Vystoupení poslankyně Jany Černochové k zajištění letecké záchranné služby

Vystoupení paní poslankyně Jany Černochové na 50. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. listopadu 2016 k bodu jednání Informace vlády o letecké záchranné službě od 1. 1. 2017.

Děkuji za slovo. Budování letecké záchranné služby v ČR trvalo více než 20 let. Podařilo se najít funkční systém, ve kterém se doplňuje armáda, policie i soukromí provozovatelé a který se vyvaroval závažných událostí, k nimž došlo například na Slovensku. Bohužel dnes tedy nastoupila neschopnost ministra zdravotnictví a politikaření a hrozí, že funkční systém se rozpadne, stane se neefektivním a bohužel i riskantním pro pacienty. Všichni dlouho vědí, že k 31. prosinci 2016 končí smlouvy se soukromými provozovateli a že se nebude jednat o triviální výběrové řízení. Ministr Němeček ovšem vše podcenil, navíc do jeho kompetence vstoupil i pan ministr financí Babiš a došlo tedy mezi nimi k jistému sporu. Výsledkem je tzv. kompromis, který je ale úplně špatný, protože ničí, co funguje, bude dražší a umožní takovou tu, já to slovo nemám ráda, ale říká se tomu netransparentnost, protože skutečně nic průhledného v tom nehledejte.

Za prvé. Výběrové řízení bylo vypsáno až v květnu a od začátku bylo velmi pravděpodobné, že výsledek bude napadán, neboť jde o poměrně komplikované výběrové řízení. To se stalo, jak se předpokládalo, a námitky nyní řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Máme listopad 2016 a od ledna 2017 mají létat na čtyřech stanovištích z deseti noví provozovatelé. Stále nejsou ale uzavřeny všechny smlouvy. Materiál vypracovaný 24. října lékaři ze záchranné služby hovoří jasně o tom, že pro adekvátní, rozumějme pro pacienty bezpečné, převzetí stanovišť a zaběhnutí nových osádek je zapotřebí až osm měsíců. A my na to nemáme ani měsíc a půl, resp. ne my, pan ministr Němeček.

Lékaři zde uvádějí, v tom dokumentu, cituji: "Nerespektování navržených přípravných postupů a zkrácení přípravného období by nutně vedlo ke snížení kvality poskytované péče a především k významnému zvýšení bezpečnostních rizik pro pacienty i posádky vrtulníků letecké záchranné služby." Dámy a pánové, to nelze nazvat jinak než jako nevídaný hazard se životy pacientů ze strany ministra zdravotnictví! Mrzí mě, že to tady říkám, a on tady není, ale nic jiného mi nezbývá.

Za druhé. Kompromis, ke kterému dospěla tato koalice, je méně efektivní než současný systém. Proč? Protože letecká záchranná služba provozovaná armádou a policií je dražší, a přesto budou obsluhovat dvě stanoviště navíc. Konkrétně letová hodina vrtulníku Sokol, asi většina z vás ho někdy viděla, vychází přibližně na 160 tisíc korun, zatímco soukromníci to zajistí za 130 tisíc.

Další věcí je, že armáda nebude dle očekávání létat z heliportu v Plané, ale z Bechyně, takže loni otevřený heliport za 60 milionů korun bude úplně k ničemu, pokud někdo něco narychlo nevymyslí, aby se to nějak zamaskovalo.

Těžké vrtulníky nemohou přistávat na střechách nemocnic. Sokol je těžký vrtulník, těžkotonážní. A bohužel tady jsem se dozvěděla, že na novém stanovišti bude Sokol vzhledem ke své váze přistávat na poli a vedle pole bude připravena záchranka, pozemní záchranka, a pacienta z vrtulníku, který nemůže přistát na nemocnici, bude transportovat ještě několik minut po zemi. Přijde vám to normální? Mně skutečně ne. Evidentně se bude prodlužovat doba, kdy se pacient dostane k lékaři.

Další věcí je přetěžování armády tam, kde trpí nedostatkem personálu, tedy u pilotů. Součástí kompromisu bylo i vypracování materiálu - návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020. Mohli jsme si o něm přečíst v novinách. Má to být ten státní podnik. Odborníci, který jej viděli, kroutí hlavou. A za odborníky považuji i zde přítomné kolegy poslance, kteří ve svém privátním životě buď jsou záchranáři anebo piloty sami.

Evidentně plní zadání, že leteckou záchranou službu má provozovat státní podnik. Přitom výpočty jsou provedeny tak ledabyle, že je třeba se ptát, jestli by skutečně něco takového... i šéf z hnutí ANO pan Babiš nechal projít ve své firmě. Já si myslím, že ne, že jenom byl pan ministr financí Babiš oklamán. Armáda a policie se mají stáhnout opět na dvě stanoviště po roce 2020. Takže úplně iracionální postup ode zdi ke zdi. Ze čtyř zase na dvě. Takže poté, co si vybudují kapacity. Poté, co si vycvičí piloty. Poté, co to bude tento stát spoustu peněz, tak se to zase po roce 2020 vrátí na dvě stanoviště místo čtyřech.

Založení státního podniku efektivnější nebude, protože opravdu výpočty hovoří o jasných číslech. Vyčísluje totiž náklady na jedno stanoviště provozované státním podnikem na více než 45 mil. korun, přičemž pokud zprůměrujeme nabídky soukromých společností z výběrového řízení zjistíme, že jsou ochotny jedno stanoviště provozovat za necelých 44 mil. korun. Nechci zdržovat ekonomickými čísly. Tady skutečně teď nejde až tak na prvním místě o finanční prostředky. Tady teď jde o to, kdo od 1. 1. 2017 bude zachraňovat lidské životy a jakým způsobem to bude probíhat. Z tohoto důvodu vám moc děkuji za to, že jste bod zařadili. Děkuji po všech možných peripetiích - v podrobné rozpravě načtu usnesení, které vám ale už řeknu teď, abyste věděli, o čem se tady dál budeme bavit.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o předložení podrobné informace o zajištění provozu letecké záchranné služby od 1. 1. 2017 včetně harmonogramu potřebných kroků, které povedou k zabezpečení zdraví a záchrany lidských životů na území České republiky. Termín 29. 11. 2016. Tento termín je nejbližší den, kdy se zase v rámci pléna Poslanecké sněmovny máme sejít.

Děkuji za pozornost.

 

Na návrh poslankyně Jany Černochové Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o předložení podrobné informace o zajištění provozu letecké záchranné služby od 1. 1. 2017 včetně harmonogramu potřebných kroků, které povedou k zabezpečení zdraví a záchrany lidských životů na území České republiky. Termín 29. 11. 2016.