Vystoupení poslankyně PČR Jany Černochové na 4. schůzi PS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

Vystoupení poslankyně PČR Jany Černochové na 4. schůzi PS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se 4. 12. v 17 hodin na organizačním výboru dozvěděla, že vznikající vládní koalice hodlá jeden z nejdůležitějších zákonů země, zákon o státním rozpočtu, projednávat v rámci prvního čtení v pátek 6. 12., přemýšlela jsem o tom, jestli je to mikulášský žert, nebo je to míněno opravdu vážně. Poskytnout opozici i koaličním poslancům dlouhých 40 hodin na četbu více než tisícovky stran je nedůstojné této Sněmovny. Budoucí vládní koalice tak prokázala totální neúctu vůči snaze těch z nás, kteří opravdu chceme v PS pracovat a nehlasovat jako loutky o věcech, které si nemůžeme nastudovat.

Přestože nám bylo znemožněno delší studium rozpočtu, já jsem se opravdu poctivě snažila s tímto termínem vypořádat a důkladně nastudovat alespoň kapitolní sešity resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Další moje vystoupení se tedy bude zabývat podrobnějším rozborem rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na rok 2014 a roky další.

Omlouvám se těm z vás, kteří se mnou zasedáte ve výboru pro bezpečnost, že už jste některé moje připomínky slyšeli, ale právě vy také víte, jakým způsobem jsem byla v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny umlčena a nedostala jsem na svoje otázky od ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, jedinou odpověď. Místo odpovědi jsem se dočkala zcela bezprecedentního hlasování o ukončení rozpravy. Doufám, že tento nezákonný postup byl zcela ojedinělým a politováníhodným excesem pramenícím spíše z neznalosti jednacího řádu a už se nikdy nebude na žádném výboru opakovat.

Ale zpátky k rozpočtu Ministerstva vnitra. Jednoduše by se o něm dalo říci, že se jedná o populistický předvolební nezodpovědný nerealistický rozpočet SPOZ, neboť vyvolává očekávání, které nemůže být vzhledem k zároveň schvalovanému výhledu na roky 2015 a 2016 v žádném ohledu naplněno. Odmítám věty o tom, že rozpočet na jaře 2013 začala připravovat Nečasova vláda a démon Kalousek a že čísla sedí. Čísla nesedí ani omylem. Už půl roku nám vládne Rusnokova vláda, která měla dostatek času na to, aby čísla odpovídala reálnému výhledu pro další období. Vnitřní struktura nenapovídá žádné snaze o jakoukoli racionalizaci či dlouhodobou udržitelnost.

Z tohoto pohledu je velmi patrné, že vláda, která s tímto rozpočtem a střednědobým výhledem předstupuje, si ani nepřipouští myšlenku, že by v tomto horizontu měl být dodržen a že by za něj nesla jakoukoli odpovědnost. Budoucí vládní koalice si tento fakt musí uvědomit. A je mi velmi líto, že žádný z jejich poslanců a poslankyň neměl odvahu na to, tento problém přiznat a žádat vládu o přepracování takto amatérsky připraveného rozpočtu.

Nemám nic proti systémovému navyšování počtu policistů a hasičů, ale odmítám prohlubování vnitřního dluhu u obou těchto složek, který je zřejmý zejména v letech 2015 a 2016. Poměrně razantní růst výdajů v roce 2014 plus více než dva miliardy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 je směřován výhradně do mandatorních výdajů, které budou v následujících letech neredukovatelné, a to přesto, že v některých následujících letech je předkládán plán daleko razantnějšího poklesu celkových výdajů kapitoly 314, a to konkrétně v roce 2015 je předpokládán pokles celkových výdajů o minus více než 3 mld., a v roce 2016 dokonce o více než 4 mld. korun.

