Média

() Vážená paní ministryně, nejen zprostředkovaně z médií, ale i z řad odborné veřejnosti je čas od času možné se dozvědět o způsobu zajišťování ostrahy objektů patřících Ministerstvu obrany ČR nebo přímo Armádě ČR. Přesto tyto informace nejsou, i z logiky povahy chráněných zájmů, specifičtější a nikterak detailní. Řada z nich vyznívá ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci Vašeho vyjádření ohledně přijetí novely zákona o zbraních a implementace směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní, které jste poskytl médiím 7. února 2018 na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Zde jste mimo jiné uvedl, že „…nelze čekat na ...

() Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás ve věci dopadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „Směrnice“), která nabyla účinnosti 13. června 2017. Dne 18. prosince 2017 schválila Vaše vláda Návrh ...

()   Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci dopadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „Směrnice“), která nabyla účinnosti 13. června 2017. Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše Návrh ...

() Vážený pane ministře, v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá bratra ministra spravedlnosti Pelikána v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě jeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že ministr Pelikán se svým bratrem ...

() Vážený pane ministře, v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá Vašeho bratra v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě Vašeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že Vy osobně jste navštívil v naší zemi ...

() Vážený pane ministře,   V posledních letech se dařil nábor do Armády České republiky. Chtěla bych Vás požádat o informace týkající se tohoto roku a předpokladů roku příštího. Konkrétně: 1. Jaký byl letos rekrutační cíl dle jednotlivých sborů a jak se jej daří plnit? 2. Kolik osob projde letos základním ...

() Vážený pane ministře, Vzhledem k tomu, že končí volební období bych ráda znala stav jednotlivých akvizičních případů, o kterých jsme v průběhu volebního období diskutovali na výboru pro obranu a podvýboru pro akvizice. 1. Jak to vypadá s dodávkou nosičů plátů MAGNUM TAC-1 ze Spojených států? Již bylo zboží doručeno a pokud nikoli, ...

() Vážený pane ministře, dozvěděla jsem se, že po všech peripetiích se k vojákům dostávají nosiče plátů Magnum TAC-1 na vojskové zkoušky. Chci Vás touto cestou požádat o bližší informace o průběhu zavádění a zkušeností s předmětnými nosiči plátů. Konkrétně: 1. Jak probíhají vojskové zkoušky a na co ...