Média

Jana Černochová: Novela služebního zákona je prázdným gestem a ke stabilizaci policie nepovede. Řešením je stabilizační příspěvek

Poslanecká sněmovna dnes při projednávání novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve třetím čtení zamítla můj pozměňovací návrh na zavedení stabilizačního příspěvku. Ten měl být motivačním prvkem, který by pomohl udržet ve službě zkušené a kvalifikované policisty, hasiče a příslušníky dalších bezpečnostních sborů tak, aby předčasně neodcházeli. Z tohoto důvodu se poslanecký klub ODS rozhodl nepodpořit zákon jako celek.

Novela služebního zákona ke stabilizaci policie nepovede, řešením je stabilizační příspěvek

Sněmovna dnes ve druhém čtení projednala vládní novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dlouhodobě poukazuji na to, že tato předloha možná nově zaváděným náborovým příspěvkem zatraktivní bezpečnostní sbory pro nováčky, ale rozhodně nepovede k deklarovanému cíli - tedy ke zlepšení podmínek služby u policie, hasičů a vězeňské služby, k motivaci jejich stávajících příslušníků, ani k jejich stabilizaci.

Obhajoba práv legálních střelců je ministrovi vnitra Chovancovi lhostejná

(www.ods.cz) Dnes jsem v Poslanecké sněmovně navrhla celkem pět alternativ termínů pro projednání poslaneckého návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který by do našeho ústavního pořádku zakotvil právo legálně nabývat, držet a nosit zbraň. I přes četné mediální deklarace z úst představitelů ČSSD o nutnosti schválit tento návrh ještě ve stávajícím volebním období byly všechny mé návrhy na jeho prioritní projednání zamítnuty. Stalo se tak zejména hlasy z řad vládní koalice, včetně hlasů předsedy vlády Sobotky a ministra vnitra Chovance, který je spolupředkladatelem této novely.

Výdaje na obranu mají být garantované zákonem. Vláda to však odmítá

(www.ods.cz) Vláda dnes projedná návrh ODS na novelizaci zákona o zajišťování obrany ČR, který by garantoval výši výdajů na obranu na úrovni aliančního závazku 2 % HDP. Očekávala bych, že v souladu se svými proklamacemi vláda a zejména ministr obrany Stropnický tento návrh zákona podpoří a že jej doporučí k podpoře i předsedovi svého hnutí a ministru financí Babišovi.

Odmítáme novou evropskou směrnici o zbraních

(www.ods.cz) Evropský parlament dnes i přes nesouhlas většiny českých europoslanců schválil kontroverzní a restriktivní směrnici regulující legální držbu zbraní. ODS dlouhodobě tento návrh kritizuje, považuje jej za nepřijatelný a byla prvním, kdo se proti této směrnici postavil a vyzýval vládu, aby se za práva legálních střelců postavila.

Vláda by měla napravit svou nečinnost ve věci směrnice o zbraních a podpořit novelu ústavního zákona o bezpečnosti

Vláda dnes projedná poslaneckou novelu ústavního zákona o bezpečnosti, která by měla do našeho ústavního pořádku zakotvit garanci práva na legální držbu zbraní. Z reakcí jednotlivých rezortů v mezirezortním připomínkovém řízení lze tušit, že stanovisko vlády bude spíše negativní či zbaběle neutrální.

ODS předkládá návrh zákona o financování obrany státu

(www.ods.cz) ODS předložila novelu zákona o zajišťování obrany státu, která by měla garantovat, že Česká republika bude každoročně vydávat na obranu země částku ve výši 2 % HDP. ODS tak reaguje na stav, kdy naše země dlouhodobě neplní alianční závazek stanovený právě v této výši, a na rozpor mezi slovy a činy vládních představitelů, kteří se zavázali, že do roku 2020 navýší obranný rozpočet alespoň na úroveň 1,4 % HDP, což se nenaplňuje. Novela je také reakcí na současnou zhoršenou bezpečnostní situaci a na výzvu nového prezidenta USA vůči všem členům aliance, aby naplnili svůj podíl na společné obraně.

