Vystoupení poslankyně Jany Černochové v závěrečném čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2017

Vystoupení poslankyně Jany Černochové na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. prosince 2016 k bodu jednání návrh státního rozpočtu na rok 2017 (třetí čtení návrhu zákona).

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu mých pozměňovacích návrhů, a to, aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh, ve kterém zvyšujeme výdaje Ministerstva obrany v příštím roce o deset miliard korun. Co mě k tomuto návrhu vedlo, jsem vám poměrně podrobně říkala při druhém čtení projednávání státního rozpočtu. Dokonce se to sešlo datumově, to projednávání druhého čtení, s tiskovou konferencí pana premiéra Sobotky poté, kdy v rámci jednotlivých resortů si zval příslušné ministry a projednával s nimi vize v jejich resortech. A z úst pana premiéra několikrát zaznělo to, že on chce, aby naše země nebyla černým pasažérem v rámci Severoatlantické aliance, že stojí o to, aby se výdaje na obranu zvedaly tak, aby Česká republika byla zemí, která plní parametry Washingtonské úmluvy. A proto jsem velmi nemile překvapena z toho, že včera jsem se z tiskové konference dozvěděla, že výdaje na obranu nejsou prioritou této vlády. Tím nechci říkat, že by tou prioritou neměli být pedagogové, proti kterým vlastně to postavil. Že se tedy nezvedne deset miliard armádě, ale zvedne se sto milionů pedagogům. Prima, nemám žádný problém s tím, abychom platili lépe pedagogy, ale asi si jsme všichni vědomi situace... (Odmlka pro neklid v sále, poslanci se baví mezi sebou.)

Asi všichni víte, jaký je závazek z Washingtonské úmluvy, že Česká republika stejně jako ostatní země v rámci Severoatlantické smlouvy mají už léta platit a přispívat dvěma procenty HDP. Rozpočet pro rok 2017 v oblasti obrany je tristní v tom, že dosahuje pouze jednoho procenta. Pane premiére Sobotko, jakým způsobem chcete naplnit mediální sliby z minulého týdne i podmínky Severoatlantické smlouvy, programové prohlášení vaší vlády, když říkáte, že chcete, aby se rozpočet, resp. procenta HDP pro další období přiblížily alespoň k 1,4 % HDP tak, jak to máte v koaliční smlouvě? Kdy to chcete udělat, když rokem 2017 chvála bohu vaše vláda končí? V jakém období chcete plnit sliby, které dáváte občanům, které dáváte novinářům a přitom jim neříkáte pravdu?

Chtěla bych ještě jednou poprosit - a to zejména poslance z hnutí ANO, kteří jednak, jejich ministr vede resort, o kterém tady hovořím. Myslím si, že pan ministr obrany Stropnický může potvrdit to, že v oblasti obrany nepolitikaříme. Nehraje roli, jestli někdo je poslancem opozice nebo poslancem koalice. Řešíme tady věci, které potřebuje obrana České republiky, které potřebuje naše země a tak to má být. A je to naprosto v pořádku.

Takže vás chci poprosit o to, abyste nepohlíželi na to, jestli ten pozměňovací návrh navrhuje Černochová nebo by ho navrhoval Chalupa, Gabal, jako v loňském roce, ale abyste na to pohlíželi tím pohledem, co skutečně potřebujeme. Abychom si nedělali ostudu i v rámci mezinárodních závazků. Pokud vám tady navrhuje zástupce opozice a podává ruku v tom, že podpoříme zvýšení rozpočtu v této oblasti, tak mně přijde, že neuvažujete ani trošku racionálně v tom, že byste tuto nabídku měli využít. Protože jak říkám: Příští rok je rokem posledním v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny a já bych byla velmi ráda, aby se trend navyšování výdajů na obranu obrátil v čase co možná nejkratším.

Víte, tady je samozřejmě i to přiznání pana premiéra, svým způsobem přiznání i pana ministra obrany a dalších ministrů, že se jim nedaří utrácet za akvizice, že se jim nedaří investovat. Hovořil tady o tom i pan prezident. Tady si ale v tom případě, pane premiére, musíte sáhnout do svědomí, protože byla to vaše vláda, která předkládala novelu zákona o veřejných zakázkách, o kterém vy jste hovořili společně s paní ministryní Šlechtovou, jakým významným způsobem změní oblast akvizičních procesů. Jakým způsobem se všechno urychlí. Honili jste nás tady, takže je zapotřebí ten zákon pomalu přijímat v nějakém zrychleném řízení. Ten zákon platí, jeho efektivita je nulová, vidíme to na tom čerpání, to si myslím, že bude téma někdy na únor - březen, až budeme mít výsledky rozpočtu konkrétně v kapitole obrany za rok 2016.

A mě skutečně mrzí to, že říkáte něco jiného, než chcete udělat. Všichni ministři této vlády. Já si skutečně považuji toho, že ve výboru pro obranu jsme několikrát navrhovali napříč politickým spektrem zvýšení výdajů do oblasti obrany. Mělo to podporu. Vždycky to narazilo tady. Letos to snad ani nenarazilo na negativní stanovisko pana ministra Babiše. Letos to zavetoval rovnou pan premiér, což mi přijde úplně absurdní, že premiér této vlády jeden týden tvrdí do médií něco a týden nato není schopný si vyjednat v rámci koalice podporu pro to, aby prošel návrh, který má hlavu a patu.

