Ústní interpelace na ministra vnitra ve věci náborů

Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. Také policie chce podle materiálu s názvem Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 až 2020 posílit do roku 2020 o 4 000 nových příslušníků. A lidé chybí i u městských policií, hasičského sboru, ve vězeňské službě. Dle odhadu je nutné na jednoho přijatého policistu či vojáka oslovit celkem 16 zájemců. V dlouhodobém průměru je pak nutné počítat s tím, že posílení o tisíc lidí znamená, že každý rok musí kvůli každoroční přirozené odchodovosti výcvikem projít něco mezi 1 600 a 2 000 lidmi. Takže pokud se má policie letos rozrůst o 850 policistů a armáda o 1 000 vojáků, bude zapotřebí, aby výcvikem a zařazením prošlo asi 1 700 policistů a 1 800 vojáků. To je 3 500 lidí. Pokud by neplatil poměr 1:16, jeden rekrut z 16 oslovených, ale třeba jen 1:12, musí jenom policie a armáda letos oslovit nejméně 42 000 lidí. K tomu je nutné ještě připočítat další složky vojenské i civilní, které oslovují podobný segment pracovního trhu.

Chci se vás tedy proto zeptat, jakými kroky chcete zlepšit a zefektivnit nábor nových policistů, jak probíhá deklarovaná rekrutační činnost do služeb Policie České republiky. Skutečně se plní vaše nekoncepční koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020? A chce policie nabídnout jako přidanou hodnotu, která bude určující pro vstup nových lidí do jejich řad, něco nového, něco, co nikdo nenabízí? Spolupracujete na zlepšení náboru i s dalšími resorty: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Ministerstvem obrany? Co společný meziresortní registr pro uchazeče o práci v bezpečnostních a ozbrojených složkách státu? Nebyl by on řešením?

Já jsem bohužel nevěděla, že tady pan ministr nebude, takže jsem si připravila i doplňkovou otázku, kdy chci pro dokreslení problému uvést: Jsem starostka na Praze 2, kde na Obvodním ředitelství II máme v dnešní době podstav - 73 příslušníků nám chybí, 25 lidí je na škole, takže kolem minus 100 policistů. Chci se pana ministra zeptat, jestli se soustřeďuje spíše na naplněnost základních útvarů, nebo mu jde o naplněnost útvarů celorepublikových kriminálek nebo toho nového NCOZ.

Víte, tady nastává problém, že si vlastně - odpusťte mi to slovo - jednotlivé útvary vykrádají lidi. To znamená, když vzniklo NCOZ, tak řada policistů z kriminální policie odešla nebo odchází právě k tomuto novému útvaru. A to si myslím, že je špatně, že ten pyramidový systém by měl být nastavený jinak. Dokud se nezaplní místa na těch dolních patrech té pyramidy, tak by se to nemělo posouvat nahoru, protože jinak nebudeme skutečně mít nikoho v ulicích.

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE