Vystoupení poslankyně Jany Černochové k vládnímu návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vystoupení paní poslankyně Jany Černochové na 57. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 24. května 2017 k bodu jednání Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (druhé čtení).

Myslím si, že by možná na úvod mojí řeči stálo za to připomenout, že tato vláda má ještě jedno prvenství. Nevím, jestli je to prvenství, se kterým se pan ministr vnitra chce chlubit. Tato vláda má nejvíc policistů ve vazbě. Myslím si, že něco takového v minulosti nikdy nebylo. Možná za Stanislava Grosse. Jestli si chce konkurovat pan ministr vnitra Chovanec s panem dnes již zesnulým ministrem vnitra Grossem, tak určitě to není nic lichotivého. To jenom na úvod, ale myslím si, že ono to spolu hodně souvisí. Protože pokud tito policisté vidí, jakým způsobem někteří jejich kolegové se chovají a vidí, jak vnímají i ty politické souboje mezi současnými členy vládní koalice, kdy zrovna náhodou minulý týden se zatýkají lidé z hnutí ANO. A úplně náhodou tento týden se konají domovní prohlídky u členů ČSSD. To je náhodička!

Takže si myslím, že toto vůbec na atraktivitě policejního sboru se neprojevuje nějakým pozitivním způsobem. Myslím si, že to pan ministr vnitra snad ví. Ale zpátky k této normě.

Již v únoru tohoto roku, kdy proběhlo první čtení tohoto návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsem vystupovala s varováním, a musím to bohužel zopakovat i po dubnovém jednání ve výboru pro bezpečnost, že příslušníci bezpečnostních sborů po přijetí této novely více peněz v žádném případě nedostanou. Destabilizovaná policie se pro uchazeče rozhodně atraktivnější nestane. A sociální jistoty, jak o nich rádi mluví kolegové ze sociální demokracie, tak žádné sociální jistoty příslušníci mít nebudou, naopak ty, co měli jako stávající, tak ty budou více ohrožené. A nejedná se přitom jenom o policii. Jedná se i o ostatní bezpečnostní sbory.

Tato vláda, ale především pan ministr vnitra Chovanec, nebyla za celou dobu svého působení schopna učinit jeden jediný zásadnější krok, který by vedl ke stabilizaci bezpečnostních sborů. A to zejména policie. Ačkoli přitekly do rozpočtu Ministerstva vnitra nemalé prostředky, tak asi bychom se měli pana ministra ptát, kde je to vidět? Je to vůbec někde vidět? Nemohu se zbavit pocitu, že tento tristní stav až nyní na poslední chvíli se pan ministr snaží zachránit různými populistickými gesty, jako je navýšení platů či opětovné proplácení přesčasů. Nic z toho však není, a já říkám, bohužel, systémovým řešením, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí.

Osobně bych si přála, aby tomu tak nebylo a abychom této příležitosti využili alespoň my poslanci - už o tom tady hovořil kolega Ondráček -, protože volby budou znamenat další odklad, a než se vůbec nová vláda rozkouká a rozmyslí, co s personální situací v bezpečnostních sborech bude dělat, tak uplyne zase nějaká doba.

Když tato vláda nastupovala, dušovala se a zaklínala, že zlepší vybavenost bezpečnostních sborů a stabilizuje personální situaci v bezpečnostních sborech. To se však záhy ukázalo jako prázdná proklamace. Realita je taková, že minulý rok pracovalo u policie 39 497 lidí, a do roku 2020 mají přibýt další 4 000. Potíž je ale v tom, že ti, kteří k policii nastoupí, často a rychle odcházejí. Také již tady byla citována ta statistika. A navíc zkušení, ale bohužel demotivovaní policisté, kteří mají již plné zuby slibů a prázdných gest, nakonec nám odcházejí od policie také. A přitom čísla hovoří jasně, kdy od začátku tohoto roku vznikl služební poměr u 354 nových policistů, ale služební poměr ukončilo 475 policistů. Ano, to je ta stabilizace, zatraktivnění služby u bezpečnostních sborů, pane ministře? Když vám víc lidí odchází než přichází? To už i pan ministr obrany Stropnický je na tom líp. A vy víte, co za úsilí mě stojí to, abych to tady vyslovila.

