Ústní interpelace na ministra vnitra ve věci vybavenosti

Vážený pane ministře, vaší pozornosti nemohly uniknout zprávy, o kterých nás již delší dobu informují nejen média, ale i samotní příslušníci policie, týkající se nepovedené zakázky na balistické vesty, problému s jejich počtem, praktickým využitím, kvalitou a podobně. Přitom právě na tomto místě o nedostatečné ochraně policistů, nevyhovující výstroji, výzbroji, platu a v některých případech i počtu padlo v minulosti hodně. Jistě máme všichni v paměti například vaše prohlášení po tragédii v Uherském Brodě nebo po teroristických útocích v Evropě, kdy jste deklaroval záměr zvýšit vybavenost a celkovou připravenost prvosledových jednotek policie.

Realita je bohužel někde jinde, a proto bych se vás ráda zeptala, proč dosud neexistuje smysluplná, plnohodnotná koncepce výstroje a výzbroje policie, která by jasně identifikovala, co který útvar potřebuje pro ochranu policistů v terénu. Kde je slibovaná bílá kniha nebo skutečná koncepce policie, která by jasně určila mantinely pro její další směřování? Je přece nutné, aby bylo zřejmé, jaký druh balistické ochrany policista zařazený do toho kterého útvaru potřebuje, a v jakém počtu. Nebo by podle vás takový přehled nebyl ku prospěchu zjednodušení akvizičního procesu a k zajištění vyšší bezpečnosti?

Vážený pane ministře, máte představu, do jaké míry funguje spolupráce vašeho rezortu s českými výrobci a třeba i s českými státními podniky, které spadají do oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu? Měla jsem v poslední době možnost některé navštívit a bylo pro mě velmi milým překvapením, že v oblasti výzkumu a vývoje disponují řadou projektů využitelných bezpochyby i policií třeba právě v oblasti personální bezpečnosti, ale také v rámci takzvané ochrany měkkých cílů. Nedomníváte se, že by bylo potřebné spolupráci s těmito podniky rozvíjet nejen ze strany Ministerstva obrany, ale i ze strany Ministerstva vnitra, což by nesporně mělo oboustranný pozitivní efekt?

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE