Vystoupení poslankyně Jany Černochové k vládnímu zákonu o střelných zbraních a střelivu

Vystoupení 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jany Černochové k vládnímu zákonu o střelných zbraních a střelivu.

Vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji za to vystoupení kolegy Sedi, protože se naprosto se vším, co tady od něj bylo řečeno, shoduji. Vy si možná ještě vzpomínáte na to, jak jsem tady hřímala, zhruba je to dva měsíce zpátky, bylo to někdy před vánočními svátky, kvůli té směrnici Evropské komise, a upozorňovala jsem na to, že po tragické události, která se stala v Paříži, tak Evropská komise navrhuje jít přesně opačným směrem než by měla, a zpřísňuje zbraňovou legislativu.
 
Samozřejmě všichni víme, že události v Uherském Brodě byly obrovskou tragédií. Ale obávám se, že toto omezení držitelů zbraní není řešením na to, abychom čelili šíleným střelcům, lidem, kteří z nějakého důvodu, z nějaké psychické poruchy, jsou něčeho takového schopni. Tady bych za příklad uvedla možná to, co si také pamatujeme, a není to tak dávná minulost, to, co se odehrálo na Vysočině, kdy ta pomatená paní ubodala toho chlapce. Předpokládám, že nechceme jít stejnou cestou jako ve Velké Británii, že zakážeme všechny nože, nebo v Německu, kde nesmíte mít tuším, že do 16 cm smíte, nad 16 cm čepel nesmíte se volně pohybovat po Německé spolkové republice. A Britové to dokonce dotáhli tak daleko, že Britové, pokud si jdete koupit příbor, příborník někomu jako svatební dar, dokonce i plastové příbory, tak prokazujete svoji identitu.
 
A já jsem si vědoma toho, že ta situace v Uherském Brodě otřásla všemi z nás, ale myslím si, že skutečně omezování zbraní je tím posledním, čím bychom se měli my v tuto chvíli zabývat. Čtete noviny, čtete zprávy, jste si vědomi toho, že naopak země, které, myslím si, že i z hlediska zahraniční politiky, můžeme brát za naše spojence, země, jako je Izrael, tak jde přesně opačným směrem, protože právě Izrael má zkušenost z lidí, kteří jsou civilové, a jsou držitelé zbrojního oprávnění, a pohybují se po ulici, kde se právě mohou setkat s nějakým šíleným střelcem, teroristou, tak tito lidé jsou připraveni zasáhnout. My si můžeme pokládat otázku, na kterou ale nikdo z nás nebude znát odpověď: Co by se bývalo stalo v Uherském Brodě, pokud by některý z těch lidí, kteří byli v té restauraci, tak byli držitelé zbrojního průkazu a měli tu zbraň u sebe? Jestli by tam došlo k takové tragédii nebo ne. Já si opravdu myslím, že v tuto chvíli není vhodná doba na to omezovat držitele zbrojních průkazů.
 
Naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan ministr i pan zpravodaj Váňa ohledně úprav zákona, které se týkají munice, střeliva, a těch věcí, které napáchaly tolik škod ve Vrběticích. Tam si myslím, že tato část zákona je naprosto v pořádku. Ale velmi bych se přimlouvala za to, abychom tu část této normy, která omezuje držitele zbraně, tak abychom neprojednávali, abychom ponechali to stávající znění. Myslím si, že je i velmi sporné, a určitě to bude podrobeno diskusi na výboru pro bezpečnost, to nové oprávnění pro Policii České republiky, kdy Policie České republiky bude smět předběžně zadržet a vstoupit do bytu. Prolamujeme tady vlastně ústavní právo v rámci obydlí. A já bych velmi ráda znala od pana ministra.
 

Já bych se ráda zeptala pana ministra ohledně toho vstupu do obydlí a té možnosti předběžného zabavení zbraně. Já rozumím tomu u zbraní kategorie A, kde skutečně už dneska něco v té stávající úpravě takového je. Ale tady se skutečně prolamuje to ústavní právo, já to vnímám velmi citlivě. Bavili jsme se před malou chvílí o těch sousedských vztazích, které mohou narušit, nebo jsou narušeny některými věcmi, které se týkají majetkových záležitostí, probírali jsme to u toho majetkového přiznání. A tady všichni víme, že si samozřejmě v Čechách mohou vyřizovat sousedské účty jednotliví sousedé tím, že podají na někoho nějaké udání. A já bych opravdu chtěla být ubezpečena, jakým způsobem ta policie bude v těchto případech postupovat, jestli tady bude souhlas státního zástupce, jak ten proces prakticky bude probíhat, protože už stávající legislativa toto policii podle zákona o policii umožňuje, a nevím, jestli to máme opět explicitně ošetřovat ještě jinak v novém zákoně, nebo v upraveném zákoně, a zasahovat do svobody obydlí. A tady opravdu já bych poprosila, jestli by mi dneska pan ministr mohl jenom ve stručnosti odpovědět, jestli je už nějaká prováděčka, jestli je už nějaký prováděcí předpis k dispozici, abychom ho mohli jako členové výboru pro bezpečnost dostat.

