Vyzýváme vládu, aby iniciovala celoevropská jednání o revizi směrnice EU o zbraních

(www.ods.cz ) Komentář předsedkyně sněmovního výboru pro obranu.

„Soudní dvůr EU dnes zamítl žalobu České republiky ve věci směrnice nepřiměřeně regulující legální držbu zbraní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde pouze o prohru úzké skupiny obyvatel, kteří využívají svých práv na legální držbu zbraní, jedná se o prohru celé České republiky, neboť směrnice porušuje zásadu subsidiarity i proporcionality, ale i o prohru svobody jako takové, neboť směrnice významně a bezdůvodně zasahuje do vlastnických práv. A především o prohru zdravého rozumu, neboť směrnice zavedla drakonická opatření pod falešnou záminkou boje proti terorismu, na jehož eliminaci má nulový dopad.

ODS od samého počátku varovala před dopady této směrnice. Opakovaně jsme vyzývali představitele vlády Bohuslava Sobotky k aktivitě již při přípravě této směrnice. Vláda však reagovala pozdě a poslední šance na záchranu, žaloba před Soudním dvorem EU, dnes selhala.

Nadále trváme na tom, že směrnici je třeba v těch ustanoveních, která by se významně negativně dotkla českých legálních střelců, odmítnout. Zároveň vyzýváme vládu, aby iniciovala na celoevropské úrovni jednání, která povedou k revizi této směrnice a k ochraně našeho právního rámce a systému legální držby zbraní, který je funkční, plně dostačující a zajišťuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi," říká předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová.