Vystoupení v pořadu Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 o branném zákonu a migrační krizi byla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Plošné odvody 18letých stát zřejmě dělat nebude. Tento záměr ministerstva obrany vzbudil v minulých týdnech velký rozruch. Každopádně nemělo to znamenat, že by se zase chodilo na vojnu, i když branná povinnost pro dospělé pořád platí až do 60 let věku. Ministerstvo s plošnými odvody narazilo u poslanců, kterým vadí, že by to byla jen administrativně náročná a poměrně drahá registrace, jak někteří říkají. Nicméně novelu branného zákona poslanci pustili do dalších parlamentních čtení. V nich by se plošné odvody měly změnit na dobrovolné s tím, že takový dobrovolník pak bude muset jít do dvou let na tříměsíční cvičení. Změnit se mají i pravidla pro záložníky, ti by nově, pokud to poslanci podpoří, měli mít možnost účastnit se zahraničních vojenských misí.  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jana Černochová, poslankyně výboru bezpečnost, obranného výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý večer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ivan Gabal, místopředseda stejného výboru. Dobrý večer. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Paní poslankyně, pane poslanče, vítejte v Událostech, komentářích. Navážu na pana ministra, skutečně lidé si uvědomují, že se musí podílet na obraně a chtějí se na ní podílet? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já pevně věřím, že vzhledem k tomu geopolitickému prostředí a těm událostem, ve kterých se nacházíme, tak si to uvědomují. Ale myslím si, že i bez ohledu na to, jaká legislativa dneska byla v prvním čtení přijímána, tak by ministerstvo obrany mělo mít tu ambici přijímat třeba například nové členy aktivních záloh už klidně od zítřka, protože tabulkových míst je 2500, zaplněnost je pouze 1200 a není to jenom o novele zákona, je to i o těch podmínkách, které ti záložáci dlouhé roky neměli a my jsme na výboru... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ale to jsou také zákonné podmínky, ministerstvo přece si nemůže udělat úplně co chce. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Nejenom, je schválená koncepce v roce 2012 platná od 1. 1. 2013, kde je celá řada změn, které už se mohly odehrávat. Tady bych z toho nevinila pana ministra Stropnického, spíš si myslím, že to byl problém, který spočíval v jisté neochotě na generálním štábu. Jsme v jednání s panem generálporučíkem Bečvářem, který přislíbil maximální součinnost generálního štábu, budeme jako výbor pro obranu na každém svém jednání řešit aktivní zálohy a já spoléhám na to, že během příštího roku bez ohledu na ten zákon, který je dobrý a čekáme na něj i my i záložáci, takže už se může náborovat, protože je celá řada ochotných lidí podílet se na obraně České republiky. Změní se i zdravotní vyhláška, která byla přísná, znova se tam dostane ten stupeň C, kde různé alergie, které prostě nejsou příliš podstatné pro ten výkon, tak se bude moci náborovat i z lidí, kteří nemají úplně absolutně nejlepší zdravotní stav, a to všechno beru jako pozitivní věci, které vůči aktivním zálohám se staly. Ten zákon je takový bonus, kdy zaměstnavatelům dáváme větší možnost, aby byli ochotnější lidi do aktivních záloh pouštět. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Což je ten zákon o těch záložácích, zjednodušeně řešeno, skutečně armáda, kteřá říká "nemáme lidi", nepřijímá ty lidi aspoň do těch záloh tedy? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já trošku navážu na rozhovor s ministrem. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To je od vás hezké. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Není to tak, že by odvody neprošly. My jsme vedli poměrně robustní strategickou debatu, jak reagovat na nová bezpečnostní rizika a hrozby a vedli jsme ji mezi výborem pro obranu, generálním štábem a ministerstvem. Vnímá to i veřejnost. Ten výzkum, který pan ministr zmiňoval, že je, jsou si vědomi a taky hledají nebo reagují na různé varianty řešení a jaké ty varianty máme. Ministerstvo s generálním štábem si představilo rozšíření... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jenom vsuvku, je to relevantní ten výzkum? Není v nějaké oblasti... 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Je... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

... lidí... 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já jsem ho viděl, já jsem ho viděl a je to kus mé profese, tak bylo to dobře udělený. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Trošku ten věkovej průměr, tam já mám polemiku, ano. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Jasně, ale nechoďme, neztrácejme čas s detaily, ale je reprezentativní. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

V zásadě ano, dobře. Tak. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

To znamená, jedna varianta byla, s čím přišel generální štáb a ministerstvo, rozšíření základny o ty odvody, ale na které nebyla kapacita k výcviku. A druhá varianta, a tam jsme vedli tu velkou debatu, ne odvody, ale klíč, který nás propojuje s Aliancí, a to je profesionální armáda a její zálohy. A teď jsme vlastně se bavili o tom, co je pro naši obranu významnější a s ohledem na to, že jsme součástí kolektivní obrany atlantické, tak samozřejmě ta profesionální armáda je klíčem k tomu, abysme dokázali poskytnout, ale i přijmout. A teď ten problém, kterým se vlastně doberete k těm 27 tisícím a který tady kolegyně Černochová zmiňovala u těch aktivních záloh, my máme útvary a často tam jezdíme na úrovni 65 % lidí. To znamená, my je potřebujeme doplnit, abychom nabírali odvody nebo brance a měli nenaplněnou základní profesionální kapacitu stejně tak jako poddimenzované, poddimenzované... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili to je první krok. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Ano.  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Než se věnovat zálohám, jejichž, které asi nezpochybňujete, tak ale nejdřív tedy doplnit profesionální armádu, rozumím tomu dobře? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Ta armáda bez těch záloh nemůže, to znamená, co vyřazuji z té armády, co odchází, končí kontrakty a podobně nebo dobrovolníci, kteří nechtějí sloužit na kontraktu a jdou jenom, prostě to samozřejmě může být symbiotické. Ale to hlavní rozhodnutí bylo, jestli půjdeme širokou základnou odvodů, anebo prostě profesionální armádou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já si dovolím trošku nesouhlasit, jedno bez druhého, ano, být nemůže, protože i z těch vojáků z povolání se potom rekrutují zálohy, a to zálohy povinné tak, o nich hovoří zákon, ale... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To je podle toho nového zákona. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Tady skutečně je celá řada mladých lidí, kteří vnímají tu bezpečnostní situaci stejně jako my a mají tu vůli a bohužel tu naráží někde i na neochotu... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A chtějí být záložáky nebo vojáky z povolání? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já si myslím, že určitě řada z nich se vydá na profesionální kariéru a je to možné i právě přes ty zálohy, protože tam je vlastně stejná povinnost splnění zdravotních požadavků a stejné fyzické testy i stejná délka výcviku. Takže vlastně ti vojáci v záloze, pokud o to stojí, tak mohou po nějaké době přejít do profesionální armády, a to v tom návrhu zákona je také ošetřeno, protože se hodně... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A v tom už je tedy shoda, jdeme touto cestou, profesionální armáda a podpora záloh. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ano. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR: 

A bude to doplněno o ty dobrovolné odvody, protože samozřejmě ta armáda potřebuje mít širší základnu i některých profesí, které nemá. Někoho, kdo dokáže cvičit. My jsme hlavně namítali vůči tomu, těm plošným odvodům, že nenásleduje výcvik. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Povinný výcvik. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

A ta responsivnost, přesně, generálního štábu a ministerstva byla, ano, shodli jsme se, půjdeme profesionální armáda, zálohy a ti, co budou dobrovolně odvedeni, budou cvičit následně v nějaké dohledné době zhruba 3 měsíce.  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A pak z nich budou záložáci? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Budou z nich záložáci. Já jsem i říkala, že tady třeba je zapotřebí začít už na středních školách s nějakým rekrutováním lidí. V zahraničí jsou například kempy pro středoškoláky, pro třeťáky, pro čtvrťáky, které jsou povinné, kde se ti lidé seznamují vůbec s tím, jak funguje nejenom armáda, jak funguje IZS a myslím si, že to je dobrý začátek pro to, jak tady získat v té mladé generaci i větší zájem o to, co by eventuálně při tom, až si budou vybírat své budoucí povolání, mohli dělat. Mě zarazilo na tom, co tady říkal pan ministr, ale velmi nepříjemně mě to překvapilo, jedna věc, myslím, že to zaznamenal i kolega Gabal. Jestli si pan ministr opravdu myslí, že ten návrh budeme psát my, tak se pan ministr plete. Jasně poslanci výboru pro obranu měli dohodu s ministerstvem obrany, že do prvního čtení nám bude předloženo paragrafové znění. To, že se z toho dneska pan ministr vymluvil, ano, beru na vědomí. Ale máme 90 dnů právě na to, aby nám ministerstvo obrany předložilo nějaký návrh. Přeci jedná se o branný zákon, o zákon, který je nejdůležitější pro Českou republiku a nemůže ho psát skupina poslanců při vší úctě k nám všem, jsou mezi námi i právníci, ale to přece není možné, abychom takhle zásadní zákon pro Českou republiku psali my.  
 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Napíšete to? Teď myslím vy jako vláda? 