Není žádným tajemstvím, že současný personální stav u policie je tragický a není ani vidina toho, že se v budoucnu tento alarmující stav zlepší. Ani tato novela k tomu nesměřuje. Velké problémy jsou především ve velkých městech, byla tady zmiňována Praha. I to samozřejmě ovlivňuje ty menší, protože na mnoha odděleních jsou problémy se zajištěním výkonu služby, a proto se spojují některá oddělení. Neustále jsme svědky toho, že musejí z už tak personálně velice vyprázdněných krajských ředitelství a územních odborů odjíždět policisté na výpomoc do Prahy a jiných oblastí. Nedej bože, nedej bože, aby došlo k nějaké mimořádné události nebo se k ní bezprostředně schylovalo. To bychom totiž najednou zjistili, že není skoro nikdo, kdo by byl v ulicích a kdo by nám pomáhal a chránil nás. Ostatně i mírné zvýšení nebezpečí znamená nasazení armády v našich ulicích, protože policie není schopná zajistit všechny své úkoly.

Nábory a stabilizace policie jsou v podání provedených domnělých opatření této vlády a pana ministra Chovance bohužel pouhou iluzí.

Co se týká náborů, budu se opět opakovat - omlouvám se za to -, ale považovala bych za přínosné, kdyby se příslušní ministři, pod které spadají ozbrojené a bezpečnostní sbory, dohodli na nějaké jednotné databázi, tak aby prostě někdo, kdo nesplní podmínky pro to být vojákem z povolání, ale může být např. celníkem nebo příslušníkem vězeňské služby či policie, tak aby se o tomto člověku vědělo, aby nám z toho systému neutekl a aby se nemusel hlásit do deseti výběrových řízení, všude předávat diplomy, všude prostě vyplňovat tisíce formulářů. Samozřejmě vím, že to není samospásné řešení, ale byl by to podle mého názoru krok správným směrem a společně s dalšími opatřeními, která by se musely dělat systémově, a nikoli podle volebních preferencí, by přispěly ke stabilizaci bezpečnostních sborů.

Stále nemohu uvěřit, jak diletantským způsobem přistupuje Ministerstvo vnitra i Ministerstvo obrany, a to v době konjunktury a za ideálního a vcelku i nevídaného politického konsenzu koalice - opozice v otázkách bezpečnosti, tak jak přistupujete vy i Ministerstvo obrany k akvizičním procesům. Jak už jsem zmínila, do resortu ministra Chovance nateklo několik miliard navíc mimo jiné i na akvizice. Ale máte někdo pocit, že tyto finanční prostředky byly adekvátně vynakládány? Zlepšila se výstroj, zlepšila se výzbroj, zlepšilo se jiné vybavení policie? Například neprůstřelné vesty, které lze prostřelit? Skutečně tohle je ten cíl, aby chodili policisté a policistky v uniformách, které nesplňují základní parametry a které mohou být prostřeleny? Zlepšila se obuv, ve které se dá chodit? Možná bych doporučila panu ministrovi, aby si jedny boty, ve kterých chodí policisté, pořídil a aby v nich týden chodil tady v Poslanecké sněmovně. Aby si to vyzkoušel, jak pohodlné - to myslím ironicky - tyto boty jsou. Protože vám garantuji, že po týdnu by pana ministra nenapadlo objednávat další boty tohoto typu u stejné firmy. Ale jsou i takové drobnosti, jako průkazy služby kriminální policie, u kterých se nedodržela ani barva. Musím ale přiznat, že priority byly zřejmé a nová hodnostní označení, nové uniformy, kožené bundičky na policistech Policejního prezidia se opravdu vnímají a jsou velmi slušivé.

To vše jsou jen příklady toho, jakým způsobem je dnes policie de-stabilizovaná. Smutnou realitou je i to, že si už i policisté na obvodech zvykli pracovat se zastaralými počítači a někteří - věřte nevěřte - dokonce s láskou vzpomenou na spolehlivý psací stroj, pane ministře.

