Výdaje na obranu mají být garantované zákonem. Vláda to však odmítá

(www.ods.cz) Vláda dnes projedná návrh ODS na novelizaci zákona o zajišťování obrany ČR, který by garantoval výši výdajů na obranu na úrovni aliančního závazku 2 % HDP. Očekávala bych, že v souladu se svými proklamacemi vláda a zejména ministr obrany Stropnický tento návrh zákona podpoří a že jej doporučí k podpoře i předsedovi svého hnutí a ministru financí Babišovi.

Nestalo se tak a lze tušit, že stanovisko vlády k této novele bude velmi zdrženlivé, neboť ministr obrany se v rámci připomínkového řízení vyjádřil (zbaběle) neutrálně a ministr financí negativně. Rozpačitě pak působí i stanoviska ostatních ministrů, která se značně liší - místopředseda vlády Bělobrádek zákon bez výhrady podpořil, což vítám, ministr vnitra se vyjádřil taktéž neutrálně a předseda vlády mlčí.
 
Je zjevné, že vláda nemá žádný plán, jak výdaje na obranu co nejdříve navýšit a jak je efektivně utrácet, a přitom odmítá ten, který se nabízí. Sama se zavázala, že v roce 2020 budou tyto výdaje činit 1,4 % HDP, ale k tomuto cíli při pohledu na letošní rozpočet a rozpočtový výhled nesměřuje. Tento stav považuji za ostudný ve vztahu k našim spojencům, kteří oprávněně očekávají, že své závazky budeme co nejdříve naplňovat, a za projev lhostejnosti k obranyschopnosti naší země, která vyžaduje zejména vyrovnání vnitřního deficitu a velké investice do stále oddalovaných strategických zakázek.