Média

() Vážený pane ministře, v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá bratra ministra spravedlnosti Pelikána v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě jeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že ministr Pelikán se svým bratrem ...

() Vážený pane ministře, v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá Vašeho bratra v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě Vašeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že Vy osobně jste navštívil v naší zemi ...

() Vážený pane ministře,   V posledních letech se dařil nábor do Armády České republiky. Chtěla bych Vás požádat o informace týkající se tohoto roku a předpokladů roku příštího. Konkrétně: 1. Jaký byl letos rekrutační cíl dle jednotlivých sborů a jak se jej daří plnit? 2. Kolik osob projde letos základním ...

() Vážený pane ministře, Vzhledem k tomu, že končí volební období bych ráda znala stav jednotlivých akvizičních případů, o kterých jsme v průběhu volebního období diskutovali na výboru pro obranu a podvýboru pro akvizice. 1. Jak to vypadá s dodávkou nosičů plátů MAGNUM TAC-1 ze Spojených států? Již bylo zboží doručeno a pokud nikoli, ...

() Vážený pane ministře, dozvěděla jsem se, že po všech peripetiích se k vojákům dostávají nosiče plátů Magnum TAC-1 na vojskové zkoušky. Chci Vás touto cestou požádat o bližší informace o průběhu zavádění a zkušeností s předmětnými nosiči plátů. Konkrétně: 1. Jak probíhají vojskové zkoušky a na co ...

() Vážený pane ministře,   obracím se na Vás znovu ve věci vybavenosti Policie ČR, neboť Vaši písemnou odpověď na mou obdobnou ústní interpelaci, kterou jsem Vám položila 20. října 2016 v rámci 50. schůze Poslanecké sněmovny, považuji za zcela nedostačující.  Musím konstatovat, že se nemohu mj. smířit s Vaším tvrzením, ...

() Vážená paní ministryně, obracím se na Vás ve věci legislativní úpravy některých otázek v oblasti školství a vzdělávání, a to především u mateřských škol. S ohledem na velké množství legislativních změn v této oblasti Vás žádám o odpověď na následující podněty, nejasnosti a ...

() Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. Také policie chce podle materiálu s názvem Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 až 2020 posílit do roku 2020 o 4 000 nových ...