 

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Ne, já předpokládám, že budeme podobně postupovat jako v té práci jako dosud. To znamená, je jakýsi strategický záměr těch dobrovolných odvodů, je představa... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ne, počkejte, ale někdo to musí napsat do toho zákona. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

No, to rozhodně podle mého názoru na ten příští seminář přinese ministerstvo obrany, proto jsme, ale budeme se bavit jaksi na... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Variantami?


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Že my řešíme strategii obrany této země, v tom souhlasím s Martinem Stropnickým, že je to mimořádně významná debata, která po 25 letech absolutního klidu najednou musí definovat, jak budeme směrovat svoje ozbrojené síly. O tom je ta debata. A ta legislativa je z toho odvozená. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jedna věc je tedy profesionálové vojáci v záloze nebo záložáci. Jak ale má vypadat struktura té profesionální armády? Síla jednotlivých vojsk a tak dále v souvislosti s Aliancí? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já vám řeknu k tomu ještě dodatek. My jsme v minulém roce vynaložili 0,95 % po odečtení 7 miliard sociálních výdajů, které jsou v rozpočtu ministerstva obrany, to je 0,81. Já jsem to říkal dneska ve sněmovně, jsme předposlední před Lucemburskem, tuším. To znamená, jestliže půjdeme cestou budování té profesionální armády, tak my musíme začít opravdu cílevědomě navyšovat obranné výdaje, a to se... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A ten slib tady je, pokud se nemýlím. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Je tady dohoda, ale ta křivka nastoupává poměrně velice pomalu a nemíří, jak nepochybně kolegyně Černochová řekne, protože díky tomu ODS právem... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ano. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR: 

... odstoupila od té dohody, nemíří k 2 %. 
 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

HDP. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

My se potřebujeme dostat na ta 2 % ve výhledu déledobějším a je potřeba víc... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Na druhou stranu tam zase moc aliančních zemí není u těch 2 %. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Je, je tam poměrně dost, není to, není to tak. 

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Víte, v čem já vidím ještě obrovský problém a navážu na Ivana Gabala. Problém je nejenom v personální politice, ale je problém i v tom vybavení. Já jsem se sama účastnila cvičení aktivních záloh na dvou místech na Doupově a v Boleticích a když jsem viděla, jaké vybavení, zoufalé vybavení, rozlepené boty, nosí si sami prostě svoje boty, kupují si uniformy v army schopech, tak to je taky podstata toho... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Počkejte, naše armáda ani neoblékne vojáky? Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Oni dostanou nějaké základní vybavení, ale bohužel, aby to nebylo zase na úkor těch profesionálních vojáků, tak, když to řeknu ošklivě, záložáci dostávají to, co zbyde a to, co není bohužel moc kvalitní. A já si myslím, že tohle se taky musí změnit, že zase pokud chceme, aby opravdu se mladí lidé účastnili na té bázi dobrovolnosti občanské společnosti ze svého přesvědčení a byli v aktivních zálohách, tak se musí taky ta armáda a ten generální štáb v tomhle pochlapit a nakoupit... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Hm, ale profesionálové jsou oblečeni? Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

...prostě vybavení, které bude odpovídat 21. století a nebudou to boty, které se po 200 metrech rozlepí, viděla jsem to na vlastní oči. 
 