V minulém týdnu vyšel audit jednoho serveru, v tom auditu je titulek - samozřejmě titulek má vždycky vzbudit emoce, ale když vás následně seznámím s obsahem toho článku, tak ten titulek k tomu docela sedí: Bosí policisté v lehce průstřelných vestách.

Anketa: Jak se vláda během posledních čtyř let starala o bezpečnostní sbory? Co udělala pro bezpečnost v době, kdy terorismus ohrožuje Evropu? Co třeba řešit důsledky migrační krize?

Na začátku svého působení si vláda stanovila pět základních cílů. Naplnit se podařilo jen polovinu z nich. První cíl této vlády byl: zlepšíme vybavenost bezpečnostních sborů. Druhý: stabilizujeme personální situaci v bezpečnostních sborech. Třetí: budeme bojovat razantněji proti terorismu. Čtvrtý: budeme důrazněji potírat organizovaný zločin. Pátý: budeme potírat rasovou nesnášenlivost.

Co se týče toho prvního - zlepšíme vybavenost a stabilizujeme personální situaci. Tak splněno s výhradou, protože loni pracovalo u policie 39 497 lidí, do roku mají přibýt další 4 000. Nejvíce jich má policie přijmout letos, tedy v roce 2017, kdy se má nabírat 850 nováčků. V dalších letech by měly počty nováčků klesat. Plány sice vypadají dobře, potíž je bohužel v tom, že ti, kteří k polici nastoupí, zase rychle odcházejí. Vysokou fluktuaci způsobuje špatné zázemí a nízké platy.

Akvizice. Nesplněno, tendry se vypisují a voda teče. To je stejné jako na obraně. Za co konkrétně policie utratila 3,4 mld. korun, které proinvestovala v letech 2013 až 2016? To Policejní prezidium tomuto serveru nesdělilo, což mi přijde zvláštní, že když se novináři ptají na údaje, které nepodléhají utajení, tak Policejní prezidium mlčí.

Podle odborů, píše tento server, a opozičních poslanců ale policie určitě neutrácela peníze za kvalitní výstroj a výzbroj policistů či za vybavení policejních kanceláří. A pokud nějaké nákupy proběhly, policisty nepotěšily. Jmenujme alespoň nákup neprůstřelných vest, které lze prostřelit, bot, ve kterých se nedá chodit.

Další. Budeme bojovat razantněji proti terorismu. Ano, tady by se dalo říct, že tím auditem pan ministr to, co si předsevzal, slíbil a máme to štěstí, že si nemusíme nějaké cvičení proti terorismu zkoušet v praxi. Chvála bohu.

Dále. Budeme důrazněji potírat organizovaný zločin. To byl úkol, který si vláda předsevzala jako bod číslo čtyři. Nesplněno. Tady stojí v tom: Policie už dlouhou řadu let slouží politikům jako nástroj, který zneužívají v mocenských šarvátkách. Výjimkou není ani poslední vláda. Vnitřní boj mezi ministrem financí Andrejem Babišem a premiérem Sobotkou vyústil v reorganizaci policie. Premiér vyhrál. Policistům však nic zásadního nepřinesla. K lepšímu se nic nezměnilo. Do boje s organizovaným zločinem se stále promítají rozmanité politické zájmy, které ztěžují samotná vyšetřování. Jak jsem říkala v úvodu, minulý týden se zatýkali členové hnutí ANO, tento týden se zatýkají a konají se domovní prohlídky u členů ČSSD. Takže když to takhle půjde na střídačku, tak ten další týden to zase bude ANO a pak zase ČSSD nebo někdo jiný. (Hlasité poznámky z pléna: ODS.)

Další. A tady pan ministr má splněno. Budeme potírat rasovou nesnášenlivost. Tady skutečně tradiční extremistické skupiny ulehčily policii práci, když se stáhly některé z veřejného života.