Vzhledem k tomu, že v oblasti vlastních příjmů nelze očekávat žádný dramatický růst, v optimistickém případě maximálně v řádech jednotek, kdyby se podařilo realizovat nějaký prodej majetku, a u vědomí toho, že mandatorní výdaje jsou z větší části neredukovatelné, sociální dávky vůbec a prostředky na platy zaměstnanců velmi obtížně, má-li být tento návrh rozpočtu a výhledu na roky 2015 a 2016 brán vážně, je třeba počítat s tím, že veškeré plánované úspory budou muset být realizovány v provozních výdajích zejména u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru jako největších položek rozpočtu. Ovšem pozor! Například celkové ostatní provozní výdaje PČR jsou na rok 2014 plánovány ve výši 4,185 mld., takže propad v roce 2016 by bylo možné řešit celkovým zastavením provozu Policie ČR, protože průměrné roční výdaje Policie ČR na provoz jsou právě 4 mld. To snad autoři nemohou myslet vážně!

Opět se dožijeme doby, kdy nebudou mít policisté a hasiči na benzin, na topení, na svícení? O alespoň částečné obnově vozového parku, kterou jim sliboval pan ministr v demisi Pecina, si mohou nechat pouze zdát. To vše kvůli předvolebnímu populistickém tlachání ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, který slíbil navýšení počtu hasičů a policistů, ale jaksi opomněl navýšit finance v rámci rozpočtového výhledu na rok 2015 a 2016. Zřejmě pan ministr počítá s tím, že tito nově přijatí příslušníci budou pro stát pracovat zadarmo.

Kvalita předloženého materiálu je tristní, nesedí čísla, nesedí tabulky, některé stránky jsou v něm dvakrát a některé nám naopak raději úplně předkladatelé zamlčují. Nesedí počty zaměstnanců, jiné údaje se dozvíte z prezentace a jiné z kapitolního sešitu.V prezentaci na straně 17 nevyčerpané nároky na programy spolufinancované z Evropské unie v celkové výši více než 4 mld., o této skutečnosti např. vlastní materiál, tedy kapitolní sešit, cudně vůbec nehovoří.

Přitom některé projekty, např. Operační středisko Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, záchranné služby, což byl klíčový projekt pro fungování IZS za 2 mld. a je zcela nenahraditelný, mělo v něm dojít k novým funkcionalitám, výraznému urychlování vyřizování tísňových volání, rychlejšímu řešení jakýchkoli mimořádných událostí a krizových situací, byla pod ním linka 112 - bohužel z tohoto projektu nebude nic, jenom neuznatelné náklady a nesplněné parametry projektu.

Strana 23 prezentace je totožná se stranou 25. Strana 24 je totožná se stranou 26. Strana 26. Pan ministr by nám měl laskavě popsat všechny rezervy této kapitoly, včetně všeobecné pokladní správy v rozpočtu Ministerstva vnitra, neboť tyto jsou postupně přesouvány na jiné účely, než byly plánovány, tak jako tomu je např. na straně 11 kapitolního sešitu, druhý a čtvrtý puntík, kde se odehrává zcela iracionální přesun finančních prostředků ve výši 400 mil. korun ze sociálních dávek do mezd. Co je to za skrytou rezervu?

A nyní se dostávám k samotnému kapitolnímu sešitu. Vaši pozornost si rozhodně zaslouží tabulka na straně 25, druhý řádek odspodu. Průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru je 66 115 korun. Slyšeli jste správně: 66 115 korun průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru. Opravdu bezva, moc bych takový plat policistům přála, zejména těm ze specializovaných útvarů, ale je to bohužel trošku jinak. Takový plat chce dát pan ministr Pecina svým deseti v uvozovkách zkušeným policejním odborníkům, které si posadí do své kanceláře na Ministerstvo vnitra. Uvnitř Ministerstva vnitra nám, kolegové a kolegyně, tedy vzniká takové menší ministerstvo policie.

