V Bruselu proběhlo jednání ministrů obrany zemí NATO

(www.army.cz) Posílení alianční obrany a pokračování podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi byla hlavní témata čtvrtečního jednání ministrů obrany zemí NATO v Bruselu. Ministři se shodli, že posilování vojenských schopností, vynucené agresivitou a expanzionismem Ruska, vyžaduje dostatečné finanční prostředky, tedy zajištění obranných rozpočtů nejméně ve výši dvou procent HDP. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová.

„Rok 2024 je pro nás prvním, ve kterém obranný rozpočet podléhá novému zákonu o financování obrany. Od letošního roku budeme do obrany investovat minimálně 2 procenta HDP,“ řekla Jana Černochová. O zákonu a jeho dopadech na dnešním jednání informovala spojence.

Ministři na jednání mluvili také o tom, jak posílit obranné a odstrašující schopnosti NATO. Ministryně Černochová spojencům sdělila, že Česká republika bere velmi vážně svůj závazek poskytnout pro případnou společnou operaci kolektivní obrany dostatečně silné ozbrojené síly. „Náš příspěvek alianční obraně nyní zahrnuje podstatnou část české armády,“ uvedla Černochová.

Tímto ministerským jednáním zahájila Aliance přípravu svého summitu, který proběhne ve Washingtonu letos v červenci a kromě jiného připomene 75. výročí existence NATO. Součástí těchto příprav bude i neformální zasedání ministrů zahraničních věcí aliančních zemí, které se bude konat v květnu v Praze.

Vedle jednání v aliančním formátu se v Bruselu uskutečnilo také zasedání Rady NATO-Ukrajina (tedy za účasti ukrajinské strany). Prostřednictvím videokonference ve středu proběhlo také jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG), která sdružuje země podporující Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Dvě ze tří těchto ministerských jednání tak byla věnována Ukrajině, což dokládá význam, který NATO pokračující podpoře země v boji proti agresorovi přikládá. Na videokonferenci UDCG zastoupil ministryni Černochovou náměstek Daniel Blažkovec.

„Pokračování pomoci Ukrajině je v našem životním zájmu,“ zdůraznila Černochová. Kromě dodávek materiálu bude Česká republika i v roce 2024 pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků v rámci asistenční mise EUMAM. „V rámci výcvikové mise EU vycvičila Česká republika už přibližně 4000 vojáků, což činí zhruba 10 % celkového počtu za celou EU. Podobný počet ukrajinských vojáků předpokládáme vycvičit i v letošním roce,“ doplnila Černochová.

Ministryně Černochová dnes v Bruselu podepsala se svým kanadským protějškem Billem Blairem Memorandum o porozumění mezi českým a kanadským ministerstvem obrany. Tento dokument vytvoří rámec pro spolupráci mezi obrannými resorty obou zemí v řadě oblastí. Dokument umožní i posílit spolupráci při vojenské podpoře Ukrajině.

„Naše dvě země sdílejí odpovědnost za obranu severoatlantické oblasti, což je obrovským úkolem, zvláště v době otevřené vojenské agrese Ruska. Podepsali jsme dnes Memorandum o porozumění, které povýší rámec pro naši obrannou spolupráci na novou úroveň,“ uvedla ministryně obrany Černochová.

Dokument nahrazuje předchozí Memorandum o porozumění ze srpna 1994, které již neodpovídá aktuálním potřebám spolupráce. Specifikuje oblasti, ve kterých mohou obě ministerstva spolupracovat, například ve výcviku, výzkumu, vzdělávání nebo logistice. Výslovně se týká i vojenské podpory Ukrajiny, kdy umožní úžeji spolupracovat na podpoře Ukrajiny.