Vystoupení paní poslankyně PČR Jany Černochové na 8. schůzi PS k zákonu o vojácích z povolání a souvisejícím předpisům (část 2.)

Vystoupení paní poslankyně PČR Jany Černochové na 8. schůzi PS k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a dalším souvisejícím zákonům (druhá část).

Vážení kolegové, omlouvám se, že z toho vynechám ženy, ale jedinou ženou ve výboru pro obranu jsem já. Jsme tady všichni nějaký týden, někteří z nás jsou tady i z minulého volebního období a máme dostatek zkušeností na to, abychom byli schopni tu normu během prodloužené lhůty - souhlasím s kolegou Klučkou a s jeho návrhem - dát dohromady tak, abychom ji mohli projednávat. Zároveň pan ministr a jeho resort bude chystat branný zákon, bude chystat zákon o aktivních zálohách a může se to tady v nějakou chvíli všechno sejít. Myslím si, že tuhle ambici bychom měli mít všichni.

Mě jenom velmi mrzí, že za dva tři týdny oslavíme smutné roční výročí pádu Nečasovy vlády, kdy tato norma ležela v ten den, kdy padla vláda, na programu té schůze. Kdyby se v rámci opatření Senátu, jak původně chtěl bývalý ministr Picek, tato norma dostala do projednávání, tak se tady dneska nemáme o čem bavit, pan ministr má o vrásky méně z dvěstědvacetjedničky a ta norma platí. A už chvíli jsme schopni monitorovat to, jaké případné chyby a nedostatky se v té normě ukazují v praxi.

Já nesouhlasím s kolegou Seďou, že to bude horší. Nebude to horší. Mně vadí, že vlastně v rámci kariérního řádu jsme se dostávali do situace bez rozhodného období, které je teď v normě, které je dvouleté až patnáctileté, že nám například na pozici - a mluvil o tom i pan ministr - svobodníků sloužili lidé 35, 25, 30 let. Na pozici svobodníků! A to přece nikdo z nás o takovéto vojáky, kteří nemají základní ambici povyšovat ve svém kariérním postupu, by neměl mít zájem. A v tom já vidím tu normu jako dobrou, jako dobrý návrh.

Mně tam vadí, a zmiňovala jsem to opakovaně na semináři, že nám ze systému trošku vypadnou plukovníci, protože je problém v tom, že v současné chvíli máme 280 plukovníků. Když pan prezident Zeman v den státního svátku jmenoval generála Petra Pavla armádním generálem, tak ty dny předtím byli do plukovnické hodnosti povýšeni i další plukovníci, bylo jich zhruba kolem patnácti, takže teď plukovníků v naší armádě máme kolem 300, a bohužel to je to úzké místo.

V současné chvíli máme v naší armádě kolem 300 plukovníků. Jediné, co mi vadí na kariérním postupu a řádu, je to, že z plukovníka se může stát pouze generál, brigádní generál. A tady je samozřejmě úzké místo, že o povýšení do této hodnosti, povýšení do hodnosti generála, rozhoduje pouze a výlučně z naší Ústavy prezident republiky, takže to v ruce armáda nemá. Dostaneme se do situace, kdy zhruba 300 plukovníků nemůže mít ambici, a předpokládám, že tuto ambici nemá ani naše armáda, aby se z 300 plukovníků stalo během dvou let 300 generálů. To se prostě nestane, ale naštěstí - a v tom bych chtěla strašně moc poděkovat zástupcům resortu Ministerstva obrany, kteří na naše dotazy nám vypracovávali velmi kvalitní podklady, tak abychom my byli schopni s těmito čísly pracovat - už dneska víme, kolik plukovníků, kteří by jinak ze systému vypadli, odejde přirozenou cestou do důchodu.

Jsou to všechno věci, které mají řešení, jenom potřebujeme mít čas se o nich bavit. Já znovu opakuji, že ač jsem poslankyně z opoziční strany, tak armádu, policii, prostě bezpečnostní složky, já považuji za něco, co by mělo být zcela apolitického, a jsem připravena já i moji kolegové připravit každý rozumný návrh, který povede ke zlepšení situace v Armádě České republiky, ke stabilizaci našich vojáků a k tomu, že konečně po přijetí Bílé knihy, která se přijímala před třemi lety, bude jasno, co se v tomto resortu bude dít dalších deset let. To je můj přístup k této problematice a nemyslím si, že by ta norma byla špatná. Pojďme na ní pracovat, pojďme na ní pracovat klidně ode dneška, až postoupíme tuto normu garančnímu výboru, pojďme se scházet a věnujme hodně času této normě. Naše armáda si to zaslouží.