Vystoupení paní poslankyně PČR Jany Černochové na 8. schůzi PS k zákonu o vojácích z povolání a souvisejícím předpisům (část 1.)

Vystoupení paní poslankyně PČR Jany Černochové na 8. schůzi PS k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a dalším souvisejícím zákonům (první část).

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Musím v reakci na to, co tady zaznělo od pana kolegy poslance Sedi, trošku pozdvihnout obočí, protože jsem velmi překvapena z toho, co jsem tady dnes slyšela.

Návrh zákona o vojácích z povolání, zákon č. 221, jsem já společně s panem kolegou Seďou v minulém volebním období několikrát slyšela, ten návrh jsme měli k diskusi opakovaně na výboru pro obranu a kritika, která tady teď zaznívá, možná kdyby zaznívala dva roky zpátky, tak pan ministr Stropnický, který se v rámci svého mandátu v nové vládě zhostil role předkladatele tohoto návrhu, by měl jednodušší práci, protože by všechny kritické body, které tady zmiňovali zástupci sociální demokracie, už do toho návrhu mohl zanést a nemuseli jsme ztrácet půl roku času.

Já si myslím, že ta norma není připravena špatně. Garančním výborem zcela bezpochyby bude výbor pro obranu, který určitě připomínky, o kterých jsme hovořili už na různých úrovních i v rámci prolínání některých agend do oblasti bezpečnosti, tak jsme o nich hovořili i v bezpečnostním výboru, tak si myslím, že jsme schopni některé záležitosti odstranit tak, aby tam problém nebyl. Myslím si, že i v úvodním slově pana ministra tady ty věci, o kterých už nyní víme, že tam nejsou úplně dokonale zaneseny, pan ministr sám zmiňoval, že o nich ví a že je připraven o nich diskutovat a tyto chyby odstranit.

Já bych při této příležitosti možná ještě zmínila dvě normy, které nás čekají také, předpokládám v letních měsících. Možná nebude od věci, když se na tyto dvě normy sejde mimořádná schůze, pokud bude svolána z důvodů jiných, o kterých tady také dneska byla řeč, v letních měsících, a to zákon o aktivních zálohách a branný zákon, protože tyto dvě normy bezprostředně souvisí s dvěstědvacetjedničkou a není možné přijímat dvěstědvacetjedničku a nebavit se o aktivních zálohách. Není možné přijímat dvěstědvacetjedničku a nebavit se o branném zákoně, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí.

Takže já chci poprosit a jménem klubu občanských demokratů mohu říct, že my jsme připraveni tento zákon podpořit do druhého čtení. Stanovit garančním výborem výbor pro obranu se nám také jeví jako nejvíce systémové a pojďme dál vést v rámci výboru o této normě diskusi. Já bych i ráda poděkovala panu ministrovi Stropnickému, že když jsem ho tady interpelovala na začátku volebního období, kde že jsou ty zákony, které on stahoval z programu, tak že mi řekl, že tyto normy budou předloženy do léta. A jsou. Dvěstědvacetjedničku tady máme, takže bych ještě velmi chtěla ubezpečit od pana ministra, že to samé může slíbit i s branným zákonem a se zákonem o aktivních zálohách. A já samozřejmě velmi ráda se budu na práci na těchto normách jako členka výboru i pro obranu i pro bezpečnost podílet. Děkuji za pozornost.