Víte, co mně na tom všem vadí? Kromě slibu vlády, že posílí počty policistů, tak že skutečně tady v žádném případě nedochází ke stabilizaci tak, aby ti zkušení, ti, kteří se zapracovali a prostě zvykli si na život, který není ani z hlediska rodinného zázemí, ani pro jejich rodiny snadný, tak bohužel tito lidé se rozhodnou po nějaké době z policie odejít. A to, že společnost Lidl platí lépe než stát, to už tady zaznívalo několikrát. A myslím si, že to je přeci systémově špatně. To snad víme úplně všichni.

Ale zpátky k projednávané předloze novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nebudu se dlouze opakovat a unavovat vás veškerými podrobnostmi, co všechno je na tomto návrhu špatně, ale přesto mi dovolte ještě několik poznámek a představení mnou předložených pozměňovacích návrhů, které bohužel nebyly podpořeny na výboru pro bezpečnost.

První můj pozměňovací návrh, který v systému najdete pod číslem 6273 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, vede ke zrušení navrhovaného zavedení zkušební doby na šest měsíců. Jistě dobře víte, že dnes jsou známy dva typy služebního poměru - na dobu určitou a na dobu neurčitou. Doba určitá je možná nejdéle na tři roky od vzniku služebního poměru a po úspěšném složení zkušební zkoušky se automaticky mění na dobu neurčitou. Je to logické, protože v případě policistů, ale samozřejmě i dalších příslušníků všech bezpečnostních sborů, trvá poměrně dlouho, než se příslušník naučí a vycvičí ve všem potřebném, co potřebuje k řádnému výkonu své profese. A rozhodně to není jednoduché, jelikož se nejedná jen o fyzické a psychické zdraví a zocelování, ale samozřejmě jde i o taktiku a metodiku zásahu, znalost práva a podobě. Například policista tak stráví minimálně rok ve škole. Další rok nebo dva je přímo v terénu a sbírá zkušenosti a zdokonaluje, co se ve škole a při tréninku naučil. Ale jak je známo, teorie praxi nenahradí, a tak je do služebního poměru na dobu neurčitou přijat až po složení zkoušky. Z tohoto důvodu je i dostatek času, aby se nový policista ukázal a naplno projevil svoje schopnosti, zda se na tak náročné povolání hodí, nebo ne. Pokud na práci ve službě státu nemá, služební poměr je skončen uplynutím doby určité. Samozřejmě i nadále platí, že pokud policista porušuje zákon apod., je z uniformy tzv. vysvlečen ještě dříve. To je naprosto v pořádku.

Jelikož nebyl pan ministr vnitra Chovanec osobně na jednání výboru pro bezpečnost, když jsem tento pozměňovací návrh představovala, tak by mě zajímalo, pane ministře, jaký je váš názor na tento můj pozměňovací návrh. Stejně tak by mě zajímal i názor odborů a pana policejního prezidenta Tuhého, protože ačkoliv se pan ministr chlubí shodou a zevrubnou přípravou novely zákona s odbory, neznám jejich stanovisko a pohled na věc. Vím, že se jako čert kříže bojí toho, aby se neotevíraly výsluhy. ODS jasně garantovala, že nic takového činit nebude, tak ale na druhou stranu, pokud tady je většina kolegů a kolegyň v této otázce ve shodě, že se tato Pandořina skříňka nyní otevírat nebude, tak by nám odbory nějakým způsobem své stanovisko, objektivní stanovisko sdělit měly prostřednictvím pana ministra.

Služební poměr na dobu určitou na rozdíl od zkušební doby je z logiky věci, kolegyně a kolegové, výhodnější i pro samotné policisty, kdy policista v této době může nejen čerpat příspěvky z FKSP, pane ministře, ale například může žádat banku o hypotéku a mít i jistotu, že prvních šest měsíců, kdy dostává mimo jiné zcela neadekvátní platové ohodnocení, nebude zcela v nejistotě. Přeci také tady jsme několikrát diskutovali o těch statistikách, nelichotivých statistikách, které nám ukazují, kolik policistů se pohybuje na hranici životního minima, kolik policistů už na sebe muselo v nějakém okamžiku vyhlašovat bankrot nebo kolik policistů muselo a musí někdy i nelegálně bohužel mít ještě nějaký vedlejšák na to, aby uživili dvoučlennou rodinu.