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Je potřeba dodat, že to je oblast další práce, kterou jako šíleně děláme, protože prostě pracuje generální štáb na koncepci výstavby Armády České republiky, která by měla zahrnout jak personál, tak prostě výměnu a modernizaci zbraňových systémů a výbor pro obranu poměrně velmi důrazně se těm věcem věnuje a ty akvizice, které budou následovat, budeme hlídat, aby měly nějakou logiku, věcnou, finanční, modernizační a všechno toto. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A já bych se stejně ale vrátil k té otázce, kterou jsem položil. Jak ta naše armáda vlastně, profesionální armáda, jak vlastně tedy má vypadat strukturou, sílou vojsk, druhy vojsk? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Ano, tak já myslím, že na to byste si asi měl pozvat...  


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/: 

Pozvat lidi z generálního štábu. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

...náčelníka generálního štábu, protože my si nebudeme tady hrát na vojevůdce. My jsme v podstatě odpovědní za budování obrany a obrannou politiku, ale tu reálnou realizaci z hlediska struktury armády, výkonu a podobně, to je věc generálního štábu. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili tady, když odborník řekne, vy budete souhlasit? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Musí nás přesvědčit, že to jde do té koncepce. Já myslím, že tady je zřejmé, ta debata nad těmi odvody jasně ukázala, že to neodpovídalo těžišti koncepce obrany a vydiskutovali jsme, že půjdeme jinudy. V tom pak vojáci realizují politické zadání. My de facto řešíme politické zadání pro budování naší armády. Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já si myslím, že určitě pan náčelník generálního štábu má představu, ta představa částečně bude i prezentovaná v rámci /nesrozumitelné/, o kterém mluvil Ivan Gabal. Určitě se někdy v září k těm jeho představám a informacím také dostaneme. Ale ty věci, které nás trápí teď v tuto chvíli kromě té branné legislativy, je opravdu to, jak vysoutěžit stejnokroje, jak vysoutěžit v rámci akvizic prostě potřebné technické, ať už to jsou vrtulníky, ať už to jsou zbraně, protože munice, to jsou všechno věci, které dneska v těch skladech chybí, ty sklady jsou prázdné a můžeme mít 50tisícovou armádou, ale pokud jim nemáme co dát do ruky a do čeho je obléknout, tak je nám k ničemu. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A ta motivace, na to jsem se ostatně ministra vlastně ptal taky, motivace záložáků, místo pětistovka tisícikoruna, o něco vyšší... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Vůbec to nedělají pro peníze.  Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Tam jsou srdcaři.  Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili není to...  


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Opravdu já myslím, že za těch čtvrt roku, co se věnuji aktivním zálohám, tak jsem poznala osobně zhruba 200 záložáků z těch 1 200, co jsou. A ani jeden neřekl, že by tuhle tu svoji dobrovolnou činnost dělal pro peníze. Ty lidi si na to naopak berou dovolenou, na úkor svých rodin si kupují vybavení, manželky jim to vyčítají, jsou tam i ženy, ženy velmi statečné, ženy, které mají... Daniel TAKÁČ, moderátor:

A manželé jim to vyčítají.  

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Možná jim to také vyčítají, že si nekoupí nějaké boty, ale že si koupí kanady. Ale já bych opravdu chtěla strašně moc těmhle těm lidem poděkovat, za to, že to nevzdali, za to, že na ten zákon čekali tak strašně dlouho. A já mám hroznou radost z toho, že ve výboru pro obranu mám oporu v kolezích, kteří prostě podporují to, abychom skutečně s těmi aktivními zálohami významně pohynuli a děkuji i panu generálporučíkovi Bečvářovi, který nám také přislíbil, že je to téma, kterému se bude věnovat. Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR: 

Já myslím, že i pro novináře mohlo být zajímavé dneska, jak hladce ty klíčové zákony sněmovnou prošly a v podstatě všechny kluby byly připravené to podpořit. A je to podle mého názoru výsledkem té práce, která jede napříč politickým spektrem ve výboru pro obranu, a protože tam jsme si to vyhádali, tam jsme si to opravdu tvrdě odpracovali, tak pak v té sněmovně už to dokážeme obhájit.  


