Vláda ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny k politizaci UNESCO a staví se na stranu nepřátel Státu Izrael

Dnes jsem v rámci jednání Poslanecké sněmovny navrhla zařazení bodu s názvem „Ignorace usnesení Poslanecké sněmovny ve věci politizace UNESCO vládou ČR a její politika ve vztahu ke Státu Izrael“. Učinila jsem tak v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských příspěvků UNESCO, podmínila ji zastavením politizace této organizace a aby na mezinárodním poli oponovala protiizraelským náladám a krokům a zasazovala se o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael. Je zjevné, že do dnešního dne nedošlo ani nepatrně k naplnění tohoto usnesení a že vláda jej zcela přehlíží.

Poslanecká sněmovna se fakticky dočkala jediné reakce vlády, a sice dopisu ministra zahraničních věcí Zaorálka předsedovi Poslanecké sněmovny Hamáčkovi, ve kterém poslance upozornil na to, aby si uvědomili, že jejich jednání a usnesení může mít také mezinárodně-politické důsledky. V reakci na tento dopis jsem pak interpelovala ministra zahraničí Zaorálka s žádostí o vysvětlení a o doložení, zda se mu ze strany některých partnerů ČR na zmíněné usnesení dostalo nějaké reakce a jaký byl její obsah.

Ministr zahraničí v odpovědi uvedl, že obdržel diplomatickou nótu ze strany palestinského velvyslanectví v Praze, která mimo jiné obsahovala výzvu k tomu, aby se vláda distancovala od zmíněného usnesení Sněmovny. Zároveň uvedl, že byl též předvolán vedoucí Styčného úřadu ČR v Ramalláhu na palestinské ministerstvo zahraničních věcí k podání vysvětlení, kde zaznělo, že podobné kroky by mohly vést i k revizi česko-palestinských vztahů. Ve své odpovědi mi také sdělil, že vláda nemůže pozastavit platbu členských příspěvků UNESCO, neboť by to bylo v rozporu s Ústavou ČR, která garantuje plnění mezinárodních závazků. Toto tvrzení však následně ve své analýze, o kterou jsem požádala, vyvrací Parlamentní institut.

Postup vlády, která ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny z května letošního roku, a ministra zahraničí Zaorálka, který není evidentně schopen zaujmout ve vztahu k otázce politizace UNESCO jednoznačné stanovisko a zrazuje tak dlouhodobé přátelství České republiky a Státu Izrael, pokládám jednoznačně za projev zbabělosti a alibismu. Vláda a ministr zahraničních věcí se svým postupem v této otázce staví na stranu těch, kteří popírají právo Státu Izrael na svatá místa, překrucují historii a fakta a útočí na jedinou skutečnou demokracii na Blízkém východě. Je zjevné, že ve světle uvedeného postupu vlády a ministra Zaorálka lze považovat veškeré deklarace přátelství k Izraeli ze stany představitelů současné vládní koalice za falešné. Považuji zároveň za tristní, že Poslanecká sněmovna, která můj dnešní návrh zamítla, bohužel tuto realitu toleruje a že není schopna se bránit tomu, že vláda nejenže nerespektuje její usnesení, ale zároveň ji kárá pod vlivem výhrůžek z palestinské strany.