Média

() Vážený pane ministře, nejméně v uplynulých dvou letech se objevily v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby v rámci aktualizace ...

() Vážený pane ministře,   obracím se na Vás ve věci odmítnutí poskytnutí odbytného vdově po zemřelém -------------------, o kterém jsem byla v uplynulých dnech informována. ----------------- byl propuštěn ze služebního poměru ke dni 30. 6. 2017 a od 1. 7. 2017 splňoval podmínky pro přiznání výsluhového příspěvku a odchodného nebo ...

() Vážený pane ministře, jak jsem Vás již informovala během jednání Poslanecké sněmovny, v uplynulých dnech se mi do rukou dostal dotazník, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek, jež nahrazují přijímací zkoušky na zhruba 50 fakultách různých vysokých škol v České republice. Tento dotazník, byť je ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany. Podle veřejně dostupných informací mělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 27. prosince 2017 podepsat smlouvu se společností Agentura Xact s. r. o. z ...

() Vážená paní ministryně, obracím se na Vás v souvislosti s modernizací dělostřelectva AČR. Součástí této modernizace má být nejenom akvizice nových dělostřeleckých systémů ráže NATO 155 mm, ale především, jako související, respektive logicky předcházející akce, pořízení Systému řízení palby. Ten je ...

() Vážená paní ministryně, v minulém roce došlo při, podle všeho neoprávněné, manipulaci s granátem k výbuchu ve vyškovských kasárnách. Při explozi byl zabit příslušník Vojenské policie. V médiích se rovněž objevily informace o tom, že ostrý granát neměl v místnosti co dělat, a mohlo by se tím pádem jednat o ...

() Vážená paní ministryně, jedním z kvalifikačních požadavků na důstojníky Armády České republiky je absolvování kurzu vyšších důstojníků u vojáků z povolání v hodnostech major až plukovník a výběrově kurzu Generálního štábu u vojáků, kteří mohou dosáhnout jmenování do první ...

() Vážená paní ministryně, resort ministerstva obrany si vždy v historii udržoval schopnost spravovat lesy a statky, které měl ve své správě – ať už šlo o vojenské újezdy, či jiná zařízení. Od počátku 90. let minulého století existuje státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS), který v současnosti spravuje více než 1200 km2 ...

() Vážená paní ministryně, nejen zprostředkovaně z médií, ale i z řad odborné veřejnosti je čas od času možné se dozvědět o způsobu zajišťování ostrahy objektů patřících Ministerstvu obrany ČR nebo přímo Armádě ČR. Přesto tyto informace nejsou, i z logiky povahy chráněných zájmů, specifičtější a nikterak detailní. Řada z nich vyznívá ...