaných soukromníky, zkrácení období do dalšího tendru, změny systému a rozšíření oblasti spravované armádou a policií, čímž dojde k prodražení systému. Pane ministře, vysvětlete mi prosím, jaké výhody jsou toho, co jste společně napáchali. Nějak mi to stále nevychází, ať počítám, jak počítám.
 
Pro shrnutí. Armáda s policií budou zajišťovat zcela zbytečně, protože to už k výcviku nepotřebují, stanoviště v Jižních Čechách a na Jižní Moravě. Armáda provozuje leteckou záchranku mnohem dráže než soukromé subjekty, jak prokázalo i vyšetřování policie a analýzy Ministerstva obrany už jenom proto, že provozuje vrtulníky vyšší váhové kategorie. Ještě před několika měsíci jste říkal, že armáda bude létat v Jižních Čechách z Plané, kde nechal kraj postavit heliport za 60 mil. Kč. Nemluvil jste pravdu. Nakonec budou vojáci létat z Bechyně a heliport zůstane opuštěn. Myslím, že je to dobrý námět pro NKÚ, aby se na to podíval, jak stát svým nekoncepčním postupem zmařil 60milionovou investici kraje. I stranický expert na leteckou záchrannou službu kolega Brázdil z ANO se několikrát nechal veřejně slyšet, že armáda provozuje civilní leteckou záchrannou službu v rozporu se zákony a mezinárodními úmluvami. Nějak tomu nerozumím. On vás, svého stranického kolegu, o tomto svém stanovisku neinformoval? Prosím, vysvětlete mně i mým kolegům, co je na dohodnutém kompromisu efektivní. Můžete mi prosím také sdělit, jaké dopady bude mít v příštích čtyřech letech rozhodnutí rozšířit vojenskou záchrannou službu do dalšího kraje na schopnosti vrtulníkového letectva?
 
 
Ministr obrany ČR Martin Stropnický:
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci polemizovat o tom - zase už se to opakuje, používá se slovo lež nebo mluvit nepravdu, mně se to nějak zajídá se v tomhle přetlačovat. Ale jedna věc je naprosto průkazná, a to je to, že Letecká záchranná služba, jak to bylo nastaveno myslím v 90. letech, je jedna z nejdražších ve střední Evropě. To je prostě fakt. Vychází na víc - neberu ani snad Slovensko, ale snad dokonce i Rakousko. No a prostě z toho vznikl relativně výnosný byznys. Na ten byznys se potom napočítalo a nainvestovalo řekněme i to zázemí, včetně těch helioportů. Můžeme si říkat, proč byly postaveny na tu váhu, na kterou byly postaveny, protože možná, kdyby byly postaveny na váhu vyšší, tak mohly být použity strategicky i v případě nějakých jiných potřeb, nejenom potřeb zdravotních.
 
Chci říci, že to řešení, jak to také připravoval pan kolega Němeček, to znamená, že chtěl vyhlásit výběrové řízení někdy osm nebo devět měsíců předtím než předchozí smlouvy přestaly platit a byly důvodné obavy, že se do toho nemůže přihlásit nikdo jiný než kdo to doposud provozoval, čili by to bylo patrně výběrové řízení zvláštní, řekněme eufemisticky, no tak byla snaha tu situaci řešit nějak systémově a v omezeném čase. Tak byla dohodnuta tato kompromisní varianta, že policie to rozšíří o jednu oblast nebo kraj a armáda o kraj druhý, s tím, že byly vybrány tak, aby se minimalizovaly nějaké problémy.
 
Chci zdůraznit, že to je na dobu určitou, že to je na dobu, než vznikne nový koncept, který má připravit meziresortní pracovní skupina do konce tohoto roku, který by celou situaci Letecké záchranné služby řešil koncepčně a dlouhodobě a s největší pravděpodobností i v rámci nějakého státního subjektu. Poté by se, čili po těch čtyřech letech, by se armáda vrátila zpátky do "svého" kraje, kde působí doposud, tak, aby v rámci svých schopností neztratila právě tuto schopnost, o jejíž užitečnosti jistě sporu.
 
My se teď snažíme na ty čtyři roky najít řešení co nejméně složité, co nejpraktičtější, co nejlevnější. Z toho, co jsem řekl, vyplývá, že investice, které kraj - teď budu mluvit o tom, který se týká armády, to znamená Jihočeský kraj - zmařeny nebudou v žádném případě, budou využity v budoucnosti. To, že my bychom provozovali na základě upřesněných podmínek, které jsou v Jihočeském kraji, Leteckou záchrannou službu z Bechyně, má - dovolím si říci - samé výhody, protože když se podíváme na mapu zásahů za poslední období nebo za poslední dobu, zjistíme, že kromě dvou letních měsíců, kdy je tam vyšší koncentrace potřeby zásahů kolem rekreační oblasti Šumava a Lipno, tak do značné míry převažují zásahy právě v severní části Jihočeského kraje, čili blíže letišti Bechyně.
 
O tom, že všechna řešení mají své výhody a své nevýhody, určitě nemusím dlouze hovořit. My na rozdíl od komerčních subjektů jsme schopni působit 24 hodin, čili i v noci, což u těch soukromých subjektů není. To, že vrtulník Sokol má úplně jinou kapacitu a jiné možnosti i lékařského zásahu během přepravy a je nástrojově úplně jinak vybaven než komerční vrtulník, je další věc, která mluví pro to, že rozhodně nikdo nehazarduje s lidskými životy.
 
Pokud vím, tak v případě dvou nemocnic je akorát problematické použití příslušného helioportu vrtulníkem Sokol, i tam jsou ale už specifikovány prostory, kde ten vrtulník může bez větších problémů nebo bez problémů přistát a kde je dosažitelnost té nemocnice zcela bezprostřední.
 
Ta záležitost má ještě spoustu různých detailů. Musel bych tady pro to mít nepoměrně větší časový prostor. Chci zdůraznit, že to je přechodné řešení a že se potom armáda vrátí k působení, jak bylo doposud zvykem.
 
Děkuji.
 
 
Jana Černochová:
Děkuji. Já bych doporučila panu ministrovi, aby požádal své kolegy z Ministerstva obrany, aby mu vyjeli monitoring jeho slov. Skutečně řekl, že se bude létat z jižních Čech z Plané.
 
Víte, častokrát slyšíme, že kapacity vrtulníkového letectva armády jsou nedostatečné. Přesto si dovolujeme takový luxus, že se ještě rozšiřují úkoly o provozování civilní záchranky. Mně to smysl nedává. Chtěla bych vědět, jak bude tato služba naplněna personálem, k jakým dojde omezením a hlavně by mě zajímalo, zda máte někde spočítáno, že vámi zvolené řešení je pro stát výhodnější.
 
 
Ministr obrany ČR Martin Stropnický:
Děkuji, pane předsedající. Já se přiznám, že se musím omluvit, že jsem nezaslechl celý seznam těch úkolů. Já si to potom stáhnu tady z toho záznamu. Ale nevím přesně s těmi náklady, jestli jste, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, myslela náklady v přechodné době nebo jakýsi odhad výsledných nákladů při novém řešení.
 
Jinak co se týče kapacity, tak to jsme schopni pokrýt, nemáme s tím žádný problém.
 
O Sokolech bylo rozhodnuto, že půjdou generálních oprav, čili my je budeme mít k dispozici, máme je k dispozici a technicky nám to nedělá žádné potíže.
 
Vím, že tahle odpověď není vyčerpávající, čili jestli se můžeme dohodnout na nějakém písemném doplnění odpovědi, tak bych vám ji připravil.
 
Děkuji.