Stejně tak jsem hovořila o tom, že je zapotřebí, aby se rámce financování obrany deklarovaly nějakým způsobem dopředu po vzoru Polska. Mluvili jsme tady o tom i v nějakých debatách s panem ministrem, že skutečně tohle bych viděla jako velmi schůdné řešení, že se přijme zákon, podle kterého se vlastně pojede v celém tom funkčním období Poslanecké sněmovny a armáda bude mít jasnou vizi, jakým způsobem bude moci investovat finanční prostředky, v jakém období, tak aby spouštěli akviziční procesy, které budou mít zajištěné financování i v dalších letech.

Takže mě prosím pěkně ještě jednou zkuste vyslechnout ve věci mé prosby - podpořit můj pozměňovací návrh, který se týká navýšení výdajů resortu obrany. Konkrétně jsem tady hovořila o tom, že by se jedna miliarda převedla vojenskému zpravodajství na oblast tzv. kyberbezpečnosti a devět miliard pozemním silám, ať už na nákupy bojové techniky, nebo i vybavení vojáků. Všichni chceme, aby se Česká republika dostala na početní stavy nejenom u armády, ale i policistů tak, abychom dosáhli čísel, které si ministři vytyčili, ať už to je nejdřív 22 tisíc vojáků, následně až do počtu 30 tisíc. Pan ministr Chovanec chce mít 45 tisíc policistů.

Trošku mě mrzí, že tady dnes nesedí pan ministr Pelikán, který podle mě naprosto flagrantním způsobem selhává v oblasti boje za svoje lidi. Vězeňská služba je naprostou popelkou v oblasti ozbrojených a bezpečnostních sborů. Víme to všichni. Kde je pan ministr Pelikán, aby se vyjádřil k tomu, jakým způsobem se v rozpočtu pro rok 2017 promítne navyšování finančních prostředků těmto lidem?

Jestli si to, pane premiére Sobotko, neuvědomujete, tak tady skutečně vám hrozí obrovský problém, protože v té hierarchii příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů z hlediska financí, když jsem si dělala srovnání, tak nejlépe hodnoceni jsou příslušníci Armády České republiky, následují je celníci, následují je hasiči, pak jsou policisté, pak je hluboký propad a pak je vězeňská služba. Ale na vězeňské službě a na příslušnících vězeňské služby panu ministrovi Pelikánovi evidentně vůbec nezáleží, protože jsem po odchodu paní Válkové, kdy on nastoupil do pozice ministra spravedlnosti, tak jsem z jeho úst neslyšela jedinkrát nějaké lobbování za tuto součást bezpečnostního sboru. A zkuste si, pane premiére, zjistit ty početní stavy. Zkuste si zjistit, kolik ti muži a ty ženy mají mzdu nebo plat. A zkuste sjednat nápravu, pokud se nechcete dožít toho, že ve věznicích nebude mít kdo pravomocně odsouzené hlídat. Koho tam pošlete? Pošlete tam ty policisty? Pošlete tam vojenskou policii? Pošlete tam armádu? Ostatně armádu posíláte kamkoli, přestože jejich úloha je někde jinde.

Za klub Občanské demokratické strany chci říct, že podpoříme ty návrhy, které zlepšují situaci v oblasti, která se týká bezpečnosti, obrany naší země. A chci vás ještě jednou poprosit o podporu mých návrhů. Myslím si, že nehrozí to, že by pan ministr obrany Stropnický nevěděl, za co by armáda tyto navýšené finanční prostředky měla utratit. Těch vizí, strategií máme celou řadu. Můžete si vzít Bílou knihu o obraně. Můžete nahlédnout do KVAČRu, kde mimochodem rozpočet pro rok 2017 v KVAČRu v tom návrhu vůbec neodpovídá. Ale to jsem už říkala na výboru pro obranu.

Chci vás požádat o to, abyste podpořili jak návrh navýšení výdajů do oblasti obrany, tak abyste podpořili i můj pozměňovací návrh, který se týká odebrání 30 195 000 resortu Ministerstva zahraničních věcí z důvodu, že tato položka je ve prospěch organizace, která si nezadá s politickou stranou. Ta organizace se jmenuje UNESCO. Já jsem navrhovala a odůvodňovala svůj návrh tím, že bych tyto finanční prostředky, pokud se odeberou na straně kapitoly státního rozpočtu č. 306 Ministerstvo zahraničních věcí, tak by se přidaly Ministerstvu kultury. Je tady pan ministr Herman. Věřím, že můj návrh nadšeně přijme, protože by tyto finanční prostředky v hodnotě více než 30 milionů korun mohly jít na nějakou edukativní, výchovnou, vzdělávací činnost, zejména pro mladou generaci, aby se tady neopakovaly některé výroky popírající holokaust, popírající historické vazby Izraele k jejich svatým místům, aby skutečně ta osvěta ve společnosti v této oblasti fungovala a abychom měli i jako Česká republika v tomto ohledu jasno, na koho straně stojíme. Nevím, jak vy, kolegyně a kolegové, ale já jednoznačně stojím na straně Izraele.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu svých návrhů.