Proto by mě zajímalo, pane ministře, zdali si ministr s odbory takto představují stabilizaci a jistoty pro lidi, kteří se rozhodnou sloužit státu a jeho občanům. Povede tedy zkušební doba k atraktivitě práce u bezpečnostních sborů? Ráda bych chtěla zdůraznit, že ozbrojené represivní složky státu se nemohou z podstaty řídit stejnými pravidly, jak je známe z práva civilního. Jedná se o lidi, kteří mají na sobě uniformu, mají určitou hodnost, mají zbraň a mají i vedle privilegovaných práv zasahovat v zákonem stanovených případech do základních lidských práv občanů, tak mají i velkou odpovědnost. Bezpečnostní sbor je postaven na disciplíně, rozkazech, příkazech, vynucování práva, kázni a není možné se tvářit, že tomu tak není, a neustále se přibližovat zákoníku práce. Opět úplně stejná slepá ulička, kterou jde Ministerstvo vnitra i Ministerstvo obrany. Za chvíli nebudou v těchto sborech ani ozbrojených, ani bezpečnostních vydávány rozkazy, všechno se to bude odehrávat na úrovni správního řízení. Tohle skutečně, kolegyně a kolegové, chceme? Nechceme!

Dalším navrhovaným problematickým bodem, se kterým se nemohu ztotožnit, je, pane ministře, náborový příspěvek. Náborový příspěvek tak, jak je navržen ve stávajícím vládním návrhu, nemá žádnou ambici k udržení nového příslušníka ve služebním poměru, a je tedy iluzorní jej pokládat za náborový. 

Nijak se totiž nedotýká stávajících příslušníků, kteří měli tu trpělivost a pevný osobní postoj či přesvědčení, že u bezpečnostního sboru nám vytrvali dodnes. Vlastně může hrozit, že se dotkne i těch stávajících, a to za předpokladu, že bude pokrytí náborového příspěvku čerpáno z objemu prostředků na služební příjmy takto stávajících příslušníků bezpečnostních sborů, neboť dopad do státního rozpočtu - a škoda, že mě pan ministr neposlouchá...

Vlastně může hrozit, že se dotkne i těch stávajících, a to za předpokladu, že bude pokrytí náborového příspěvku čerpáno z objemu prostředků na služební příjmy těchto stávajících příslušníků bezpečnostních sborů, neboť dopad do státního rozpočtu je podle důvodové zprávy předpokládán nulový. Nulový dopad do státního rozpočtu, pane ministře? Pan ministr je asi kouzelník. Tedy nevím teď, nehledejte v tom prosím nějakou analogii s Rekonstrukcí státu, že by měl být pan ministr na stejných billboardech jako někteří kolegové z této Sněmovny. Iluze, že navržený náborový příspěvek povede ke stabilizaci bezpečnostních sborů a ke snižování mezigeneračního napětí mezi novými a stávajícími příslušníky bezpečnostních sborů, je ukázková. K tomu prostě nedojde. Náborový příspěvek bohužel nepovede ani k dlouhodobému udržení příslušníků ve služebním poměru, ani k motivaci plnění služebních povinností na odpovídající požadované úrovni. Byť je náborový příspěvek doprovázen argumenty o nepřijatelném, výrazně nižším nástupním platu příslušníků bezpečnostních sborů než u ostatních pracovníků v bezpečnostní oblasti, nijak tento příjmový rozdíl neřeší. Navrhovaný stabilizační příspěvek působí totiž přesně opačným směrem. Demotivuje a destabilizuje, a proto já navrhuji jeho vynětí z tohoto návrhu zákona.

Ale aby mě někdo nenařkl z toho, že jen kritizuji a plísním své politické soupeře bez návrhu alternativního řešení, tak mám alternativní návrh a ten navrhuji ve dvou variantách, a to zavedení stabilizačního příspěvku, který můžete v systému nalézt pod číslem 6274 a pod číslem 6275. Stejně jako v případě mého návrhu na zrušení zavedení zkušební doby, tak i v případě mého návrhu na zavedení stabilizačního příspěvku by mě velmi zajímal postoj pana ministra, který bohužel na výboru pro bezpečnost nebyl, a stanovisko policejního prezidia. A to bych tedy poprosila pana ministra, jestli by mě na toto mohl odpovědět.

