Vynakládání peněz na armádní projekty musí být efektivní, musí zvyšovat schopnosti armády a musí podpořit český průmysl

(Ekonomický deník) Ekonomický deník přináší profily odborných mluvčích politických subjektů, kteří mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnujeme se klíčovým resortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor s odborným mluvčím ODS pro ministerstvo obrany, šéfkou sněmovního výboru pro obranu, Janou Černochovou.

Můžete nastínit svoje hlavní vize pro následující volební období?

Primárním úkolem bude další zvyšování výdajů na obranu a směřování ke 2 % HDP, které zajistí nejen naplňování našich závazků, ale především zajištění personálu, modernizaci armády a v neposlední řadě bezpečnost a obranyschopnost naší země.

Za druhé bude i nadále klíčový nábor do ozbrojených sil a dalších složek, a to jak profesionálů, tak aktivní zálohy.

Za třetí je nezbytné se zaměřit na modernizaci a její zrychlení. Vynakládání peněz na armádní projekty musí být efektivní, musí zvyšovat schopnosti armády, ale zároveň musí podpořit český bezpečnostní a obranný průmysl a zajistit, abychom v případě krizí byli schopni potřeby armády a státu zajistit v maximální míře z vlastních kapacit. Tomu by mělo napomoci zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování.

Za čtvrté je zapotřebí více systemizovat přípravu občanů, především mládeže, na krizové situace a podporovat prohloubení vzájemné důvěry mezi státem a občanem. A za páté příští volební období může být poznamenané nejen ekonomickými turbulencemi, ale i nárůstem napětí. Proto bude zapotřebí pečovat o spojenectví v rámci NATO a udržení silné transatlantické linky, tedy Spojených států v Evropě.

Můžete nastínit, jaké legislativní úkoly primárně resort podle vás čekají?

Především nastal čas na komplexní revizi zákonů rámujících přípravu na krizové situace a jejich zvládání. Za druhé bude nutné se více než zevrubně věnovat zákonu o zadávání veřejných zakázek s ohledem na obranu, bezpečnost a výzkum, vývoj a inovace. Změna zákona před pěti lety těmto oblastem příliš nepomohla, nepřinesla kýžené odstranění bariér a obstrukčních rizik v oblasti armádních nákupů a jejich zefektivnění. Určitě bychom se měli pokusit uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. A v neposlední řadě by bylo dobré konečně prosadit změnu ústavy zjednodušující krátkodobé vysílání vojáků do mimořádných operací, například na záchranu našich občanů, kteří se dostanou do zajetí v nestabilních oblastech. O to se snažíme s některými kolegy už dvě volební období.

Můžete popsat, jaké problémy podle vás resort nejvíce tíží? A jaké řešení pro tyto problémy přinášíte vy?

Za prvé, předvídatelnost a stabilita rozpočtu. K tomu by pomohlo uzákonění výdajů ve výši 2 % HDP na obranu. Za druhé, jasná odpovědnost za akvizice a odbyrokratizování procesů na ministerstvu. Zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování a zjednodušení struktury Ministerstva obrany tak, aby měl ministr pod sebou řiditelný počet přímo podřízených lidí. Za třetí vyšší podpora domácího obranného průmyslu jak v oblastech vývoje a inovací, tak i při exportu. Tomu napomůže vytvoření speciálního fondu a poskytování státních záruk a podporování společných vývojových a inovačních projektů se spojenci i partnery, jakými je například Izrael. A v neposlední řadě již zmíněný a stále nedotažený systém přípravy obyvatelstva na krizové stavy a zapojení legálních držitelů zbraní do systému střelecké přípravy.

Jak vnímáte budoucí fungování ČR v rámci euroatlantických struktur? Máme tím na mysli např. společnou armádu NATO, zahraniční mise, vyzbrojení, obranu státu.

Asi máte na mysli společnou evropskou armádu, o společné armádě NATO nebyla nikdy – až na sdílení některých schopností – řeč. Společná evropská armáda nedává smysl, byl by to naprosto neefektivní experiment, který by rozmělnil síly západních spojenců. Jednoznačně ovšem podporuji spolupráci evropských států a jejich armád na dílčích společných projektech, které budou zvyšovat bezpečnost evropského kontinentu a především budou v důsledku posilovat Severoatlantickou alianci. Ta musí zůstat pilířem obrany. Jakékoli projekty EU v obranné oblasti nesmějí být duplicitní či konkurenční k NATO. Zcela zásadní je udržování silné transatlantické linky a zájmu Spojených států o dění v Evropě. Je v našem nejvyšším zájmu udržet toto spojenectví silné. Podporuji účast našich vojáků v zahraničních operacích, které posilují bezpečnost euroatlantického prostoru a jsou v zahraničně-politickém zájmu České republiky. Podporuji také modernizaci armády, dokončení velkých modernizačních projektů, které jsou naším závazkem v systému kolektivní obrany. Pouze prostřednictvím naplňování těchto našich závazků můžeme dosáhnout toho, že se budeme moci na naše spojence spolehnout, protože tento systém stojí na vzájemné důvěře.

(Autor: Jan Hrbáček)

Rozhovor vyšel na serveru ekonomickydenik.cz.