Média

() Vážený pane ministře, dozvěděla jsem se, že po všech peripetiích se k vojákům dostávají nosiče plátů Magnum TAC-1 na vojskové zkoušky. Chci Vás touto cestou požádat o bližší informace o průběhu zavádění a zkušeností s předmětnými nosiči plátů. Konkrétně: 1. Jak probíhají vojskové zkoušky a na co ...

() Vážený pane ministře,   obracím se na Vás znovu ve věci vybavenosti Policie ČR, neboť Vaši písemnou odpověď na mou obdobnou ústní interpelaci, kterou jsem Vám položila 20. října 2016 v rámci 50. schůze Poslanecké sněmovny, považuji za zcela nedostačující.  Musím konstatovat, že se nemohu mj. smířit s Vaším tvrzením, ...

() Vážená paní ministryně, obracím se na Vás ve věci legislativní úpravy některých otázek v oblasti školství a vzdělávání, a to především u mateřských škol. S ohledem na velké množství legislativních změn v této oblasti Vás žádám o odpověď na následující podněty, nejasnosti a ...

() Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. Také policie chce podle materiálu s názvem Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 až 2020 posílit do roku 2020 o 4 000 nových ...

() Vážený pane ministře, vaší pozornosti nemohly uniknout zprávy, o kterých nás již delší dobu informují nejen média, ale i samotní příslušníci policie, týkající se nepovedené zakázky na balistické vesty, problému s jejich počtem, praktickým využitím, kvalitou a podobně. Přitom právě na tomto místě ...

() Vážený paní ministryně, obracím se na Vás ve věci činnosti Feministické společnosti Univerzity Karlovy. Na oficiálních internetových stránkách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy je možné dohledat činnost tzv. spolku Feministické společnosti UK, který svými aktivitami propaguje myšlenky politické ideologie feminismu. Samotná Feministická ...

() Vážený pane ministře, jednou z priorit Ministerstva obrany je nábor, což má plně mojí podporu. Z Vašich vyjádření jsem porozuměla, že minulý rok byl z hlediska  náboru velice úspěšný. Ráda bych znala bližší informace o struktuře rekrutů, proto Vás chci touto cestou požádat o odpověď na následující ...