Stabilizační příspěvek se totiž - ten můj návrh si klade za cíl ocenit příslušníky bezpečnostních sborů u příležitosti úspěšného setrvání ve služebním poměru a podpořit je v jeho pokračování. Oproti náborovému příspěvku by příspěvek stabilizační podpořil příslušníky, kteří nejenom, že nastoupili do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, ale nějakou dobu v něm setrvali a také již odvedli nějakou práci, pane ministře, a to ocenění si zaslouží nejenom proto, že někam nastoupí, ale že se něco naučí, něco si odpracují. Výplata stabilizačního příspěvku by nezakládala žádné další podmínky, jako by bylo např. další setrvání ve služebním poměru, ani by nehrozila žádná sankce spočívající v povinnosti vrátit stabilizační příspěvek, resp. jeho poměrnou část, čímž by ubylo té administrativy, agendy, byrokracie, která by s tím náborákem byla spojena.

Motivační role stabilizačního příspěvku spočívá v očekávání jednorázové výplaty dávky, která by byla za splnění předem stanovených podmínek nároková a příslušník by dopředu mohl počítat s tím, že tuto částku dostane. Věděl by, do čeho jde. Nebylo by ani tak rozhodné, v jaké služební hodnosti v době nároku na stabilizační příspěvek je právě příslušník zařazen. Dostal by ji každý bez rozdílu. Stabilizačním příspěvkem by se mohl vyřešit problém obsazování služebních míst v regionech a lokalitách, kde to je na základě předchozích zkušeností problematické, zejména kde existuje velká konkurence u ostatních zaměstnavatelů včetně nestátních ozbrojených sborů a složek. A tady přiznávám upřímně, že jsem sobec, protože by to hodně pomohlo hlavnímu městu Praze, kde samozřejmě konkurence těch různých zaměstnavatelů je největší a pan ministr ví, že ten podstav v našem hlavním městě je skutečně obrovský. A dnes máme na programu obecní policie a já tady musím připomenout, že skutečně pokud bychom měli spoléhat jenom na Policii České republiky, tak v Praze nezvládneme udržet bezpečnost, protože skutečně ten podstav, který tady je, nějakým způsobem doplňuje městská policie, byť i u ní je bohužel podstav, ale to je to, před čím já jsem varovala už tři roky zpátky, že ten bazén vhodných rekrutů pro práci v bezpečnostních nebo ozbrojených sborech se začíná vyprazdňovat a že je zapotřebí zaapelovat i v rámci jedné vaší strany, ČSSD, na své kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby se snažili s tímto něco dělat. Nestalo se nic, takže se nám vesele ten rekrutační bazén nadále vyprazdňuje, vyprazdňuje a vyprazdňuje, protože demografický vývoj nevěstí nic dobrého.

Příslušník, pokud by byl ten stabilizák, tak příslušník by byl motivován k tomu, aby do takovéhoto místa služebního působení směřoval žádost o přeložení, protože by tam měl nárok na vyšší stabilizační příspěvek. Bylo by i možné reálně uvažovat o sepisování dohod s příslušníky, např. že v dané lokalitě služebního působiště setrvá nejméně dalších pět let, jako byly takto v minulosti sepisovány např. dohody právě v hlavním městě Praze a myslím, že to bylo i ve Středočeském kraji, a byly to roky 2009, 2012. Stabilizační příspěvek by plnil i roli preventivní, pane ministře, protože jeho výplata by byla vázána k úspěšnému, to je bezproblémovému setrvání ve služebním poměru a příslušník by věděl, že pokud se dopustí nějakého protiprávního jednání, nebude-li vůči němu uplatněna sankce neslučitelná se služebním poměrem, tak bude muset na stabilizační příspěvek čekat stanovenou dobu znovu od počátku.

