Vláda by měla napravit svou nečinnost ve věci směrnice o zbraních a podpořit novelu ústavního zákona o bezpečnosti

Vláda dnes projedná poslaneckou novelu ústavního zákona o bezpečnosti, která by měla do našeho ústavního pořádku zakotvit garanci práva na legální držbu zbraní. Z reakcí jednotlivých rezortů v mezirezortním připomínkovém řízení lze tušit, že stanovisko vlády bude spíše negativní či zbaběle neutrální.

Jako ODS jsme přesvědčeni, že musíme učinit nějaký preventivní krok proti přijetí směrnice EU, která by odzbrojila naše občany. Domnívám se, že přes všechny pochybnosti tato novela může vést ke kýženému výsledku tak, aby naši legálně ozbrojení občané byli chráněni před evropskou pacifistickou zlovůlí. Nepovažuji za chybu jasným způsobem deklarovat, že naše země respektuje právo na držbu zbraní těm, kteří jednají dle zákona a splní příslušné podmínky. Proto jsem tento návrh podpořila svým podpisem. A vláda by měla projevit odvahu a učinit totéž, aby napravila svou nečinnost během dosavadního projednávání návrhu této směrnice. Pokud by toto řešení nebylo účinné, pak jsme jednoznačně pro odpor proti přijetí směrnice o zbraních, a to i za cenu sankcí.