Strana 26, druhý odstavec. 7,9 mil. na platy odborných poradců ministra a prvního náměstka ministra vnitra! To, že to hraničí se zákonem v mnoha ohledech, je úplně zřejmé. Až do prvního nástupu ministra Peciny tam nikdy žádní poradci, resp. příslušníci bezpečnostních sborů v činné službě, nebyli. Nikdo neví o jejich pracovní náplni a jejich souladu s katalogem prací u bezpečnostních sborů s odůvodněním, proč jsou vlastně ve služebním poměru u Ministerstva vnitra, jestli s jejich účinkováním na základě případného rozhodnutí o povolání do činné zálohy souhlasí ředitel hasičů nebo policejní prezident. V čem spočívá jejich kvalifikace, zkušenost, výsledky? Jak se dostali do nejvyšších policejních tříd, které jim umožňují v podstatě zastávat jakékoli uvolněné místo u Policie ČR i jiných sborů. Jaký je jejich skutečný plat? Je to těch 66 115? Nebo je to víc, když je to průměrný plat? Kdo na ně píše služební hodnocení v současnosti, kdo na ně psal služební hodnocení v minulosti a zdalipak prošli výběrovým řízením?

Je naprosto nepřijatelné, aby příslušníci Policie ČR v aktivním služebním poměru vykonávali jakoukoli činnost u ústředního správního úřadu, nejedná-li se o školy. Dochází zde k totálnímu pošlapání služebního zákona. Nejenže činnost jakýchkoli úředníků Ministerstva vnitra nevyžaduje ani uniformu, ani zbraň, ani zvláštní kompetence, ale vždy jsou to pouze účelově zřízená místa, která slouží, domnívám se, nestandardním zájmům těch, kteří je zřídili. V rozporu s kariérními principy a se zákonem o služebním poměru dostanou tito příslušníci vysokou třídu na účelově zřízeném místě a v případě potřeby jsou vysláni, ať se přihlásí na uvolněné místo, navíc v jakémkoli bezpečnostním sboru. Neexistuje žádné jiné vysvětlení, než že jde o účelové zneužívání kompetence ministra, která má sloužit pouze k povolávání příslušníků do škol. Zároveň umožňuje takto uniformovaným příslušníkům naskočit do předem připravených funkcí tzv. bočním vstupem do struktur a útvarů Policie ČR, kde jako úředníci Ministerstva vnitra nemají co dělat.

Strana 59, strukturální fondy, třetí odstavec. Na nové programovací období 2014 až 2020 je požadavek v návrhu rozpočtu nulový. To v kombinaci s informací o nevyčerpaných nárocích v řádu 4,4 mld., mj. mnou zmiňovaná linka 112, kterou ovšem obsahuje pouze prezentace, ne kapitolní sešit, dává velmi zajímavou, leč zarážející informaci.

Nic se v rozpočtu 2014 ani ve výhledu nedočteme o projektech datové stránky, eSbírka, eLegislativa, a to přesto, že ve článku 12.2 koaliční smlouvy, která, doufejme, v dohledné době bude podepsaná, s názvem odstavce "Kvalitní legislativa" stojí - cituji přesně: podpoříme projekt elektronické Sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu. Nic proti tomu, ale kde je tento závazek v rámci rodící se vládní koalice v návrhu státního rozpočtu? Kde je aspoň ve výhledu pro rok 2015 a 2016? Pokud se k nějakému takovému závazku zavazujete v koaliční smlouvě, tak předpokládám, že na to budete mít v rozpočtu odpovídající finanční prostředky. Vy je tam nemáte, protože požadavek na období 2014 až 2020 v návrhu rozpočtu je nula.

Oč v tuto chvíli žádám?

Mimo jiné, na 11. řádku odspodu na stránce 74 se hovoří o počtu 16 992 občanských zaměstnanců. Na jiném místě rozpočtu se však hovoří o počtu pouze 16 000 občanských zaměstnanců. Co je tedy správný údaj?

Žádám ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi o vysvětlení těchto zjevných nesmyslů a zároveň žádám o detailní odpovědi na všechny mé otázky, které se týkají angažmá deseti policistů v ústředním orgánu státní správy, na Ministerstvu vnitra, tedy policistů s průměrným měsíčním platem 66 115 korun ve službách pana Peciny.

Děkuji za pozornost.