Stabilizační příspěvek je tedy podle mého názoru vhodným doplňkem ke stávajícímu procesu "odstraňování minulých křivd", které vy tady často a tak rádi používáte, protože by zakládal rovný přístup ke všem příslušníkům bez ohledu na to, zda jsou u sboru nováčci nebo jsou tzv. srdcaři, držáci. Stabilizační příspěvek by zakládal v podstatě stejný motivační efekt, jako s sebou nesou výsluhové nároky s tím rozdílem, že by kvůli tomu nemusel končit služební poměr, ale příspěvek by dostal ještě v době jeho trvání.

Navrhuji, aby rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku bylo na řediteli bezpečnostního sboru. Má to mimo jiné i opodstatnění, že se nemusí složitě měnit v budoucnu zákon a může se operativně reagovat na danou situaci v regionu a podobně. Skutečně pokud chceme, aby z těchto lidí byli velitelé, byli ředitelé, měli by mít i toto oprávnění.

Jak jistě dobře víte, i samotní příslušníci bezpečnostních sborů bedlivě sledují každý návrh novely zákona o služebním poměru a není ani výjimkou, že někteří z nich mohou začít panikařit či přinejmenším být v určité nejistotě a napětí, abych nepoužívala tak emotivní výraz. A to já bych tedy opravdu, pane ministře, do budoucna velmi nerada. Nechci vám dlouze uvádět všechny argumenty, které jsou součástí odůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ty si ostatně můžete najít v systému.

Ale chtěla bych ještě osvětlit, jak by mohla vypadat představa o výši stabilizačního příspěvku, která by byla příslušníků vyplácena. Výše stabilizačního příspěvku by se mohla v závislosti na četnosti pohybovat například od 5 tisíc do 50 tisíc korun. Jak jsem již zmínila, rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku by bylo vhodné ponechat na řediteli bezpečnostního sboru a byla by rozdílná podle teritoriálního hlediska, a mohla by se v čase i flexibilněji upravovat, například v závislosti na bezpečnostní a ekonomické situaci v České republice. V případě navrhovaných pětiletý intervalů a předpokládané době služby 30 let by tedy činila celková částka pro příslušníka šest krát 5 tisíc až 50 tisíc korun, to je celkově 30 tisíc korun až 300 tisíc korun, tedy 1 tisíc korun až 10 tisíc korun ročně. Já si myslím, že to za to stojí, protože skutečně nežijme v iluzi, že se bezpečnostní situace v Evropě, ve světě, v naší západní civilizaci zásadním způsobem zlepší. Asi bychom si to všichni přáli, ale ten vývoj jde přesně opačným směrem. Takže skutečně budeme potřebovat kvalitní policisty, budeme potřebovat a chceme usilovat o to, aby měli dobré vybavení, aby měli adekvátní ohodnocení, aby skutečně nebrali nižší plat než pracovníci v Lidlu.

Nehledě na neúspěch ve výboru věřím, že ten můj neúspěch s pozměňovacími návrhy, tak, že kolegové mi je nepodpořili, byl zapříčiněn tím, že tam třeba neseděl pan ministr a neřekl svým kolegům z ČSSD, že ten návrh Jany Černochové je skutečně tím krokem, který povede ke stabilizaci, protože skutečně já tu stabilizaci vidím ve stabilizačním příplatku, nikoli v náborovém příplatku. Takže kolegové a kolegyně, máte všichni šanci přemýšlet nad tím obsahem mých návrhů a nad tím, co jsem vám tady řekla. A chci vás moc a moc požádat, abyste tyto mnou připravené pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili v dalším projednávání. Já v žádném případě nemám problém s tím, co tady navrhoval kolega Ondráček ohledně úmrtného a i přesně souhlasím s tím rizikovým příplatkem, o kterém tady hovořil, protože i já znám přesně ty případy, kdy to je naprosto nespravedlivé a nefér. Takže myslím si, že tady máme jedinečnou šanci na konci volebního období udělat skutečně ten krok ve prospěch příslušníků bezpečnostních sborů, zajistit nejen jejich nábor, ale zejména jejich udržení a stabilizaci. Proto vás ještě jednou prosím o podporu mých pozměňovacích návrhů, protože ty k tomuto kýženému stavu povedou. Děkuji vám za pozornost.