Další věc, která je tady zmiňovaná panem kolegou Váňou. Víte, mě by ten návrh ponechat ten zbrojní průkaz 10 let, a po 5 letech doložit nové zdravotní posouzení, mě by ten návrh, pokud by to byl nějaký kompromis, na kterém by byla shoda, nepodařilo se nám s kolegou Seďou uhájit těch 10 let bez dalšího, tak já bych tento kompromis byla ochotna akceptovat. Ale tady bych jenom upozornila na to, že by se dalo ošetřit to vyzývání, nebo upozornění na to, že tato lhůta je těsně před "splatností", nějakou placenou službou. Ten registr tady je. Proč bychom nemohli udělat poplatek na to, že si já jako držitel zbrojního průkazu zaplatím poplatek Policii České republiky, potažmo samozřejmě Ministerstvu vnitra, že mně přijde od nich SMS zpráva. Máme datové schránky, může to přijít do datové schránky, může to přijít poštou. Že prostě budou, aby nedocházelo k tomu, před čím varoval pan kolega Váňa, takže vlastně držitelé zbrojních průkazů budou předem upozorněni na to, že jim za měsíc končí zbrojní průkaz v případě, že nedoloží to nové lékařské potvrzení. Myslím si, že je to jenom o nějaké vůli, která snad by na Ministerstvu vnitra mohla být, a mohlo by se to dát jako poplatek.
 
Mně totiž na tom návrhu zkrácení té lhůty zbrojního průkazu vadí dvě věci. Jedna věc je ta, že když se z pěti let před lety ten zbroják navyšoval na let 10, tak jsme zvedli správní poplatek. S odůvodněním, že to mají na déle, takže tím pádem můžeme zdražit. Teď už jim ho nezlevňujeme. Chápu inflaci a tak dále, ale nepřijde mi to úplně fér. 
 
A hlavně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, kdo z vás někdy byl na nějaké střelnici nebo má zbrojní průkaz, je to celkem jedno, ale jistě ti z vás, kteří jste nějací příznivci těchto sportů, tak víte, co to obnáší z hlediska zabezpečení těch zbraní při převozu právě na Policii České republiky, kdy ty zbraně chodíte ukazovat a ano, i v České republice jsou lidé, kteří mají pět, deset, dvacet zbraní. A samozřejmě, že v zákoně je popsáno, jak ty zbraně mají být zabezpečené, v jaké schráně se smějí přepravovat, ale ne všude na všech policejních služebnách, pane ministře, je možné zaparkovat auto tak, že zaparkujete před služebnou a jenom vyndaváte ty zbraně a nemusíte řešit ještě logistiku tří dalších lidí, kteří musejí mít také zbrojní průkaz, nemůžou to být jenom vaši kamarádi, kteří vám tam tu chvíli čekají, než vy to všechno té policii jdete ukázat.
 
Takže já si myslím, že tím zkrácením na těch pět let bychom se znova dostali do toho problému, že po pěti letech budeme zatěžovat Policii České republiky těmito kontrolami zbraní. Tady si skutečně myslím, že ten zákon v tomhle je dostatečný a není zapotřebí jej zpřísňovat. Pojďme skutečně zpřísnit legislativu ohledně střeliva, munice, tam si myslím, že to je bez diskuse. Ale ohledně zpřísnění držitelů zbrojních průkazů a těch podmínek, které jsou pro to, aby ty zbraně mohli mít, tak tady bych moc poprosila, abychom o tom vedli diskusi a já dopředu říkám, že si myslím - snad můžu mluvit za celý klub občanských demokratů - že my pro to zkrácení lhůty určitě nebudeme. Děkuji za pozornost a moc prosím pana ministra, jestli by mi mohl jenom ve stručnosti říct, jestli se chystá nějaký prováděcí předpis nebo už ten prováděcí předpis je ohledně toho vstupu policie do obydlí v případě podezření. 
 
Děkuji.