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

A bylo by hroznou chybou dělat politiku a hádat se o nějaké prostě věci na obraně a na bezpečnosti.  Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Nad obranou. 

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

To si myslím, že jsme ve shodě.  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Díky za tuhle debatu. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Také děkujeme. Díky za pozvání.  

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ještě neodcházejte, naši hosté, ještě se budu ptát dál, ale základní informace. Ministři vnitra členských zemí Evropské unie se dnes nedokázali shodnout, jak si unijní státy v příštích dvou letech rozdělí 40 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Doufají, že dohody se podaří dosáhnout na dalším jednání 20. července. Český zástupce na neformální schůzce, ministr vnitra Milan Chovanec novinářům řekl, že Praha chce znát, co Evropská unie pro zastavení migrační vlny systémově udělá v příštích měsících a letech. Z rozhodnutí vlády by mělo Česko do roku 2017 přijmout 15 00 uprchlíků. 


Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:

Kontrola dokladů, vozidel i zavazadel, a to do nejmenšího detailu. Speciální skupina cizinecké policie a celní správy dnes hlídkovala na nejvytíženější dálnici. Do prověrky zaměřené na hledání nelegálních běženců na D1 nasadila i rentgenový detektor. S jeho pomocí celníci vidí i do zabezpečených útrob kamionu. S přesností na centimetry rozpoznají veškerý náklad. Karel DIVIŠ, generální ředitelství Celní správy ČR: 

Tady tenhle rentgen prosvítí 30 centimetrů železa.  Dana ČÍRTKOVÁ, mluvčí, Policie ČR: 

Na území České republiky už bylo několik případů v letošním roce, kdy tento rentgen odhalil v kamionu osoby, které tam byly převáženy. 

 

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:

Při zesíleném dohledu těchto týdnů dokáží policejní týmy takto denně zkontrolovat několik desítek vozidel. Během této hlídky tým nelegální uprchlíky neobjevil. Pro ty legální chce naopak teď Česko otevřít hranice. Kvůli migračním číslům i strategii se dnes ministr Chovanec sešel v Lucemburku s evropskými kolegy. 

 

redaktor:

Tady v Lucemburku na zasedání ministrů vnitra evropské "28" se už dopoledne ukázalo, že dobrovolné příspěvky všech členských zemí pravděpodobně nebudou stačit na rozdělení všech 60 tisíc uprchlíků. A výsledek? Odpolední separé jednání za zavřenými dveřmi.  Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:

Česko má ale v základní strategii jasno, podobně jako policejní hlídky přísně kontrolují uprchlíky v Česku, měli by vyslaní specialisté přísně vybírat i ty, které Česko plánuje přijímat, hlavní skupinou by měli být Syřané. Těch tady v jordánském táboře Zátari žije přes 80 tisíc. Ti, kteří by nakonec mohli zamířit do Česka, by měli vyslaní specialisté vybírat přímo v jordánském a kurdském táboře. Bezpečnostní kontrola, pohovory, tříměsíční přípravný kurz a základy češtiny. Prověrka, která má eliminovat možné bezpečnostní riziko. V případě uprchlíků z Itálie a Řecka si chce Česko prosadit právo veta, aby při výběru migrantů mohlo ty rizikové odmítnout. Petr FIALA, předseda strany /ODS/: 

Já se jenom obávám, že 1 500 uprchlíků není konečné číslo, protože na území Evropské unie se valí další statisíce lidí a nikde nemáme žádnou garanci, že za půl roku se nebudeme bavit o dalších stovkách nebo tisících.  


Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka:

Podle Chovance by právě tomu měl zabránit jasný evropský plán a tábory mimo Evropskou unii. Lenka Drmotová a redakce, Česká televize.Daniel TAKÁČ, moderátor:

Paní poslankyně Jana Černochová a pan poslanec Ivan Gabal stále hosty Událostí, komentářů. Evropa se zatím tedy neshodla na nějakém definitivním systémovém řešení, co s tím. Jak to, že Evropa není jednotná? Kde je ten problém?  Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Evropa se neshodla a další každý den sem proudí další stovky, tisíce lidí. Já si myslím, že tohle je ta největší chyba, které se Evropská unie dopouští, že neřekne jasné stanovisko a přešlapuje na místě. Ještě včera jsme i od pana ministra Chovance slyšeli, že to budou stovky, že to bude do tisíce. Ve večerních hodinách jsme se dozvěděli, že to bude 1500. Já si myslím, že není možné k tomu problému přistupovat takovýmto způsobem a považuji to za obrovské selhání celé Evropské unie. Ale bohužel i takové ne úplně jasné stanovisko té naší vlády, kdy pan premiér Sobotka přišel o jedinečnou příležitost na půdě Poslanecké sněmovny leželo usnesení, které bylo napříč politickým spektrem, mělo shodu. On bohužel tu schůzi společně s jeho kolegy ze sociální demokracie neprodloužil, takže žádné usnesení neměl, tím si nechal volnou kartu do Bruselu a děje se tady tohle. Já si myslím, že politická reprezentace v České republice se až na možná některé výjimky je schopná i shodnout a myslím si, že skutečně to, že třeba dneska jsem se dozvěděla, že se jedná o lidi z jordánských a kurdských táborů, tak je jakoby ta zpráva, která plus minus byla i v tom usnesení, kdy se sněmovna chtěla zavázat k tomu, že se budou přijímat, zejména křešťanští uprchlíci a jezídi. Když jsme pak diskutovaly ještě s kolegyní Langšádlovou, která tento návrh předkládala i na podvýboru pro evropskou integraci, že nám chybí v té vládní koncepci to, že se pořád řeší pouze počty uprchlíků, ale nikdo neřekl: pošleme letadlo CASA tam a tam, pošleme dalších 10 vojáků na Středozemní moře, my tam máme vlastně, měli jsme v rámci mise Atalanta, což je taková ta mise, která řešila somálské piráty, pošleme prostě tolik a tolik vojáků, kteří budou pomáhat řešit na moři tu složitou situaci. Stejně tak nevíme od pana ministra Chovance, o kolik lidí z České republiky bude navýšen Frontex. To jsou vlastně, to je taková ta, já to nerada říkám...  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Akce ve Středozemním moři. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ne, Frontex je evropská v uvozovkách hraniční stráž, policie a tam také, tam si myslím, že by byla i vůle ve sněmovně dát více finančních prostředků na jejich činnost, na jejich navýšení. Stejně tak výstavba dalších uprchlických táborů. Tohle všechno jsou věci, ke kterým jsme, předpokládám, všichni ochotní, ale nikdo z té vlády konkrétní věci nenavrhuje. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Proč vlastně tedy očividně ta Evropa není schopná se na něčem dohodnout a z toho asi vyplývá to, že vlastně ani česká vláda neví, co k tomu má říkat a co má navrhovat. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR: 

Pojďme na fakta. Před chvílí jsme se bavili o tom, jak de facto Česká republika zaspala v reakci na bezpečnostní a obranná rizika, dlouhodobě zanedbala svoje obranné kapacity, rozpočty, prostě všechno, má podstavy a teď to doháníme. Ta Evropa reaguje velmi podobně, a to se musíme naučit až teprve, když ta krize vypukne. To je první věc. Druhá věc, na minulém summitu zhruba před 14 dny ministr dostal koncepční dokumenty evropské, o hloubce obrany až do střední Afriky tak, jak se bude ta migrace brzdit a ty dokumenty jsou zpracované. Jestli je viděl, četl nebo neviděl, já jsem u jeho úředníků je viděl taky, sám jsem je měl ze svých zdrojů. To znamená, ta strategie je na stole. Dokonce tedy podle posledních dat začala ta čísla od těch lidí, kteří jdou přes to Středozemní moře, relativně klesat. Já si myslím, že to je dočasný pokles, protože ta kumulace například v Turecku 2,4 miliony a tak dále.  


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře, a proč, když se tedy ví, jak říkáte, proč má opozice takovéhle otázky, že pořád neví? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

No, tak neví. Já si myslím, že někdo ví, někdo neví. Je potřeba číst, to je první. V parlamentu českém, jak já zjišťuju, se prostě nečtou evropské papíry, ať už proto, že jsou cizojazyčné nebo že jsou tlusté. Ty strategické papíry byly k dispozici před 3 týdny, my jsme, já jsem je vyžadoval... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A tam jsou odpovědi na ty otázky /nesrozumitelné/. 
 

Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já jsem je vyžadoval na výboru pro bezpečnost, tam jsme je nemohli dostat. Vedení výboru pro bezpečnost řeklo - to je záležitost výboru pro evropské záležitosti, ať to vyřeší tam. Takže to je první problém. My potom debatujeme často, pozvali jsme si na výbor pro obranu zástupce ministerstva vnitra, zahraničí a obrany a bavili jsme se před tím summitem. Ty summity jsou rozdělené na vnitřní bezpečnost a na evropskou politiku a jejich propojení i na úrovni českého parlamentu je velmi obtížné.


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Víte co, pojďme zkusit odpovědět na ty konkrétní věci, jak, na jakých summmitech kde kdo sedí a kdo si co povídá. Kdy půjdou vojáci do Atalanty například nebo čeští zástupci do Atalanty, a tak dále, tak, jak to tady padalo? Kdy budou ty odpovědi? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já si myslím, že Česká republika dala nabídku poměrně komplexní včetně té zmiňované CASA, včetně tohohle toho a postupně se integruje celoevropská politika, jak to brzdit. Pro mě... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

A na co čekáme? 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Na co čekáme? My čekáme na koordinaci evropské politiky. To je asi jako tak...


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

To se nedočkáme nikdy, to je čekání na Godota, Ivane. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Česká armáda nebo české zálohy čekaly 5 let na to, než my se ve výboru dokážeme dohodnout, taky čekaly. 
 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Jasně. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Ale to znamená, ten demokratický svět reaguje prostě s určitým zpožděním, nedá se nic dělat. Je to velké těleso, velké zvíře, ta Evropská unie, ona se na tom musí dohodnout. To, že se nedohodli dneska, mě nijak nepřekvapuje, protože třeba na rozdíl od ministrů zahraničních věcí ministři vnitra jsou od toho, aby říkali: nechci, nedám, bráním svoje a podobně. Tam je ta dohoda nepoměrně těžší. Pro mě prostě 1500 lidí na 2 roky vůči 10milionovému státu není problém. Ale problém je skutečně to, jak budeme participovat a jak dobře bude připravená ta strategie, kterou zabrzdíme, protože tam mají válečný konflikt. My nemáme vojenskou sílu teď, abychom se vysadili a evropské síly. Nemáme evropské síly a koordinované, nemá Evropská unie mechanismus, kterým by rozhodl o nasazení vojenských sil. To musí členské státy. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jedna stručná věta na konec. Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já myslím, že Ivan Gabal hezky představil tu impotenci té Evropské unie. A když ODS kritizovala přesně tyto věci, které začala umožňovat Lisabonská smlouva, tak jsme byli v Poslanecké sněmovně téměř jediní. Nechtěli jsme pozici vysoké evropské komisařky pro vnitřní a vnější bezpečnost, respektive takovou tu ministryni zahraničních věcí, protože jsme se přesně obávali těch věcí, které se teď dějí. Takže já nechci mít zlomyslný pocit satisfakce, jak jsem řekla před chvílí, bezpečnostní situace mě ani trošku netěší, která se děje. Ale prosím všechny lidi, kteří mají rádi Evropskou unii, mají k ní vztah, tak aby se všemi svými prostředky snažili přesvědčit Evropskou unii, aby začala něco dělat. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Já ještě řeknu jeden drb. Prostě český parlament není zvyklý dělat evropskou politiku. To znamená, ten... 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

No, chválabohu. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

...ministr tam odjíždí a on nemá pozici bezpečnostního výboru chovej se takhle, takhle, takhle. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře, tak necháme český parlament, ať si vyřeší vlastní potenci a 20. července se zeptáme, jak potentní bude v této otázce Evropská unie. Děkuji, že jste přišli do Událostí, komentářů. Na shledanou.


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Děkuji za pozvání a děkuju. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Díky. Na shledanou. 


Ivan GABAL, poslanec /KDU-ČSL/; místopředseda výboru pro obranu PS PČR:

Děkuju Janě Černochové za debatu. 

 

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Taky děkuju.