Ústní interpelace na předsedu vlády ve věci postupu při stanovení agendy státních orgánů

Poslankyně Jana Černochová:

Vážený pane premiére, v úterý na zahájení jednání Poslanecké sněmovny jsem vyjádřila znepokojení nad postupem, který zvolil pan ministr Chovanec ohledně záležitosti, která se týkala fotomontáže, kterou jsme všichni viděli ve sdělovacích prostředcích. Bohužel jeho vyjádření, které bylo ve smyslu toho, že pan ministr sám zaúkoloval tajné služby, aby se jeho záležitostí zabývaly, ve mně vyvolalo pocit, že jednak nedůvěřuje jako každý jiný smrtelník Policii České republiky, která k tomu je příslušná, a jednak tedy, že zneužil svou pravomoc.

Chci se vás jako premiéra České republiky zeptat, jestli o této věci víte, že se obrací přímo jeden z ministrů přímo na zpravodajské služby, případně jestli vláda České republiky tuto záležitost projednávala. A třetí otázka. Jestli vy sám jste o této věci byl od pana ministra informován?

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka:

Vážená paní poslankyně, úkoly tajných služeb stanoví svým usnesením vláda, čili to jsou úkoly, které se týkají jejich zaměření, jejich působení. Nemám žádné informace o tom, že by pan ministr Chovanec úkoloval tajné služby ve věci, kterou zmiňujete, čili nemohu potvrdit, že by tady docházelo k něčemu, co vy jste nazvala porušování zákona. Mám informaci o tom, že pan ministr Chovanec dal podnět Policii České republiky, čili předpokládám, že to bylo ve formě příslušného trestního oznámení.

 

Poslankyně Jana Černochová:

Děkuji, pane premiére. Tak v tom případě vás ministr vnitra neinformuje o velmi podstatných věcech, protože včera za mnou pan ministr přišel do lavice, byli tam i další kolegové, kteří to slyšeli, a před těmito i přede mnou řekl, že se písemně obrátil s vaším souhlasem na Bezpečnostní informační službu. Takže někdo nám tady lže a já doufám, že to není premiér České republiky, ale jenom ministr vnitra.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka:

Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, to, že se někdo písemně obrátí na bezpečnostní službu nebo kohokoliv jiného, ještě neznamená, že úkoluje bezpečnostní službu nebo kohokoliv jiného. Myslím, že je v tom podstatný rozdíl. A pokud má paní poslankyně jakékoliv informace o tom, že by pan ministr Chovanec úkoloval bezpečnostní službu nad rámec oprávnění, která vyplývají z příslušných zákonů a usnesení vlády, může dát podnět kontrolnímu orgánu BIS nebo nějaké jiné bezpečnostní službě, aby se tou věcí zabýval. Ale pokud je zde uváděn jako údajný důkaz výrok pana ministra Chovance, že se písemně obrátil na službu, tak to nelze interpretovat jako úkolování služby. Byl bych rád, kdybychom byli v této věci přesní.