Média

() Vážený pane ministře,   obdržela jsem informaci, že pan plk. Roman Bis, který je pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka Vojenské policie, není držitelem platného osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem ve stupni, který je stanoven pro tuto funkci, respektive že před nástupem do této funkce nebyl držitelem žádného osvědčení pro ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci tiskové zprávy Policie ČR – Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Dne 20. 4. 2020 byla tiskovou mluvčí nprap. Evou Valtovou publikována na stránkách KŘP Karlovarského kraje tisková zpráva. Ta zde již v současné době není k dohledání, a tak mi dovolte ji ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás s ohledem na aktuální opatření týkající se oblasti školství, kterou mám ve své gesci jako starostka městské části Prahy 2. Podnět vznikl na poradě ředitelů základních škol, kterou jsme realizovali k zajištění provozu 1. stupňů a 9. ročníků ZŠ v souladu s manuálem k ochraně ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci možnosti provozu elektrických koloběžek na pozemních komunikacích v České republice. Dle Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy koloběžky nesplňují přílohu č. 12 písmeno C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci vyplácení stabilizačního příplatku příslušníkům bezpečnostních sborů, především příslušníkům Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Asi si vzpomenete, že problematice zavedení stabilizačního ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci případu střelby na vozidla a vyjasnění situace, kdy nebyla včas odebrána legálně držená zbraň pachateli s platným zbrojním oprávněním. Pachatel měl svou legálně drženou zbraň použít v lednu 2020 při střelbě na projíždějící vozidla v Jihočeském a Středočeském kraji. Podle veřejně ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci naplňování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 100 písm. a) výše uvedeného zákona, je ubytovatel povinen oznámit Policii České republiky ubytování cizince. Ubytovatelem se podle § 99 stejného zákona rozumí ...

() Vážený pane ministře,   obdržela jsem podnět od společnosti STV GROUP a. s. týkající se postupu ministerstva zahraničních věcí (MZV) při vydání negativního závazného stanoviska ve věci dodávek vojenského materiálu ugandským ozbrojeným složkám. Tento podnět Vám zasílám v příloze a chtěla bych Vás požádat o ...

() Vážená paní ministryně, obracím se na Vás s interpelací ve věci fungování znaleckého ústavu zapsaného v odd. II seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti, a to konkrétně znaleckého ústavu Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s. Mám důvodnou obavu, že uvedený ...