Média

() (www.ods.cz) Vláda v demisi dnes schválila „Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021“ (mandát pro zahraniční operace). Občanská demokratická strana vždy podporovala a podporuje působení českých vojáků v zahraničních operacích, protože je přesvědčena, že to přispívá k vyšší bezpečnosti České republiky a jejích občanů. Armáda ČR a vojáci z dalších složek svými aktivitami v operacích nejen posilují spojenecké vazby, pomáhají s řešením konfliktů a stabilizací válečných oblastí, ale zároveň získávají neocenitelné zkušenosti.

() Vážená paní ministryně, nejen zprostředkovaně z médií, ale i z řad odborné veřejnosti je čas od času možné se dozvědět o způsobu zajišťování ostrahy objektů patřících Ministerstvu obrany ČR nebo přímo Armádě ČR. Přesto tyto informace nejsou, i z logiky povahy chráněných zájmů, specifičtější a nikterak detailní. Řada z nich vyznívá ...