Vítám podporu Sněmovny návrhu novely Ústavy ve věci vysílání vojáků v prvním čtení

(www.ods.cz ) Poslanecká sněmovna dnes podpořila v prvním čtení návrh novely Ústavy ČR, který předložila předsedkyně výboru pro obranu a první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová ve věci úpravy procesu vysílání vojáků do zahraničních operací v naléhavých situacích na dobu 60 dnů rozhodnutím vlády se zpětným souhlasem Parlamentu ČR. Návrh byl předložen s podporou poslanců pěti parlamentních stran.

Jana Černochová k dnešnímu jednání uvedla: „Vítám dnešní stanovisko Poslanecké sněmovny, která novelu čl. 43 Ústavy podpořila k dalšímu projednávání. Jsem také ráda za velmi obsáhlou diskusi, která, věřím, mnohé věci vyjasnila. V žádném případě zde nejde o otevření cesty vládě ke svévolným krokům. Cílem návrhu je umožnit flexibilně reagovat v situacích, kdy jde například o záchranu českých občanů, kteří se dostanou do zajetí, nebo v případech naplnění našeho závazku zapojení vojáků do operací sil velmi rychlé reakce NATO. Kontrolní pravomoc a právo veta Parlamentu pro takové akce ale budou zachovány, neboť vláda bude mít povinnost bez zbytečného odkladu Parlament informovat a ten bude moci rozhodnout o okamžitém stažení vojáků. Česká republika je a zůstane právním a demokratickým státem a neumím si představit, že by vláda podnikala takové kroky, které by překračovaly mezinárodní právo nebo by byly v příkrém rozporu s vůlí Parlamentu."