Jana Černochová: Prohlášení k výrokům Andreje Babiše ve věci obranných investic

Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, jehož stranický kolega je současně ministrem obrany, se v souvislosti s inaugurací nového amerického prezidenta Donalda Trumpa nechal slyšet, že Česká republika musí posílit své obranné výdaje a urychleně realizovat strategické modernizační projekty. Zároveň dodal, že se jeho ministrovi obrany M. Stropnickému nedaří utrácet přidělené prostředky a potvrdil informaci, že také za loňský rok bude resort obrany vracet do státního rozpočtu neutracené 4 miliardy Kč. Musím potvrdit, že to je smutná realita.

Jana Černochová: Projednávanou směrnici regulující držení zbraní je třeba odmítnout

„Česká republika má jednu z nejlepších legislativních úprav, které se týkají držení zbraní, v Evropské unii. Pro ostatní státy by mohla být inspirací při úpravách jejich vlastních zákonů. Vznikající úprava, která je aktuálně projednávaná v Evropském parlamentu, nepřijatelně omezuje držitele střelných zbraní a neznamená žádné zvýšení bezpečnosti. Čeští europoslanci, vláda i parlament by měli této nové regulaci aktivně bránit, a neimplementovat ji do české legislativy, a to i v případě, že České republice budou hrozit sankce,“ řekla Jana Černochová, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS.

ODS navrhne navýšení rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2017 o 10 miliard Kč

S ohledem na současnou zhoršenou mezinárodně-bezpečnostní situaci a na závazky ČR v rámci Severoatlantické aliance a s ohledem na aktuální pozitivní ekonomický růst považuje ODS za jednu z klíčových fiskálních priorit navyšování výdajů na obranu státu. V rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2017 proto navrhne zvýšení rozpočtu Ministerstva obrany o 10 miliard korun. Tato suma představuje skok o 0,2 % na necelé 1,3 % HDP na obranu a je plně v souladu s vládními proklamacemi, které ovšem nejsou následovány činy.

Poslanci v čele s Janou Černochovou navrhují změnu ústavní procedury pro vysílání ozbrojených sil do zahraničí

V reakci na zásadní proměnu bezpečnostní situace ve světě v posledních letech, která si žádá větší schopnost státu flexibilně reagovat na akutní rizika, předložila skupina poslanců ze všech demokratických politických stran zastoupených v dolní komoře Parlamentu v čele s Janou Černochovou návrh novelizace Ústavy ČR, jejímž cílem je zpružnit schvalovací proceduru pro vysílání ozbrojených sil ČR do zahraničí. Potřeba této novelizace byla na půdě Poslanecké sněmovny již dlouho diskutována, a to zejména v souvislosti s pravidelně projednávaným mandátem pro vysílání vojáků do zahraničních operací a také v souvislosti se spojeneckými závazky ČR, jejichž nedílnou součástí je dnes rovněž připravenost k rychlému vyslání jednotek vyčleněných např. pro Síly velmi rychlé reakce NATO.

Jana Černochová: Regulace legální držby zbraní v reakci na tragické události by znamenala další oslabení naší bezpečnosti

V souvislosti s opakovanými vražednými útoky cílenými na oběti z řad civilistů v Německu a v jiných evropských státech se ozývají stále více posilující hlasy, které volají po tvrdší regulaci legální držby zbraní. Tyto tragické události, jejichž oběťmi jsou nevinní lidé, jsou tak falešně zneužívány jako podpůrná záminka pro přijetí restriktivní evropské zbraňové směrnice, jež je v současnosti projednávána na půdě Evropského parlamentu.

Naši vojáci v zahraničních misích si zaslouží dík a uznání, legislativní rámec pro jejich vysílání je ale třeba změnit.

Poslanecká sněmovna dnes projednala mandát pro působení našich vojáků v zahraničních operacích v nadcházejících dvou letech. ODS dlouhodobě účast našich vojáků v zahraničních misích podporuje, vnímá ji jako důležitý pilíř vnějšího obrazu ČR coby spolehlivého a důvěryhodného spojence a ...