Ústní interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací

(www.psp.cz ) Ústní interpelace první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací.

Jana Černochová:

Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, vážený pane nepřítomný ministře. Zanedlouho bychom měli schvalovat nový mandát k vysílání vojáků České republiky do zahraničních operací a misí. Nyní se objevují informace, že ještě předtím by mělo být schváleno nové vyslání vojáků do oblasti Sahelu k mentoringu tamních bezpečnostních složek. Nijak nezpochybňuji nutnost aktivity České republiky v nestabilních oblastech za účelem zvýšení bezpečnosti České republiky.

Ráda bych ovšem znala širší kontext nasazování našich sil z pohledu našich zahraničně politických priorit. Poslední návrhy tedy znamenají, že rozšiřujeme naše působení v Sahelu. Zajímalo by mě, jaký je cíl, kam směřujeme a v jakém časovém horizontu. Můžete mi na to prosím odpovědět? Jak vypadá náš plán na příštích pět let, co se týče Sahelu, jaké konkrétní zahraničně politické zájmy tam naplňujeme a jakým způsobem?

A konečně by mě zajímalo, jaké je zapojení našich rezortů, ať už průmyslu či zemědělství, zda dojde k posílení našich diplomatických úřadů a zda budou navýšeny prostředky vynakládané Českou republikou v této oblasti. Předpokládala bych totiž, že s rozšiřujícím se nasazením našich sil bude rozšiřována i civilní pomoc. Děkuji za odpověď.

 

Písemnou odpověď na interpelaci naleznete zde.